Във връзка с инициативата „Европейска седмица на програмирането“ на 15.10. 2019г. в ПМГ „Константин Величков“ се проведе web-семинар на тема: “Аз програмистът!“ с лектор Слави Капсалов, бивш възпитаник на ПМГ. Събитието бе организирано от Мария Билбилева със съдействието на Цветанка Славкова и Владимир Бояджиев. На семинара учениците се запознаха с това какво е мястото на програмирането в реалния живот и връзката между информационните технологии и информатиката. Получи се интересна дискусия, като лекторът сподели своя личен опит за пътя, който е извървял, трудностите и предизвикателствата, които се е наложило да преодолее, избирайки професията на програмиста. Чрез интернет приложение, учениците в училището имаха интернет достъп и конферентна връзка с лектора и залата на провеждане на мероприятието, което се проведе едновременно в 7а, 11д, 9д, 10а и 10е класове. Снимки от събитието:


* * *
Във връзка с инициативата „Европейска седмица на програмирането“ на 15.10. 2019г. в ПМГ „Константин Величков“ се проведоха състезателни игри в 10 а,б,в,г,д и 10е клас на тема: “Алгоритмите в програмирането“ Събитието бе организирано от Мария Билбилева със съдействието на Виолета Микова и Пламен Илиев. Чрез игрите учениците се запознаха с това какво е мястото на алгоритмите в програмирането и тяхното приложение в реалния живот. Получи се интересно състезание, като чрез интернет достъп учениците трябваше да проявят ум и съобразителност така, че да използват рационално времето си и да приложат най – добрият алгоритъм за да постигнат крайната цел - Победата!