СЪОБЩЕНИЕ

 ПМГ „Константин Величков” търси 12 креативни ученици от осми до десети клас за участие в нов междуроден проект по програма „Еразъм+“.

Информация за проекта

Името на проекта е „Критично и креативно мислене – пътят напред“. В него са включени 5 държави: координатор Чехия и партньори България, Литва, Полша и Словения. Целта на проекта е да развие творческите и презентационните умения на учениците, да ги превърне в мъдри анализатори на информация в електронни и социални медии, както и да ги мотивира да търсят нестандартни начини за разрешаване на проблеми.

Защо да участвате?

Проектът ще даде възможност на участниците да изразят себе си по оригинален начин и да развият потенциала си. По време на проектните дейности ще бъдете поставени в ролята на изследователи, които ще събират и обработват  информация. Ще развиете своите творчески умения и критично мислене, които се считат за ключови в 21 век. Ще преживеете уникални моменти посещавайки училища в 4 европейски държави и ще създадете незабравими приятелства.

Как да се включите?

Ще бъдат избрани 12 ученици, които ще участват в дебати и обсъждане на текстове на английски език, ще анализират новини в различни видове медии, ще бъдат презентатори пред международна публика, ще създават и анализират проучвания и организират изложби. Участието в проекта включва и едноседмични пътувания до страните, които се финансират със средства от програма „Еразъм+“.

За да се включите в проекта е необходимо до 30.10.2020г. да попълните формуляра на следния адрес:

https://forms.gle/DcJjcWgxKu5qSGnD6                                 Критерии                        CCT_Протокол_селекция