Информация за проекта

      Добрата новина от 12.06.2020 - Профилирана математическа гимназия "Константин Величков" отново спечели финансиране на проект по КД1 на европейската програма Еразъм+. Този път темата е "Творчески подходи в преподаването". Ще участват седем преподаватели по различни учебни предмети, които ще се обучават в различни европейски държави. Да поздравим колегите д-р Ана Рабаджийска (история и цивилизация), Валентина Малинова (Информатика и ИТ), Недялка Панева (Информатика и ИТ), Мирослава Такева (английски език), Елена Ненкова (английски език), Елица Бекярова (английски език) и Димитрийка Боева (английски език). Ще очакваме интересни открити уроци, обучения и семинари, за да продължим традицията да обогатяваме часовете и да затвърдим доброто име на нашето училище.

      В началото на новата учебна година, в периода октомври - ноември 2020 г., ученици в ПМГ “Константин Величков” попълват анкета, която има за цел да проучи използването на креативни методи в различни аспекти в обучението в часовете по различни учебни предмети.

 Линк към анкетата