Достъпът до акаунта ви в домейна edu.mon.bg e изпратен лично на всеки чрез Shkolo
Освен достъп до Teams, с него можете да лицензирате Windows на 2 устройства и Office на 5 устройства
В Teams са създадени
групи, които автоматично свързват учителите със своите ученици
Необходимо е да влезете с акаунта си в
portal.office.com (първата буква в паролата е главна).
Ще трябва да смените временната парола, като напишете изпратената и два пъти новата.
Паролата ви трябва да съдържа главни, малки букви и цифри. Може да е тази от другия ви акаунт.
Втора идентификация - имейл и/или телефон (с нулата отпред), на който ще получите съобщение за потвърждение.
Може също да си свалите настолно приложение Teams

Като учител или ученик в ПМГ имате служебно създаден за вас Office365 акаунт с домейн mgpz.org
С него можете да си лицензирате Windows на 2, MS Office на 5 устройства, Visual Studio и др.

Като ученик в ПМГ Пазарджик /5-12клас/ имате следния акаунт:

i.familiaYY@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
YY - годината на раждане (набор)
п
ървоначалната ви парола е i.familiaXXXX където XXXX са последните 4 от ЕГН-то Ви
намерете акаунта си по съответния набор в списъка, копирайте и поставете тук

Примери:    Петър Балджийски – набор 02: p.baldjiiski02@mgpz.org
Йордан Шишиньов - набор 03: io.shishiniov03@mgpz.org
Юри Чалъков - набор 05: iu.chalakov05@mgpz.org
при проблем пишете на v.b@abv.bg


Като учител в ПМГ Пазарджик имате следния акаунт:

i.familia@mgpz.org, където:
i.familia - са вашите първа буква от името и цялата фамилия
за п
ървоначалната ви парола - попитайте администратора: v.b@abv.bg


ЗАБЕЛЕЖКА: при дублиране на имена сме ползвали и инициал от презимето
акаунта е пожизнен - можете да го ползвате и след напускане на ПМГ

Защо такава транслитерация            Списък на регистрираните по набори

За да използвате вашия училищен e-mail (Office365 акаунт) https://login.microsoftonline.com