Превенция на кибертормоз и интернет сигурност
        Съвместната дейност между ръководството на ПМГ "Константин Величков" и ОД на МВР - гр. Пазарджик продължава и през учебната 2018/2019 г. Г-н Мирослав Стоянов - говорител на ОД на МВР - гр. Пазарджик предостави актуална и важна информация на учениците от 8 в, 9 б и 10 г клас по проблемите на кибертормоза. По темата проявиха интерес учениците и класните ръководители г-жа Ева Тоданова, г-жа Виолета Микова, г-жа Мария Маркова и Татяна Панева - педагогически съветник.
Директор
Радка Спасова