Състезанията, които са включени в календара на МОН, и ще се взимат в предвид
при приемане на ученици в V клас в ПМГ „К. Величков“ (2021/2022 учебна година), са:

Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021г.

Пролетно математическо състезание за ученици от ІV клас – 27.03.2021г.

Математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021г.ПРИЕМ в ПМГ "К. Величков" Пазарджик за учебната 2020-2021г.

                    
брошура 2020                               плакат 2020


  Регламент на състезание "Математика за всеки" /4клас/
  Декларация и заявление за участие    /или в pdf/
 ПРИЕМ на ученици в 5 клас 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/22

Г Р А Ф И К
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

    
клип - прием в 5 клас                     клип - прием в 8 клас


Балът за прием след 7 клас се определя като сума от точки от НВО и преобразувани към точки
две от оценките от свидетелството за основно образование (6 - 50т.     5 - 39т.     4 - 26т.     3 - 15т.):

точките от НВО по БЕЛ до 100 точки
утроените точки от НВО по Математика до 300 точки
преобразувана в точки оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование до 50 точки
преобразувана в точки оценка по Биология (за профил Природни науки)
или по Математика (за останалите профили) от свидетелството за основно образование
до 50 точки
общо максимум 500 точки


малко пояснения относно информатика и / или информационни технологии