Успехи по биология и здравно образование

1.Достойно представяне на Любомир Светозаров Сотиров от 11 б клас на 43 Национална олимпиада по биология и здравно образование в гр.Ямбол и завоюван трети резултат в индивидуалното класиране на Националното състезание ”Пътешествие в биологията”, проведено в гр.Пловдив.

2.Осми резултат в индивидуалното класиране от 85 участници в Националното състезание ”Пътешествие в биологията”, проведено в гр.Пловдив за Севда Трендафилова Кръстева от 11 б клас.

3.Пето място за Кристияна Тасева от 12д клас в отборното представяне на кръга от практически задачи и девети резултат в индивидуалното класиране на Националното състезание ”Пътешествие в биологията”, проведено в гр.Пловдив.

Резултатите на Любомир, Севда и Кристияна се зачитат като приемен изпит в Биологическия факултет на ПУ”Паисий Хилендарски”! Поздравления!!!


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg