Снимки от бала на випуск 2004


d199.jpg
d201.jpg
d212.jpg
d218.jpg
d221.jpg
d231.jpg
d242.jpg
d244.jpg
d272.jpg
d275.jpg
d291.jpg
d323.jpg