Забавно обобщение по Биология и ЗО – раздел Генетика с играта, която направи Катрин!


im-01.jpg
im-01.jpg
im-02.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-07.jpg