Регионална седмица на четенето в ПМГ "Константин Величков", гр. Пазарджик

    От 23.04.2018г. до 27.04.2018г. за поредна година ПМГ “К.Величков” гр.Пазарджик взе участие в седмицата на четенето, съгласно годишния план на РУО - Пазарджик за учебната 2017-2018г. и Регионалния план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2017-2018г.

    Събитието бе организирано и проведено под ръководството на г-жа Юлиана Камова, г-жа Мария Янчева и г-жа Лидия Коцева – старши учители по български език и литература. В него взеха активно участие ученици от V, VII, VIII и IX клас. Учениците от VIIа клас изнесоха рецитал на тема: “Отечество любезно” и, ”Българският език”. Целта на събитието, бе да се повиши интересът към четенето и да се подтикне внимание и любопитство както към националното художествено творчество, така и към чуждестранните автори. Чрез дискусия бяха изведени ползите от четенето на книги чрез мненията на различни ученици, бе провокирано мисленето им и учениците свободно изразиха своята активна позиция за ролята на четенето на книги в съвременното общество.

    Учениците от VIIIa,б,в кл. представиха пред своите съученици резюме на избрана от тях книга и откъси от любимите творби.

    Учениците от VIIа и IXб кл. се включиха активно в организирано състезание по езикова култура на тема: „Обичам те, българска реч!” показаха завидни умения и усет към родното слово. Приятелската атмосфера вървеше ръка за ръка с конкурентния дух, а резултатът бе общ за всички – повишена езикова грамотност и много споделени положителни емоции.

    Учениците Va и Vб кл. се потопиха в магията на вълшебствата. Прочетоха любимите си приказки и споделиха кои са любимите им приказни герои. След прочита се създаде една творческа обстановка, децата отговаряха на поставените въпроси, споделяха своите мнения и мисли относно приказката. Валентина от Va кл. представи пред съучениците си свои стихове. Учениците участваха с желание и ентусиазъм.

    Седмицата на четенето приключи, но остана прекрасното усещане за пълноценното общуване с книгата. Тази незабравима седмица донесе духовна светлина, радост и удовлетвореност от българското слово - духовната съкровищница на Родината ни.


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg im-05.jpg
im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg im-09.jpg im-10.jpg
im-11.jpg im-12.jpg im-13.jpg im-14.jpg im-15.jpg
im-16.jpg im-17.jpg im-18.jpg im-19.jpg im-20.jpg
im-21.jpg im-22.jpg