Обучение по Arduino в ПМГ "К. Величков" Пазарджик

        На 16.03.2019г. в ПМГ „Константин Величков“ се проведе Обучителен семинар на тема „Програмиране с eduArdu“, което съвпадна със световния рожден ден на Arduino (Arduino Day)- популярна платформа за програмиране и електроника. В събитието се включиха много ученици и учители по информатика и ИТ от гимназията. Гост-лектори на семинара бяха изявените програмисти, инженери и ИТ-специалисти от Сдружение TuxCon - Леон Анави, Пламен Вайсилов, Йордан Иванов, Димитър Тамишев, Рангел Иванов, Цветан Узунов и Арян Ван Ирсел. Те успяха да предадат своя плам и ентусиазъм на всички присъстващи. Учениците получиха платки и имаха възможност лично да тестват своите умения като програмисти, експериментирайки върху готови кодове. Нашите любезни гости ни подариха платка eduArdu. Ръководството и учителите изказваме благодарност на Сдружение TuxCon, което се превърна в посланик на най-новите технологии в областта на електрониката и програмирането. Обучението беше изключително полезно и интересно за всички – и ученици, и учители.
        Надяваме се и в бъдеще ПМГ „Константин Величков“ отново да бъде домакин на подобни прояви.
 Ден на Ардуино в ПМГ „Константин Величков” - Пазарджик. Ето ни и на картата.

im-01.jpg
im-01.jpg
im-02.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-06.jpg
im-07.jpg
im-07.jpg
im-08.jpg
im-08.jpg
im-09.jpg
im-09.jpg
im-10.jpg
im-10.jpg
im-11.jpg
im-11.jpg
im-12.jpg
im-12.jpg
im-13.jpg
im-13.jpg
im-14.jpg
im-14.jpg
im-15.jpg
im-15.jpg
im-16.jpg
im-16.jpg
im-17.jpg
im-17.jpg
im-18.jpg
im-18.jpg
im-19.jpg
im-19.jpg
im-20.jpg
im-20.jpg
im-21.jpg
im-21.jpg
im-22.jpg
im-22.jpg
im-23.jpg
im-23.jpg
im-24.jpg
im-24.jpg
im-25.jpg
im-25.jpg
im-26.jpg
im-26.jpg
im-27.jpg
im-27.jpg
im-28.jpg
im-28.jpg