Повод за гордост за МГ „Константин Величков”
Отново най-добрите!


rose_curve.gif veselin-1.jpg veselin-2.jpg veselin-3.jpg veselin-4.jpg

        Отново с отличие се върна ученикът от 12а клас Веселин Андреев, който взе участие в ученическата секция на 45-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, провела се от 6 до 9 април 2016г. в град Плевен. Заедно с научния ръководител на проекта г-жа Даниела Монова, двамата представиха града и гимназията повече от достойно – нашият ученик защити проекта си на тема „Равнинен принцип за дуалност. Дуални равнинни криви” и завоюва най-високото отличие – грамота за отлично представяне.

        След убедителната защита и перфектната презентация, членовете на комисията, съставена от най-големите математици на България, многократно повториха думата „Браво!”. Наред с грамотата за отлично представяне, връчена лично от акад. Петър Кендеров, Веселин грабна и най-голямата награда на състезанието - СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА ЗА УЧЕНИК, НАЙ-СИЛНО ВПЕЧАТЛИЛ ЖУРИТО – едноседмична почивка в луксозният комплекс „Камчия” край Варна.

        Проектът съдържа множество авторски твърдения, примери и задачи, перфектни чертежи, като в това число динамични и анимирани динамични такива. Намерени и изследвани са дуалните на сложни равнинни криви, като творчески са съчетани знания от аналитичната геометрия, проективната геометрия и диференциалното смятане. Изследванията са на високо научно равнище и не се срещат в математическата литература до момента.

        Ръководството на гимназията поздравява Веселин Андреев и г-жа Даниела Монова за издигането националния престиж на гимназията и им пожелава още много творчески успехи в бъдеще!

        Браво!