На 6.12.2019 година, на Годишна Конференция на тема: „20 години Център за развитие на човешките ресурси - „Еразъм+ - Changing lives, Opening minds“, на ПМГ "Константин Величков" бе връчен сертификат за качествено изпълнение на проект "Обърната класна стая" по програма "Еразъм+". За работата си по проекта признание получиха учителите Ана Рабаджийска, Валентина Малинова, Мирослава Такева, Елена Ненкова, Димитрийка Боева и Елица Бекярова, както и техните ученици. Развитие на умение за самостоятелно учене, самооценка и възможност за задълбочаване на знанията чрез практически занимания в час са едни от основните предимства на метода "Обърната класна стая".


im01.jpg
im01.jpg
im02.jpg
im02.jpg
im03.jpg
im03.jpg