Новини

Списък с учебници за 2022/2023 година

 

В pdf формат

Учебници по химия

Учебници по история

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО КЛАСОВЕ И ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

КЛАС УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛСТВО АВТОР/И
8 Философия ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Райна Димитрова
8 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
8 Литература Булвест 2000 Илияна Кръстева и

колектив

 

8 Математика АРХИМЕД 2 Здравка Паскалева, Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
8 Музика Просвета Л. Пейчева,  С. Георгиева
8г,д Биология и здравно образование – първа част Булвест 2000 Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Таня Димитрова и др.
8 Информатика Изкуства  К.Манчев, Н.Манева, В.Христова
8г,д Физика и астрономия – първа част при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Клет  Максим Максимов
8г,д Предприемачество Мартилен Кирил Тодоров
8г,д География и икономика  – за 8 клас, първа част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
8 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
9 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
9 Литература Булвест 2000 Бойчо Пенчев и

колектив

 

9 Философия ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова
9 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
9 Математика АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
9 Музика Просвета Л. Пейчева,  С. Георгиева
9 Информационни технологии Домино Иван Първанов и Людмил Бонев
9 Немски език  Magnet smart Band 1 A1 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
9г, 9д Здравословни и безопасни условия на труд БГ учебник Зорница Стоянова
9а,б,в Физика и астрономия – за 9 клас за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
9г, д Физика и астрономия – за 9 клас втора част при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
9а, б,в География и икономика  – за 9  клас, за профилирано и професионално  образование  с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
9г, д География и икономика  – втора  част за 9 клас при обучение с  интензивно  изучаване на чужд език Булвест 2000 Румен Пенин, Д.Желев, В.Стоянова
9а, б, в Учебник и учебна тетрадка

Биология и здравно образование  – 9.клас за профилирано и професионално с интензивно обучение по чужд език

Булвест 2000 Владимир Овчаров и колектив
9г,д Учебник и учебна тетрадка

Биология и здравно образование  – 9.клас втора част 

Булвест 2000 Владимир Овчаров и колектив
10 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, Мая Падешка и колектив
10 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев, Виолета Герджикова и

колектив

 

10  Философия  ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова
10 Немски език  Magnet smart – Band 2 A1 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
10 Музика Просвета Л. Пейчева,  С. Георгиева
10а,б Информационни технологии Домино Иван Първанов и Людмил Бонев
10 Биология и здравно образование за 10 клас

 

Комплект работни листове по биология и здравно образование за 10. Клас,

Булвест 2000 Вл. Овчаров, Камелия Йотовска, Таня Димитрова и др.
10 Физика и астрономия Булвест – 2000 – Klett  Максим Максимов
10 География и икономика Булвест 2000

Klett, от  2019 г.

Румен Пенин, Т. Трайков, Д. Желев, В. Стоянова
10 Математика АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
10 Изобразително изкуство Булвест 2000 Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева
10г, 10д Икономика МАРТИЛЕН Цонка Лалева, Милена Първанова
11 Български език Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
11 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев и

колектив

 

11 Гражданско образование  ПЕДАГОГ 6  Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Марина Димова,
11 Немски език  Magnet smart Band 2 A1/Band 1 A2 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
11а,б,в,г Математика – общообразователна подготовка АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
11д Математика – общообразователна подготовка Просвета София Кирил Банков, Илиана Цветкова и др.
11в Биология и здравно образование

1.    Модул 1: Клетката – елементарна биологична система

ПЕДАГОГ 6 Наташа Цанова, Снежана Томова

 

Биология и здравно образование

2.    Модул 2: Многоклетъчна организация на биологичните системи

ПЕДАГОГ 6

 

Христо Гагов, Евгения Иванова, и др.
11а, 11б Модул 1: Геометрия

Модул 2: Елементи на математическия анализ

1.    Регалия 6

 

2.    Просвета

 

1.    Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова

2.    Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева

11а,б Модул 1: ИТ- Обработка и анализ на данни

Модул 2: ИТ – Мултимедия

1.    Просвета

 

2.    Просвета

 

1.    А.Ангелов, Г.Тупаров, Д.Тупарова

2.    О. Константинов, Т. Малчева, М. Никова

12  Гражданско образование  ПЕДАГОГ 6 Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Марина Димова,
12 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, Мария Падешка и Мариана Балинова

 

12 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев и Илияна Кръстева
12 Немски език  Magnet smart Band 2 A2 – Lehrbuch und Arbeitsbuch Клет България ООД Джорджо Мотта
12а,б,в,г,д Математика – Общообразователна подготовка АРХИМЕД 2 Райна Милкова Алашка, Мая Събчева Алашка
12а Математика Модул 3 „Практическа математика” и

Модул 4 „Вероятности и анализ на данни”,

 

Регалия 6 Иван Тонов, Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов, Елена Каращранова
12в Биология и здравно образование

Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи

Модул 3 – Биосфера – структура и процеси

Модул 4 – Еволюция на биологичните системи

КЛЕТ България Модул 2 – Владимир Овчаров, Камелия Йотовска

 

 

Модул 3 – Валентин Богоев, Гергана Георгиева

 

Модул 4 – Христо Гагов, Надежда Райчева

 

12б Информационни технологии Домино Иван Първанов и Людмил Бонев

Учебници по история и цивилизации за 2022-2023 г.

 

Клас Учебник
8а, 8б, 8в Не изучават история и цивилизации
8г, 8д Б. Гаврилов, История и цивилизации за 8 клас С., 2017

изд. „Просвета-1945”

9а, 9б, 9в І срок

Б. Гаврилов, История и цивилизации за 8 клас С., 2017

изд. „Просвета-1945”

 

ІІ срок

М.Груев, История и цивилизации за 9 клас С., 2018

изд. „Просвета-1945”

 

9г, 9д М. Груев, История и цивилизации за 9 клас С., 2018

изд. „Просвета-1945”

10а, 10б, 10в, 10г, 10д Пл. Павлов, История и цивилизации за 10 клас С., 2019

изд. „Просвета-1945”

 

 

 

УЧЕБНИЦИ ПО ХИМИЯ И ООС

 

8 г, д клас:  Химия и опазване на околната среда за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Издателство : Булвест 2000

Авторски колектив: Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов

9 а,б,в клас:

I срок: Химия и опазване на околната среда за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Издателство : Булвест 2000

Авторски колектив: Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов

II срок: Химия и опазване на околната среда за 9. клас – Втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Издателство : Булвест 2000

Авторски колектив: Свобода Бенева, Д. Данаилов и М.Костадинов

ИЛИ ДВЕТЕ ЧАСТИ В 1 УЧЕБНИК НА СЪЩИЯ КОЛЕКТИВ

 

9 г, д клас:  Химия и опазване на околната среда за 9. клас – Втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Издателство : Анубис

Авторски колектив: Стефан ЦаковскиАлександрия Генджова

10 а,б клас:  Химия и опазване на околната среда за 10. клас

Издателство : Регалия 6 

Авторски колектив: Данчо Даналев, Л.Овчарова, М. Костадинов  

 

10 в, г, д клас:  Химия и опазване на околната среда за 10. клас

Издателство : Просвета- София

Авторски колектив:  Лиляна БояноваКрасимир НиколовЕмилия Тодорова и др.

11 в клас:  Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Профилирана подготовка.
Модул 1 и Модул 2

Издателство : Просвета 

Авторски колектив: Лиляна Боянова, Красимир Николов, Калинка Бенова, Даниела Маноилова, Антоанета Хинева

12 в клас:  Химия и опазване на околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества

Издателство : Просвета 
Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.