Инициативите, свързани с честванията на 47-та годишнина на ПМГ "Константин Величков " продължават.
 На 01.03. 2018г. учениците от 7 А клас, разделени в два отбора, подготвиха състезание "ИСТОРИЯТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ". Учениците трябваше да отговарят на различни въпроси, свързани с ИСТОРИЯТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. Победители бяха всички, защото научиха и споделиха много интересни факти за историята на гимназията, а също така за живота и делото на патрона ни Константин Величков.


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg im-10.jpg
im-11.jpg im-12.jpg im-13.jpg im-14.jpg im-15.jpg
im-16.jpg im-17.jpg im-18.jpg im-19.jpg im-20.jpg
im-21.jpg im-22.jpg im-23.jpg im-24.jpg im-25.jpg
im-26.jpg im-27.jpg im-28.jpg im-29.jpg im-30.jpg