Ученически съвет при ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик

Председател: Христо Гръблев 10д
Зам.-председател: 
Секретар - касиер: 

Съветници на Ученическия съвет 2019/2020


 

План за дейността на ученическия съвет при ПМГ „К.Величков“ за учебната 2019/20г.


У С Т А В
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПМГ ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” - ГР. ПАЗАРДЖИК