Задължителна литература, изучавана в VI клас
Препоръчителна литература:
„Полезно е да се чете само когато се размишлява върху прочетеното!”
Николо Малбранш

Съставете си читателски дневник.
Приятно четене!!!