Астроклуб "СИРИУС" при МГ "К. Величков" Пазарджик

      В началото на 1999г. в МГ "Констанантин Величков" бе създаден астроклуб по идея на учениците от тогавашните 8 Д и 8 А класове. Той получи името на най-ярката звезда - Сириус. Членовете на клуба нямат големи амбиции, но имат големи мечти. За това избраха за свой девиз мисълта на В. Юго, според която "смелите мечти разкриват пътя към бъдещето".
      Както при всички любители на астрономията, основната им дейност е свързана с наблюдението на небесните тела. При хубаво време се организират колективни наблюдения на планети и съзвездия с телескопи. Интересни са сбирките на клуба, на които се обсъждат различни теми от живота във вселената, от историята на НЛО и други. Част от дейността на клуба са организираните посещения на обсерватории и планетариуми. Незабравими ще останат и наблюденията от други градове и местности. За да направят съпричастни и своите съученици към дейността си, членовете на клуба поддържат табло. То бе подновено в началото на учебната 2004 година. Материали на членове на клуба са публикувани в списание "Андромеда" на астрономическата асоциация в София. "Сириус" има и своя библиотека - дискове, книги, вестници и списания, свързани с астрономията.
      Председател на клуба: Лидия Коцева

 Последно обновяване на таблото от Цветелина Чуралска - 11 клас.


Частично слънчево затъмнение, 31 май 2003 година. Наблюдение
Великото противостояние на Марс 30 август 2003 г.j
Пасаж на Венера пред диска на Слънцето 14 юни 2004 г.j
Проекция на Слънцето върху екран, 14 юни 2004 година.
Пълно слънчево затъмнение, 11 август 1999г. Наблюдаване
Рожен 24 април 2000г
Табло на астроклуба в МГ Константин Величков
Центъра на галактиката Млечен път в съзвездието Стрелец
Астроклубът е на посещение в НАОП Рожен 24 април 2000г.
Юпитер и Сатурн в съзвездието Бик, 30 ноември 2000г