Викторина под надслов "Ерудитът К.Величков"

Учениците от ПМГ "К.Величков" 5б клас с класен ръководител Мая Кръстанова подготвиха викторина под надслов "Ерудитът К.Величков" във връзка с плана за чествания на празника на училището. Издириха информация за живота му и активно участваха във викторината, разделени на 2 отбора. Победители бяха всички, защото научиха и споделиха много интересни факти от живота на този велик българин.


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg