НИЕ ОТНОВО СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ!

    Няма по-добра реклама за едно училище от качествените му възпитаници. Такива са и учениците от VІа клас, отборът, спечелил състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

    Ния Палешникова, Йоана Трендафилова, Павел Влахов, Петко Божков и Сергея Добрева, доказаха, че могат да бъдат отговорни и отлично подготвени при преодоляване на бедствени ситуации. Демонстрирайки бързина, умения, знание и съобразителност, учениците от МГ”К.Величков” гр.Пазарджик се оказаха най-добри не само по математика, информатика, биология, химия, география, но и в борбата с бедствията в природата и оказване на първа долекарска помощ.

    Отборът на Математическа гимназия, ръководен от Г-жа Милева, ще представлява цялата област на предстоящото национално състезание.

    Убедени сме, че отново нашите ученици ще докажат, че са умни, способни, можещи и знаещи, добре подготвени за истинския живо
Да им пожелаем здраве и успех!

Директор:
/Ангел Велков/


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg im-10.jpg
im-11.jpg im-12.jpg im-13.jpg im-14.jpg im-15.jpg
im-16.jpg im-17.jpg im-18.jpg im-19.jpg im-20.jpg
im-21.jpg im-22.jpg im-23.jpg im-24.jpg im-25.jpg
im-26.jpg im-27.jpg im-28.jpg im-29.jpg im-30.jpg
im-31.jpg im-32.jpg im-33.jpg im-34.jpg im-35.jpg