Спортен празник - 49 години Математическа гимназия

Започнахме със съчетание на мажоретния състав. В състезанията се включиха: Футбол 5,6,7,8,10,11 клас;
Баскетбол 6,10,11 клас; Волейбол 8,9 клас; Щафета 8 клас; Тенис на маса 5-11клас; Крос 5-11клас.
Други се забавляваха с колоездене, скачане на въже, а не малко се включваха в звучните хора.
За победителите имаше вкусни награди осигурени от ръководството.
img-001.jpg
img-001.jpg
img-002.jpg
img-002.jpg
img-003.jpg
img-003.jpg
img-004.jpg
img-004.jpg
img-005.jpg
img-005.jpg
img-006.jpg
img-006.jpg
img-007.jpg
img-007.jpg
img-008.jpg
img-008.jpg
img-009.jpg
img-009.jpg
img-010.jpg
img-010.jpg
img-011.jpg
img-011.jpg
img-012.jpg
img-012.jpg
img-013.jpg
img-013.jpg
img-014.jpg
img-014.jpg
img-015.jpg
img-015.jpg
img-016.jpg
img-016.jpg
img-017.jpg
img-017.jpg
img-018.jpg
img-018.jpg
img-019.jpg
img-019.jpg
img-020.jpg
img-020.jpg
img-021.jpg
img-021.jpg
img-022.jpg
img-022.jpg
img-023.jpg
img-023.jpg
img-024.jpg
img-024.jpg
img-025.jpg
img-025.jpg
img-026.jpg
img-026.jpg
img-027.jpg
img-027.jpg
img-028.jpg
img-028.jpg
img-029.jpg
img-029.jpg
img-030.jpg
img-030.jpg
img-031.jpg
img-031.jpg
img-032.jpg
img-032.jpg
img-033.jpg
img-033.jpg
img-034.jpg
img-034.jpg
img-035.jpg
img-035.jpg
img-036.jpg
img-036.jpg
img-037.jpg
img-037.jpg
img-038.jpg
img-038.jpg
img-039.jpg
img-039.jpg
img-040.jpg
img-040.jpg
img-041.jpg
img-041.jpg
img-042.jpg
img-042.jpg
img-043.jpg
img-043.jpg
img-044.jpg
img-044.jpg
img-045.jpg
img-045.jpg
img-046.jpg
img-046.jpg
img-047.jpg
img-047.jpg
img-048.jpg
img-048.jpg
img-049.jpg
img-049.jpg
img-050.jpg
img-050.jpg
img-051.jpg
img-051.jpg
img-052.jpg
img-052.jpg
img-053.jpg
img-053.jpg
img-054.jpg
img-054.jpg
img-055.jpg
img-055.jpg
img-056.jpg
img-056.jpg
img-057.jpg
img-057.jpg
img-058.jpg
img-058.jpg
img-059.jpg
img-059.jpg
img-060.jpg
img-060.jpg
img-061.jpg
img-061.jpg
img-062.jpg
img-062.jpg
img-063.jpg
img-063.jpg
img-064.jpg
img-064.jpg
img-065.jpg
img-065.jpg
img-066.jpg
img-066.jpg
img-067.jpg
img-067.jpg
img-068.jpg
img-068.jpg
img-069.jpg
img-069.jpg
img-070.jpg
img-070.jpg
img-071.jpg
img-071.jpg
img-072.jpg
img-072.jpg
img-073.jpg
img-073.jpg
img-074.jpg
img-074.jpg
img-075.jpg
img-075.jpg
img-076.jpg
img-076.jpg
img-077.jpg
img-077.jpg
img-078.jpg
img-078.jpg
img-079.jpg
img-079.jpg
img-080.jpg
img-080.jpg
img-081.jpg
img-081.jpg
img-082.jpg
img-082.jpg
img-083.jpg
img-083.jpg
img-084.jpg
img-084.jpg
img-085.jpg
img-085.jpg
img-086.jpg
img-086.jpg
img-087.jpg
img-087.jpg
img-088.jpg
img-088.jpg
img-089.jpg
img-089.jpg
img-090.jpg
img-090.jpg
img-091.jpg
img-091.jpg
img-092.jpg
img-092.jpg
img-093.jpg
img-093.jpg
img-094.jpg
img-094.jpg
img-095.jpg
img-095.jpg
img-096.jpg
img-096.jpg
img-097.jpg
img-097.jpg
img-098.jpg
img-098.jpg
img-099.jpg
img-099.jpg
img-100.jpg
img-100.jpg
img-101.jpg
img-101.jpg
img-102.jpg
img-102.jpg
img-103.jpg
img-103.jpg
img-104.jpg
img-104.jpg
img-105.jpg
img-105.jpg
img-106.jpg
img-106.jpg
img-107.jpg
img-107.jpg
img-108.jpg
img-108.jpg
img-109.jpg
img-109.jpg
img-110.jpg
img-110.jpg
img-111.jpg
img-111.jpg
img-112.jpg
img-112.jpg
img-113.jpg
img-113.jpg
img-114.jpg
img-114.jpg
img-115.jpg
img-115.jpg
img-116.jpg
img-116.jpg
img-117.jpg
img-117.jpg
img-118.jpg
img-118.jpg
img-119.jpg
img-119.jpg
img-120.jpg
img-120.jpg
img-121.jpg
img-121.jpg
img-122.jpg
img-122.jpg
img-123.jpg
img-123.jpg
img-124.jpg
img-124.jpg
img-125.jpg
img-125.jpg
img-126.jpg
img-126.jpg
img-127.jpg
img-127.jpg
img-128.jpg
img-128.jpg
img-129.jpg
img-129.jpg
img-130.jpg
img-130.jpg
img-131.jpg
img-131.jpg
img-132.jpg
img-132.jpg
img-133.jpg
img-133.jpg
img-134.jpg
img-134.jpg
img-135.jpg
img-135.jpg
img-136.jpg
img-136.jpg
img-137.jpg
img-137.jpg
img-138.jpg
img-138.jpg
img-139.jpg
img-139.jpg
img-140.jpg
img-140.jpg
img-141.jpg
img-141.jpg
img-142.jpg
img-142.jpg
img-143.jpg
img-143.jpg
img-144.jpg
img-144.jpg
img-145.jpg
img-145.jpg
img-146.jpg
img-146.jpg
img-147.jpg
img-147.jpg
img-148.jpg
img-148.jpg
img-149.jpg
img-149.jpg
img-150.jpg
img-150.jpg
img-151.jpg
img-151.jpg
img-152.jpg
img-152.jpg
img-153.jpg
img-153.jpg
img-154.jpg
img-154.jpg
img-155.jpg
img-155.jpg
img-156.jpg
img-156.jpg
img-157.jpg
img-157.jpg
img-158.jpg
img-158.jpg
img-159.jpg
img-159.jpg
img-160.jpg
img-160.jpg
img-161.jpg
img-161.jpg
img-162.jpg
img-162.jpg
img-163.jpg
img-163.jpg
img-164.jpg
img-164.jpg
img-165.jpg
img-165.jpg
img-166.jpg
img-166.jpg
img-167.jpg
img-167.jpg
img-168.jpg
img-168.jpg
img-169.jpg
img-169.jpg
img-170.jpg
img-170.jpg
img-171.jpg
img-171.jpg
img-172.jpg
img-172.jpg
img-173.jpg
img-173.jpg
img-174.jpg
img-174.jpg
img-175.jpg
img-175.jpg
img-176.jpg
img-176.jpg
img-177.jpg
img-177.jpg
img-178.jpg
img-178.jpg
img-179.jpg
img-179.jpg
img-180.jpg
img-180.jpg
img-181.jpg
img-181.jpg
img-182.jpg
img-182.jpg
img-183.jpg
img-183.jpg
img-184.jpg
img-184.jpg
img-185.jpg
img-185.jpg
img-186.jpg
img-186.jpg
img-187.jpg
img-187.jpg
img-188.jpg
img-188.jpg
img-189.jpg
img-189.jpg
img-190.jpg
img-190.jpg
img-191.jpg
img-191.jpg
img-192.jpg
img-192.jpg
img-193.jpg
img-193.jpg
img-194.jpg
img-194.jpg
img-195.jpg
img-195.jpg
img-196.jpg
img-196.jpg
img-197.jpg
img-197.jpg
img-198.jpg
img-198.jpg
img-199.jpg
img-199.jpg
img-200.jpg
img-200.jpg
img-201.jpg
img-201.jpg
img-202.jpg
img-202.jpg
img-203.jpg
img-203.jpg
img-204.jpg
img-204.jpg
img-205.jpg
img-205.jpg
img-206.jpg
img-206.jpg
img-207.jpg
img-207.jpg
img-208.jpg
img-208.jpg
img-209.jpg
img-209.jpg