Регионалното управление на образование Пазарджик награди ученици и учители за постигнати високи резултати през изминалата учебна година. На тържествена церемония в Художествена галерия „Станислав Доспевски“ присъстваха ученици, класиани на първите места в различни състезания и олимпиади.


im-01.jpg
im-01.jpg
im-02.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-07.jpg
im-08.jpg
im-08.jpg
im-09.jpg
im-09.jpg
im-10.jpg
im-10.jpg
im-11.jpg
im-11.jpg
im-12.jpg
im-12.jpg
im-13.jpg
im-13.jpg
im-14.jpg
im-14.jpg
im-15.jpg
im-15.jpg
im-16.jpg
im-16.jpg
im-17.jpg
im-17.jpg
im-18.jpg
im-18.jpg
im-19.jpg
im-19.jpg
im-20.jpg
im-20.jpg
im-21.jpg
im-21.jpg