Новини

Обучение в ЦЕРН за учители по природни науки

 

Теодора Маркова, старши учител по физика и математика в ПМГ „Константни Величков“, бе избрана сред учители от цялата страна за обучение в ЦЕРН-Женева. Самият подбор бе проведен в МОН, а сред изискванията към кандидатите е тяхното участие в квалификационни форми – общински, национални, международни проекти, програми, наличието на научно-практически разработки или изследвания по физика, астрономия, химия и опазване на околната среда.

Обучение в ЦЕРН за учители по природни науки се проведе от 02.10 до 08.10.2022 г. в Женева. в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., приета с решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет, Приложение 6 към т. 1, буква „е“, Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“, Дейност 5, Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти е създадена организация за реализирането на две обучения, които се провеждат по учителски програми в ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания).

В ЦЕРН се правят изследвания в областта на елементарните частици и се търсят отговори на въпроси като „Какво представлява материята?“, „Как се е породила масата?“ или „Защо някои частици нямат маса?“, въпроси от рода на „Какво представлява тъмната материя?“, има предположения, че тя съдържа енергия, но все още не е проучена. Търсят се отговори на въпроса как е изглеждала материята в първите мигове след големия взрив, защо е изчезнала антиматерията. За да може да отговорят на тия въпроси, учените създават редица технологии, с които могат да правят своите изследвания. Някои от технологиите са, например създаването ускорители или на детектори , които имат огромни размери.  Или пък се създават огромни магнити, най-силното електронно поле.

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.