Задължителна литература, изучавана в IX клас
„Полезно е да се чете само когато се размишлява върху прочетеното!”
Николо Малбранш