Обществен съвет

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе събрание на родителите – представители на паралелките.

Събранието ще се проведе на 21.03.2024 г. от 18.30 ч. в кабинет № 6 на ПМГ “К. Величков – гр. Пазарджик.

Дневен ред:

  1. Запознаване със заповед на директора относно броя на членовете на Обществения съвет.
  2. Запознаване със заповед на директора за определяне на лице, което да води протокола от събранието на родителите.
  3. Запознаване с процедурата за избор на Обществен съвет и неговите правомощия.
  4. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет.
  5. Определяне чрез жребий на поредността на заместване от резервните членове при получен равен брой гласове при избора им.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяко училище за подпомагане развитието на училището.

На електронната страница на училището в раздел „Училището“ е оповестена информация, относно статута и правомощията на Обществения съвет.

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.