24 май 2020 в ПМГ "К. Величков" Пазарджик

Няколко от творбите на възпитаници на гимназията
по повод най-светлия празник в училището
img-0221.jpg