Новини

Списък с учебници за 2023/2024 година

 

В pdf формат

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ И ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

КЛАС УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР/И
8 Философия ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Райна Димитрова
8 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
8 Литература Булвест 2000 Илияна Кръстева и

колектив

 

8 Математика АРХИМЕД 2 Здравка Паскалева, Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
8 Музика Просвета 1945  Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
8г,д Биология и здравно образование – първа част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Клет Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Таня Димитрова и др.
8г,д  История и цивилизация – първа част Просвета „ – основано 1945г. Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова
8г,д Химия и опазване на околната среда зя 8 кляс и първа част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов
8 а,б,в Информатика Изкуства  К.Манчев, Н.Манева, В.Христова
8 Информационни технологии Домино Иван Първанов, Людмил Бонев
8г,д Физика и астрономия – първа част при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Клет  Максим Максимов
8г,д Предприемачество Мартилен Кирил Тодоров
8г,д География и икономика  – за 8 клас, първа част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
8 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
9 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
9 Литература Булвест 2000 Бойчо Пенчев и

колектив

 

9 Философия ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова
9 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
9 Математика АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
9 Музика Просвета 1945  Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
9 Информационни технологии Домино Иван Първанов и Людмил Бонев
9 Немски език  Magnet smart Band 1 A1 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
9г, 9д Здравословни и безопасни условия на труд БГ учебник Зорница Стоянова
9а,б,в Физика и астрономия – за 9 клас за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
9г, д Физика и астрономия – за 9 клас втора част при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
9а, б, в География и икономика  – за 9  клас, за профилирано и професионално  образование  с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
9г, д География и икономика  – втора  част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
9а, б, в Химия и опазване на околната среда за 9 клас за профилирано и професионално  образование  с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов
9г,д Химия и опазване на околната среда клас втора част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов
9а, б, в История и цивилизация  – за 9  клас, Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на ЧЕ

 

 

Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

„Просвета „ – основано 1945г. За първа част

Борислав Гаврилов, Кирил Славчев , Бистра Стоименова

 

За втора част

Михаил Груев , Борис Стоянов , Кирил Славчев и Явор Сидеров

9г ,д История и цивилизация  – за 9  клас Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чежд език „Просвета „ – основано 1945г. Михаил Груев , Борис Стоянов , Кирил Славчев и Явор Сидеров
9а, б, в  

Биология и здравно образование  – 9.клас за профилирано и професионално с интензивно обучение по чужд език

Клет Владимир Овчаров и колектив
9г,д  

Биология и здравно образование  – 9.клас втора част 

Клет Владимир Овчаров и колектив
10 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, Мая Падешка и колектив
10 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев, Виолета Герджикова и

колектив

 

10  Философия  ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова
10 Немски език  Magnet smart – Band 2 A1 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
10 Музика Просвета 1945  Л. Пейчева, С. Георгиева, В. Димов, М. Димитров
10а,б Информационни технологии Домино Иван Първанов и Людмил Бонев
10 а, б, в Химия и опазване на околната среда за 10 клас Регалия 6 Данчо Даналев, Л.Овчарова, М. Костадинов
10 г,д Химия и опазване на околната среда за 10 клас Анубис Стефан Цаковски
10 Биология и здравно образование за 10 клас

 

 

Клет Вл. Овчаров, Камелия Йотовска, Таня Димитрова и др.
10 Физика и астрономия Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
10 География и икономика Булвест 2000

Klett, от  2019 г.

Румен Пенин, Т. Трайков, Д. Желев, В. Стоянова
10 Математика АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
10 История и цивилизация  за 10 клас „Просвета „ – основано 1945г. Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Любомир Огнянов и др.
10 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
10г, 10д Икономика МАРТИЛЕН Цонка Лалева, Милена Първанова
11 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
11 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев и

колектив

 

11 Гражданско образование  ПЕДАГОГ 6  Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова
11 Немски език  Magnet smart Band 2 A1/Band 1 A2 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
11а,б,в,г Математика – общообразователна подготовка АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
11д Математика – общообразователна подготовка Просвета София Кирил Банков, Илиана Цветкова и др.
11в Биология и здравно образование

1.    Модул 1: Клетката – елементарна биологична система

Клет Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова
Биология и здравно образование

2.    Модул 2: Многоклетъчна организация на биологичните системи

Клет

 

Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова

 

11а, 11б Модул 1: Геометрия

Модул 2: Елементи на математическия анализ

1.    Регалия 6

 

2.    Просвета

 

1.    Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова

2.    Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева

11в Химия и опазване на околната среда

1.    Модул 1: Теоретични основи на химия

 

Педагог 6 Ивайло Ушагелов, Людмила Михова и колектив

 

11в Химия и опазване на околната среда

2.    Модул 2: Химия на неорганичните вещества

Педагог 6 Невена Върбанова, Людмила Михова и колектив
11б Модул 1: ИТ- Обработка и анализ на данни

Модул 2: ИТ – Мултимедия

1.    Просвета

 

2.    Просвета

 

1.    А.Ангелов, Г.Тупаров, Д.Тупарова

2.    О. Константинов, Т. Малчева, М. Никова

12  Гражданско образование  ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Марина Димова,
12 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, Мария Падешка и Мариана Балинова

 

12 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев и Илияна Кръстева
12 Немски език  Magnet smart Band 2 A2 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
12а,б,г Математика – Общообразователна подготовка за 12 клас АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
12в, д Математика – Общообразователна подготовка за 12 клас Просвета София Кирил Банков, Илиана Цветкова и др.
12а Математика Модул 3 „Практическа математика” и

Модул 4 „Вероятности и анализ на данни”,

 

Регалия 6 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Елена Каращранова
12в Биология и здравно образование

Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи за 12 клас

Модул 3 – Биосфера – структура и процеси

Модул 4 – Еволюция на биологичните системи

Педагог 6 Модул 2 – Христо Гагов, Теодора Коларова, Иса Хаджиали, Илияна Саздова, Ганка Чанева, Ивелин Моллов

 

Модул 3 – Калина Пачеджиева, Иса Хаджиали

 

Модул 4 – Наташа Цанова, Снежана Томова

12в Химия и опазване на околната среда

Модул 3: Химия на органичните вещества

Просвета Донка Ташева, Кирил Атанасов
12а,б Информационни технологии

Модул 3 Уеб дизайн

 

Модул 4 Решаване на проблеми и информационни и комуникационни технологии

 

Клет Ангел Ангелов – Ачо, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Донка Чардакова, Мария Георгиева

 

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.