pic1 "Природата не признава шеги; тя е винаги сериозна, винаги строга; грешките и заблужденията произлизат от хората."

Гьоте

"Природата се побеждава само когато и се подчиняваме"

Ф. Бейкън

Природа и архитектура

pic1Две неща, които винаги са ни интригували. Два предмета на обсъждане и спорове. Две явления, които ни заобикалят и радват. Те винаги са радвали окото, пълнели с въодушевление душата, карали сърцето да ускори ритъма си.

Природата винаги е била около нас. От дълбока древност тя е проучвана и изследвана. Използваме нейните плодове и “рожби” в бита, като храна, гориво, промишлени суровини и много други. Много често обаче тя “ражда” много причудливи фигури и форми, принадлежащи към неживата и живата природа. Наричаме ги природни забележителности. Всяка страна си има такива. Те са там от хиляди години, но за да останат там и за в бъдеще ние също трябва да положим усилия. Създадени са множество сдружения за опазване на световното природно наследство.

Архитектурата се появява по-късно. В нея често се заимства от природата. Изобретенията на архитектурата са красивите сгради, кули, мостове и други. Тя е усвоена от хората в древни времена, но продължава да се усъвършенства и до днес. Някои архитектурни представители са истински произведения на изкуството, доказателство за човешкия гении. Те са истинско богатство за своите държави.