Блестящо представяне на Любомир Сотиров от XII б на
44 Национална олимпиада по Биология и ЗО

    На 44 Национална олимпиада по Биология и ЗО, проведена на 29.03 -31.03.2019г. в гр.Смолян, Любомир Сотиров получи 116.20 точки – общ резултат от теоретичния и практическия кръг. Практическите задачи са разпределени в четири модула: Анатомия и морфология на растенията; Анатомия и морфология на животните; Биохимия и Генетика; Хистология.
    Оценката за общото представяне е Отличен /5.50/! Този резултат осигурява прием, без приемен изпит в няколко Висши учебни заведения в страната и е най-доброто постижение до момента за Пазарджишка област. Желаем на него и на ръководителя по Национална Програма „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ" - Мая Зафирова - много здраве, късмет и нови постижения!


im-01.jpg
im-01.jpg
im-02.jpg
im-02.jpg
im-03.jpg
im-03.jpg
im-04.jpg
im-04.jpg
im-05.jpg
im-05.jpg
im-06.jpg
im-06.jpg