МГ Константин Величков на 45 години

От първите стъпки до днес – в търсене на различното. И така … 45 години


Драматизация на приказката „Слънцето и луната“ Vа клас с учител по БЕЛ Юлиана Камова

Va-01.jpg Va-02.jpg Va-03.jpg Va-04.jpg Va-05.jpg
Va-06.jpg Va-07.jpg Va-08.jpg Va-09.jpg Va-10.jpg
Va-11.jpg Va-12.jpg Va-13.jpg Va-14.jpg Va-15.jpg

Какво знаем за нашия патрон и съгражданин Константин Величков?
Викторина в час по история Vа клас с учител по история и цивилизация Мая Кръстанова

Va2-01.jpg Va2-02.jpg Va2-03.jpg Va2-04.jpg

Четем, за да разберем
Четене с разбиране на романа „Под игото“ на Иван Вазов
VIа клас с класен ръководител и учител по БЕЛ Цанко Бангьозов

VIa-01.jpg VIa-02.jpg VIa-03.jpg VIa-04.jpg
VIa-05.jpg VIa-06.jpg VIa-07.jpg VIa-08.jpg

Състезание по БЕЛ „Език мой“
VIIа клас с класен ръководител и учител по БЕЛ МарияЯнчева

Отново доказахме, че сме най-добрите!

    VII a клас под ръководството на г-жа Мария Янчева проведе състезание „Знам и мога” по правопис.

    Малките математици доказаха за пореден път, ще са и добри езиковеди и обичат своя роден език. Заинтригувани от логическата взаимовръзка в сложните изречения, те доказаха на дело, че езикът е главно средство на общуване между хората. Овладели нормите на българския книжовен език теоретично, те успяха практически да ги приложат в тест за сложно съставно изречение. Победиха по-бързите и по-знаещите. Мотивирани от това, че колкото си по-грамотен, толкова си по-знаещ и по-можещ, седмокласниците сe потопиха в магията на българския език. Не се изгубиха в дебрите на правописните норми, а намериха най-прекия път към знанието!

VIIa-01.jpg VIIa-02.jpg VIIa-03.jpg VIIa-04.jpg VIIa-05.jpg VIIa-06.jpg

Константин Величков – гордост за пазарджичани. Слова за великия българин на английски език.
VIIIб клас с учител по английски език Мирослава Такева

презентация от Божидар Лулчев и Михаил Бекяров 8б клас
презентация от Даниел Иванов и Мария Попова 8б клас


Посещение на къща музей „Константин Величков“
IXв клас с класен ръководител Юлиана Камова
клип


Викторина на тема: “Какво знаем за Константин Величков?”

На 20.02.2016 в час по английски език, учениците от 6-а клас на МГ “К. Величков” участваха в комуникативна игра – викторина на тема: “Какво знаем за Константин Величков?”, патрон на училището. Учениците работиха в групи, демонстрирайки своите знания, умения за работа в екип, да се аргументират и спорят толерантно използвайки знанията си по английски език! Накрая имаше и сълзи  в очите на загубилите, както и радост  в очите на победилите!

im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg
im-05.jpg im-06.jpg im-07.jpg im-08.jpg