Еразъм акредитация

ПМГ „К. Величков“ получи акредитация за периода 2024-2027 година която е фокусирана върху интернационализацията, развиването на т. нар „меки умения“ (soft skills), дигитални компетентности, насърчаване на културната осведоменост и глобалната компетентност, европейско сътрудничество, придобиване и развиване на умения за проектно базирано и проблемно ориентирано обучение.

Уведомяваме ви, че набираме кандидати, желаещи да вземат участие в предстоящ обмен с наши партньори в Испания през учебната 2024-2025 година. В тази връзка за първия период на акредитацията (именно този обмен) търсим 12 мотивирани да вземат участие ученици, които да отговарят на определени изисквания:
-да са родени през 2008 г. или 2009 г. (това е по изрично условие на партньора ни от Испания, на тази възраст ще бъдат и учениците от партньорското училище)
-да са готови да приемат в дома си ученик от Испания за една седмица (домакинството ни, т.е. мобилността в България, ще бъде в края на март/началото на април 2025 г.), като те също ще бъдат настанени в семейство на испански ученик по време на нашата мобилност в Испания, която се очаква да бъде в началото на октомври 2024 г.
-да нямат наложени санкции от Директора на ПМГ „К. Величков“ или от Педагогическия съвет на гимназията ни
-да имат подходящото езиково ниво, тъй като програмата е интернационална и е изцяло на английски език
-да са мотивирани и да имат желание да се потопят в различна за тях среда и да излязат извън зоната си на комфорт, която иначе е сигурна, но често не е вдъхновяваща или обогатяваща, не допринася за нашето личностно развитие.
Краен срок за попълване на формуляра: 31.05.2024 г.

Желаещите да участват в подбора е необходимо да попълнят формуляра на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKI8PkWz1JUGbgFJ-gn4M9LoYnH06SO7noMs_vMfFJ4xyN2g/viewform

Втори етап от селекция на кандидати за участие в мобилност в Испания

Във връзка с участието в мобилност по проект по програма „Еразъм+“ в Испания каним заявилите желанието си кандидати, които са попълнили формуляра от стъпка 1, на следващия етап по подбора. На 6 юни, четвъртък, от 13:30 часа в 10. кабинет ще се проведе събеседване, в което Комисията, извършваща селекцията, ще оцени уменията на кандидатите в няколко направления – езикови, социални, презентационни, комуникативни и др. умения. Неявяването ще доведе до автоматичното отпадане на кандидата от селекцията. Ще очакваме заявилите намерението си за участие!
Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.