Ученици от 9 а,б,в и г клас в часовете по биология и здравно образование обучават свои връстници да оказват долекарска помощ

Всички изявили желание да покажат уменията си за оказване на долекарска помощ при травми на опорно-двигателната система и различни видове кръвотечения се справиха отлично! Поканихме и медицинската сестра Ина Бояджиева да наблюдава и консултира участниците в практическото занятие. Беше интересно и полезно.


im-01.jpg
im-01.jpg
im-02.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-07.jpg
im-08.jpg
im-08.jpg
im-09.jpg
im-09.jpg
im-10.jpg
im-10.jpg
im-11.jpg
im-11.jpg
im-12.jpg
im-12.jpg
im-13.jpg
im-13.jpg
im-14.jpg
im-14.jpg
im-15.jpg
im-15.jpg
im-16.jpg
im-16.jpg
im-17.jpg
im-17.jpg
im-18.jpg
im-18.jpg
im-19.jpg
im-19.jpg
im-20.jpg
im-20.jpg
im-21.jpg
im-21.jpg