Прием V клас

ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Важно за учениците от IV клас

Регламент за прием в V клас за учебната 2024/2025 година: Регламент

График на дейностите по приемане ан ученици клас за учебната 2024/2025 година: График

Съгласно изменение на Наредба №10 от 2016 г.  за организация на дейностите  в училищното образование, организацията по приема ще се осъществява от  РУО – Пазарджик.

 

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогически съвет №13 от 04.09.2023 г., класирането за прием в V клас на Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – Пазарджик за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.;
  2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.;
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 08.06.2024 г.;

/Публикуване на информацията – 05.09.2023 г./

Регламент на Олимпиадата по математика за възрастова група ІV-VІІ клас: тук

Регламент на Пролетното математическо състезание: тук

Регламент на състезанието “Математика за всеки”: тук

 

 

 

 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици след завършен ІV клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите      /публикувано на 02.05.2023 г./

Вид дейност Срок Място
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици: заявление по образец; копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование; копие от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, само за ученици от други области. 28.06-30.06.2023 вкл. Канцелария на ПМГ „Константин Величков“
2. Обявяване на списъците с резултатите от класирането на учениците 04.07.2023 г. след 17:30 h ПМГ „Константин Величков“; mgpz.org
3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 05.07-07.07.2023 г.

От 8:00 до 17:00 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“
4. Оповестяване на интернет страницата на ПМГ „Константин Величков“ броя на незаетите места 10.07.2023 г. след 17:30 h Интернет страница на ПМГ „Константин Величков“: mgpz.org
5. Уведомяване на следващите по низходящ ред в зависимост от броя на останалите незаети места 11.07.2023 г.
6. Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 12.07.2023 г.

От 08:00 до 17:30 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“

Регламент за прием в V клас за учебната 2022/2023 година: Регламент

/Публикуване на информацията – 04.01.2022 г./

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.