Клуб "Здраве" от проект "Успех". Интересни моменти от клуба. Изнасяне на лекции, посещение на Кръвна банка, КАБКИС, Клинична лаборатория, изготвяне на презентации и табла върху актуални здравни теми.
 

zdr-01.jpg zdr-02.jpg zdr-03.jpg zdr-04.jpg zdr-05.jpg
zdr-06.jpg zdr-07.jpg zdr-08.jpg zdr-09.jpg zdr-10.jpg