Спортни успехи октомври 2019

Отборът по бадминтон на ПМГ”К.Величков” се класира на 1 во място на Общинското състезание по бадминтон 8-10клас на 02.10.2019г в състав:

Емил Георгиев Ганев - 10д; Кристиян Христов Китанов - 10в; Стоян Тодоров Кинов - 9б; Румен Асенов Кочев - 9д; Калоян Валериев Пунчев - 10а

Ръководител на отбора: Георги Кокозов


Отборът по тенис на маса на ПМГ”К.Величков” се класира на 1 во място на Общинското състезание по тенис на маса 8-10клас на 11.10.2019г в състав:

Атанас Стоянов Кордов - 8б; Костадин Кирилов Демерджиев - 8б; Атанас; Василев Минчев - 8б; Симеон Стефанов Бекяров - 5б

Ръководител на отбора: Георги Кокозов