Новини

СЪВМЕСТЕН ЛАБОРАТОРЕН УРОК НА ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” С ПГХХТ – ПАЗАРДЖИК

СЪВМЕСТЕН ЛАБОРАТОРЕН УРОК НА ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” С ПГХХТ – ПАЗАРДЖИК
„Анализ на почви” беше темата за осъществяване на добри практики в лабораторни условия с ученици от 12 клас от ПМГ ”Константин Величков” и учениците от 11а клас от ПГХХТ.
Под ръководството на Недялка Стамболиева – ЗДУД и Ели Митова – учители по ХООС, и Петя Килова и Мюбера Адемова (ПМГ)– учители по БЗО, учениците извършиха аналитичен, физикохимичен и микробоиологичен анализ на почви. Определяха pH и активни карбонати в почвата. Приготвяха и наблюдаваха нативни и трайни микроскопски препарати на глинести, песъчливи и сухи рохкави почви. Правеха десетократни разреждания, от които направиха съответната посявка за бактерии, актиномицети и плесени. В резултат на това определиха общия брой на микроорганизмите от всяка таксономична група. Учениците направиха тест за отсъствие или присъствие на Clostridium.
Всички работиха с удоволствие и желание за постигане на лабораторните резултати. Учениците придобиха допълнителнио знания,умения и компетентности. Участниците в лабораторната работа и от двете училища останаха доволни от новите познанства и добре свършената работа.
Лабораторният урок е пример за добри съвместни практики в професионалната училищна общност, междуинституционална квалификация и ученически обмен. Общото мероприятие се проведе в лаборатория на ПГХХТ и е първото, създадено от две учебни заведения в гимназиален етап на територията на Пазарджик.
Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.