Новини

График за провеждане на държавен изпит за придобиване на ПКС

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

І. График за провеждане на държавен изпит за ІІ СПК по практика на професията „Програмист“- ХІІ д клас:

 Дата: 23.05.2022 г.

Кабинет: 25

Начален час: 8:00 h

 

ІІ. График за провеждане на държавен изпит за ІІІ ПКС чрез защита на дипломен проект в практическата част на професията „Приложен програмист“- ХІІ е клас:

 Дата: 23.05.2022 г.

Кабинет: 29  

Начален час: 8:00 h

 

ІІІ. График за провеждане на държавен изпит за ІІІ ПКС чрез защита на дипломен проект в теоретичната част на професията „Приложен програмист“- ХІІ е клас:

 Дата: 20.05.2022 г.

Кабинет: 29 

Начален час: 8:00 h

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.