Новини

Прием за 2022/2023 учебна година

Прием за 2022/2023 учебна година

Брошури:    страница1          страница2

Плакат:    плакат

5 клас  –  2 паралелки по 26 ученици

8 клас:

  1. Профил “Математически” – 1 паралелка, 26 ученици
  2. Профил “Софтуерни и хардуерни науки” – 1 паралелка, 26 ученици
  3. Профил “Природни науки” – 1 паралелка, 26 ученици
  4. Професия “Програмист”, специаност “Програмно осигуряване” – 1 паралелка, 26 ученици
  5. Професия “Приложен програмист”, специаност “Приложно програмиране” – 1 паралелка, 26 ученици

Брошури:    страница1          страница2

 

Балообразуване

Профилирани паралелки

Профил Брой ученици НВО БЕЛ НВО математика Свидетелство за основно образование
Математически 26 1 път броя на точките от НВО БЕЛ 3 пъти броя на точките от НВО математика Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика
Софтуерни и хардуерни науки 26 1 път броя на точките от НВО БЕЛ 3 пъти броя на точките от НВО математика Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика
Природни науки 26 2 път броя на точките от НВО БЕЛ 2 пъти броя на точките от НВО математика Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и биология

 

Професионални паралелки

Професия/специалност Брой ученици НВО БЕЛ НВО математика Свидетелство за основно образование
Програмист/Програмно осигуряване 26 1 път броя на точките от НВО БЕЛ 3 пъти броя на точките от НВО математика Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика
Приложен програмист/Приложно програмиране 26 1 път броя на точките от НВО БЕЛ 3 пъти броя на точките от НВО математика Преобразувани в точки оценките по БЕЛ и математика

 

Преобразуване на оценките в точки

Отличен (6) – 50 точки

Много добър (5) – 39 точки

Добър (4) – 26 точки

Среден (3) – 15 точки

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.