Новини

Успехи на ученици (2004 – 2010)

През 2004/2005:

На областният кръг на олимпиадата по математика максимален брой точки получиха Антония Пепелянкова и Кунка Кунчева от IXб клас, Димка Вардина Ха, Мартин Георгиев XI клас, Димитър Трендафилов XIа, Боян Келчев XIа, Весела Мичева XIв и Моника Гачевска от XII клас.

На зимните математически състезания гр. Бургас отбора от XI клас зае 12-то място от 28 отбора.

На пролетния математически турнир град Казанлък отборите ни заеха: IХ клас -12 място  Xклас – 10 място,  XI клас – 10 място.

В математическото състезание “Иван Салабашев” до заключителния етап достигнаха Людмил Ненов, Боян Келчев и Димитър Трендафилов от ХIа клас.

Таня Чардакова от XIв издаде своя стихосбирка.

Учениците от XIIб клас участваха с 3 разработки на международния конкурс под патронажа на Посланика на Федерална Република Германия на тема „Ние знаем немски! Най-добрите от Рига до Белград” с ръководител Юлиана Бойкинова и бяха поканени на официален прием-награждаване в посолството.

Седемнадесет наши ученици от Xб, XIб и IXб  представиха своя труд към международен проект „Да се опознаем един друг, за да се  разбираме по-добре”, организиран от Центъра за Съвременни езици в Грац(Австрия) под егидата на Съвета на Европа.

На националната олимпиада по информационни технологии раздел „Дигитални изкуства” участва Симеон Црънчев от XIа клас.

Ежегодно е участието на наши ученици в Националното състезание по физика организирано от ПУ „Паисий Хилендарски”. Четири ученика от IX клас заемат 1,2 и 3 място. От 11 клас добре се представиха Цветелина Чуралска и Андрей Петрусенко. Трендафил Танков XIIб печели 1-во място (6,00), Галина Врагова, Димитър Узунов XIIб, Мирослава Пелова XIIб и Регина Шерипкулова XIIб клас.

Наши ученици взеха участие и в Националното състезание „Физиката в моите очи”, където спечелиха 2-ро място от 49 проекта. Същите ученици взеха участие с презентация на проекта в младежката секция на 33 Национална конференция по физика.

В IV Национални състезания по химия гр. Пловдив участваха 6 ученика и 4-ма са приети във ВУЗ.

Учениците от клуб „Млади еколози” спечелиха 1-во място в конкурса „Информационни технологии и опазване на околната среда” и „Зеленият град на мечтите ми”.

Учениците ни взеха участие в изработване на проект на тема „Националните исторически обекти под егидата на ЮНЕСКО” с превод и на английски език.

Десет ученика  участваха в XII национален конкурс „Родолюбие”. Отличена бе Цветелина Чуралска от X в клас.

През 2005/2006:

Отборите участваха в Зимните математически състезания в гр. Плевен и пролетния турнир „Атанас Радев” в гр. Ямбол. Представянето е достойно и класиране в „златната среда”.

На Национален кръг на олимпиадата по Информационни Технологии в с.Рибарица участва Димка Вардина от XIа и получи награда грамота от РИО Пазарджик.

На Зимните математически празници в гр. Русе отбора по информатика се представи в група А Людмил Ненов XIIа  се класира на 20-то място от 41 участника, а в група В Стоян Димков Ха на 23 място от 54.

На националното състезание по химия в гр. Ловеч Таня Миланова XIе се представи отлично, което й гарантира прием в ПУ.

На пролетното национално състезание по физика, организирано от ПУ Йордан Илиев XIa зае 6-то място, а Илиян Илиев XIa – 8-мо.

Изработени бяха  компютърни проекти на физични явления на 5 екипа с ръководител Боряна Стефанова. С тях участваха в националната програма „Физиката в моите очи” Димитър Шарков и Костадин Милов от XIд  се класираха на 2-ро място, а Симеон Николов XIе на 3-то място.

На XIII национален конкурс „Родолюбие” Елена Арнаудова XIIб бе наградена и от фондация „Ценности”.

Учениците ни Найден ЦеновXа, Нели Рогачева Ха, Джулия Джонова Хб, Ева Петкова Хб и Димитър Навущанов Хв участваха в  градското и национално състезание посветено на 130 г. от Априлското въстание.

В конкурса ”Превратностите на ХХ век” Михаил Великов ХIб и Костадин МиловХIд холучиха грамоти за участие.

Отборът ни: Вероника Духовникова XIIв, Джулия Джонова Хб, Ева Петкова Хб, Виктория Куцарова Хб, Кунка Смиленова Хб, Ангел ИвановХв и Мартин Келчев Хв участва в световния интеркултурен диалог „Mondialogo”, организиран от UNESCO.

На национален кръг на олимпиада по география Валери Минчев от XIIж зае 4-то място с оценка отличен (5,75) с право на избор на висше учебно заведение и получи покана за участие в Международното състезание по география в Сидни (Австралия).

Клуб „Млади еколози” участва в Международната конференция в София на тема „Глобалните проблеми и образование в устойчиво развитие”, където докладът на госпожа Мария Гюлеметова и презентация на Гергана Кулинска XIб получиха първо място.

В националния конкурс „Природата – моят дом” гр. София участваха Павлина Янакова XIж, София Божурина XIж, Гергана Кулинска XIб, Иван Вълчев XIб, Иван Дунгаров XIб, Петър Стефанов XIв, Вера Палазова XIв, Николай Христосков XIа и Иван Гърбев XIа, където спечелиха 1-во място в категория ученици горен курс.

На международния конкурс „Сребърна 2006” се представиха Иван Гърбев XIа, Николай Христосков XIа, Гергана КулинскаXIб, Петър Дойкин XIв и Вера Палазова XIв. Те са отличени с 2-ро място за екологичния си проект „Природата на моя роден край”.

През 2006/2007:

На Зимните математически състезания в град Варна Георги Добрев Xа клас зае 11 място от 180 участници в индивидуалното класиране.

На Пролетния  математически турнир в град Казанлък Ангел Иванов  XIв клас зае 6 място в индивидуалното класиране, а Красимир Байлов XIIб клас – 7 място в индивидуалното класиране.

На Математическия турнир “Иван Салабашев” с грамоти бяха удостоени Ивайло Димитров Ха, Георги Комсалов  Xа клас, Ангел Иванов XIв клас и др.

Петя Мичева ученичката от Xа клас под ръководството на Даниела Монова, защити на национално ниво проект на интересна геометрична тема: ”Въртяща се хомотетия”, който беше награден на пролетната конференция на СМБ в гр. Варна.

Учениците от XI клас Д. Навущанов, С. Димков, Н. Ценов и М. Иванова, с научен ръководител д-р Ана Рабаджийска получиха награди за отлично представяне на ХIV национален конкурс „Родолюбие”.

Д. Навущанов получи 3-та награда, а С. Димков и Н. Ценов заеха 10-то място на I-я национален конкурс за мултимедийни разработки, посветен на 130 г. от Априлското въстание.

Симеон Николов XIIе, под научното ръководство на Мария Гюлеметова, изготви проект, който се класира на 2 място на националния конкурс ”Непознатата България”, проведен в Ловеч, през месец май 2007.

Александър Пенев от XIIе клас се класира за Националния кръг на  олимпиада по химия с най-много точки /75/ от цялата област.

Учениците от Xа клас Ивайло Димитров, Петър Велков, Георги Добрев, Петя Мичева и Георги Комсалов получиха 75 % и над 75 % от възможните точки на Областния кръг на олимпиадата по физика. За тези ученици този кръг е последен. За отбелязване е , че те са с най- високи постижения от всички явили се. Нина Танева от IXв клас е с 4–то постижение от явилите се на Областния кръг на олимпиадата по физика.

Йордан Илиев от XII клас се класира за участие в Националната кръг на олимпиада по физика, където зае 26 място от 59 участника.

На национално състезание по физика, организирано от Пловдивски университет “П. Хилендарски” се явиха 25 ученика:

от IX клас – 4 ученика:

 • Димитър Додников – 2-ро място
 • Владислав Русев – 8-мо място
 •  Йордан Халачев – отлично представяне
 •  Станислав Вълов – добро представяне (такава е скалата, по която се прави класиране)

от X клас – 5 ученика:

 • Ивайло Димитров – 1-во място
 • Георги Комсалов – 2-ро място
 • Николай Маразов – 3-то място
 • Калоян Василев – 4-то място
 • Георги Кърджалийски – 7-мо място

от XII клас на явилите се бе присъдена кандидатстудентска оценка както следва:

 • Йордан Илиев – 6,00
 • Илиян Илиев – 6,00
 •  Иван Вълчев – 6,00

На II Национално състезание по информационни технологии “21 век – иновационни технологии в българското образование”  8-10 юни 2007 г. проект на тема: “Ток в електролити” представиха Георги Кърджалийски и Александър Филипов, който бе класиран на 13 място, ръководител Боряна Стефанова.

Проектът “ Човекът срещу природата “ с автор  Симеон Николов от XII клас спечели Диплом – най-добър проект с УЕБ приложение на Националният конкурс по физика и астрономия “ Физиката в моите очи” 2007, с научен ръководител Боряна Стефанова.

През 2007/2008:

През януари 2008г. на VIII ученическата конференция на Ученическия институт по математика и информатика в гр. Пловдив  Петя Атанасова Мичева от XI клас спечели най-високата оценка – грамота за отлично представяне на проект „Композиция на хомотетия с други преобразувания”. Даниела Монова получи грамота за научно ръководство на проекта.

През април 2008г. на ученическата секция на 36-та пролетна конференция на СМБ Петя Мичева отново получи най-високата оценка – грамота за отлично представяне и право да участва в Национална лятна изследователска школа. Даниела Монова получи грамота за научно ръководство.

На националното състезание по математически и технически компетентностипроведено в Троян на  23.02.2008 г., Кунка Кунчева, ученичка от 12б клас, с отбор се класира на първо място. Ученичката  беше наградена с  диплом на МОН  и с грамота на Началника на РИО-Пазарджик.

На националното състезание по дигитални компетентности, проведено в гр. Пловдив на  12.04.2008 г., отново нашата ученичка Кунка Кунчева, с отбора се класира на първо място. Кунка отново беше наградена с грамота и диплом на МОН и на Началника на РИО-Пазарджик.

Александър Филипов и Георги Кърджалийски от 11в  кл. разработиха компютърен проект  „Електричен ток в електролити” и участваха  в Национална програма – Обучение по Интернет „Физиката в моите очи” с ръководител Боряна Стефанова. Спечелено  1-во място за илюстративен проект.

На Национално състезание по химия и опазване на околната среда Дарина Салкина от 12е – успех отл. /5,75/, Й. Стремски от 12е – успех Мн.добър. Техен ръководител е Димитрийка Трифонова. Учениците са отличени с грамота.

Участие в 3-то Национално състезание по  информационни технологии с проект „Електронен бележник на учителя и ученика” на Владислав Русев от 10а  кл. и Георги Кърджалийски от 11в  кл. Научен ръководител на проекта е Боряна Стефанова. Учениците и учителката са наградени от Началника на РИО с грамота.

 На Национално състезание по физика, организирано от ПУ „П.Хилендарски”, ученици от 11 кл. се класираха съответно на 2-ро, 3-то, 4-то и 5-то място. Ръководител – Боряна Стефанова. Наградени с грамоти от ПУ.

На Зимните математически състезания в гр. Русе групата от МГ се състоеше от 11 ученици. Както винаги те се представиха достойно и завоюваха следните  места: Георги Добрев и Ивайло Димитров от XI клас заеха 11 място в индивидуалното класиране от 77 участници, Зоя Гирцова XII клас се класира на 11 място от 80 участници, Антония Пепелянкова и Кунка Кунчева  от  XII клас се класираха  на 12 място в индивидуалното класиране, Калоян Казаков от IX клас зае 13 място от 102 участника, а  Валентин Змийчаров от IX клас – 14 място. Учениците бяха наградени с грамоти.

Много добро представяне имаха учениците ни на математическия турнир „Иван Салабашев” през декември. На десето  място за страната се класира Георги Добрев от XI клас с 19 точки. След него на 11 място се наредиха Георги Комсалов и Антоан Еленков също от XI клас.

Отлично представяне на ученика Георги Кърджалийски на националния конкурс ”Непознатата България” в Ловеч с проект на тема: ”Опазване и съхраняване на ендемита Текирска мишорка”. Ученикът е награден с грамота за участие

Отлично се представиха Елица Жуглева и Иванка Попова в националния конкурс ”Даровете на природата” в Добрич. Наградени са с грамоти.

На  XV национален конкурс ”Родолюбие”, под ръководството на д-р Ана Рабаджийска,  Кунка Кунчева от 12б клас се класира на първо място за презентация и получи грамота и предметна награда, а ученичките Иванка Георгиева и Николета Илиева от 10б клас получиха специални предметни награди и грамота на Исторически факултет към СУ „Климент Охридски”. Г-жа Рабаджийска  получи грамота и предметна награда в конкурса за учители на тема ”Каква България представяме на нашите деца”.

Росица Сакалова от 10б клас получи грамота за участие в национален конкурс с есе на тема: „България в моите очи” на фондация „Агура”.

 На 52-рата Национална олимпиада по математика първите места в областния кръг за VIII, IX, XI са заети от наши възпитаници с ръководители Цветка Андонова, Даниела Монова и Тодорка Иванчева. Те получиха грамоти от РИО-Пазарджик.

През 2008/2009:

На Национален конкурс по физика в интернет „Физиката в моите очи”, екип от трима ученици от ХІ кл. с р-тел Боряна Стефанова спечели първо място във втора възрастова група с проект „Светлинни явления”.

На Национално състезание по физика, проведено от 28.02. до 01.03.2009 г. във Велинград, Ивалина Минова от ІХ кл. спечели ІІІ-та награда.

На Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев” ученичката Стела Герова от ІХд кл. печели второ място за поезия (първо не е присъдено) и специална похвала от журито.

Международен конкурс за фото есе, посветен на 200 години от рождението на Чарлз Дарвин спечели Елица Жуглева от XIд кл. /с преподавател по биология Верка Цонева/ и е наградена с участие в тридневен семинар в Лондон през юли 2009г. / само двама ученици бяха отличени от България /

На VІ-ия конкурс „Земята – позната и непозната”, организиран от МОН и Национален музей „Земята и хората”, учениците Иванка Попова и Георги Кърджалийски с научен ръководител Мария Гюлеметова спечелиха 3-та награда с проект „Технологии и иновации за опазване на локалния ендемит Текирска мишорка”.

На Национално състезание „Непознатата България” (31.04. гр. Троян) Стоимен Стоименов се класира на 7-мо място от 35 училища в страната с проекта си „Пещерата Снежанка – условие за развитие на екотуризъм”

На състезание, проведено в СУ „Св. Кл. Охридски” на 08.05. с участие на представители от Балканските страни на тема „Всекидневен живот и отпадъци” Елица Жуглева, Иванка Попова и Десислава Танева завоюваха второ място и получиха Грамота за отлично представяне.

На Международен семинар за устойчиво развитие в Италия Елица Жуглева от ХІ клас под ръководството на Мария Гюлеметова защити реферат на тема „Минералните извори на Велинград – фактор за устойчива икономика” и получи грамота за отлично представяне.

На състезанието по физика, организирано от ПУ „П. Хилендарски”, от явилите се 23-ма ученици от МГ, трима получиха 70 точки, което им дава оценка 5,00 за прием във физическите специалности на ПУ.

На Национално състезание по химия и ООС, в отбора на Пазарджик от 8 ученици 7 бяха от МГ, като Алексей Керенски получи 107 т. (оценка Отл. 5,50), Елисавета Недкова – 103,5 т. (оценка 5,25), а останалите са с оценки Мн. добър.

На Национален ученически конкурс, посветен на 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България Ангел Атанасов се класира на второ място в категорията „Есе”, възрастова група ІХ – ХІІ кл. Отличен e с почетна грамота на МОН.

На XVI-я национален ученически конкурс „Родолюбие” Росица Секалова и Харалан Добрев от XI клас се класираха на второ място за презентации.

В математически турнир „Иван Салабашев” взеха участие 16 ученици от гимназията, които се представиха най-добре в своите възрастови групи:

 • Ивалина Минова – първо място в VІІІ – ІХ кл.;
 • Стоимен Стоименов и Стоян Христев – първо място в Х – ХІІ кл.
 • Георги Синеклиев – трето място в Х – ХІІ кл;

На международното математическо състезание „Европейско кенгуру” Ивалина Минова от ІХ кл.се класира на първо  място със 100 т., Лъчезар Бараков от ІХ кл. – на второ място със 80 т.

Петя Мичева спечели стипендия от фондация „Комунитас” по проект „1000 стипендии” с Даниела Монова за работа в екип учител-ученик – септември 2008г.

Теофана Гаджева Х клас получи грамоти за много добро представяне на проекта „Въртене на вектори” по време на Ученическата конференция на Института по математика и информатика, януари 2009г. и 38-та Пролетна конференция на СМБ, април 2009 г.

През 2009/2010:

МГ „К. Величков” спечели проект „ЕВРОСКОЛА”, според който 25 ученици, на възраст от 16 до 18 г. (от Х и ХІ-ти клас) посетиха на 12 март 2010 г. Европейския парламент в Страсбург.

Есенно национално състезание по физика-2009, гр. Варна Ивалина Благовестова Минова от Ха клас спечели 2-ра награда.

На математическото състезание”Иван Салабашев” учениците ни показаха най- високи резултати от всички участници.

Във  възрастовата група VІІІ-ІХ клас резултатите са:

 • І място: Петър  Татерски – VІІІ клас
 • ІІ място: Милка Ферезлийска – ІХ б клас
 • ІІІ място: Виолета Готева – VІІІ клас

Х, ХІ, ХІІ клас:

 • І място: Георги Синеклиев – ХІІ в клас
 • ІІ място: Станислав Гатев – ХІ клас
 • ІІІ място: Ангел Вардин – ХІІ в клас

На Зимни математически състезания в гр. Плевен  гимназията се яви с отбори от ІХ и Х клас. Отборът на ІХ клас се класира на 12-то място, а на Х – 8-мо. Най- добре представилите се десетокласници са Ивалина Минова и Янислав Щерев – 13 място.

Национално състезание по физика, организирано от Пловдивски университет „П. Хилендарски” – състезанието се провежда в два кръга – задочен и присъствен. Резултати от присъствен кръг:

10 клас:

Антон Генчов Горчев – Мн добър (5,20) – 3-то място

11 клас:

 • Спас Георгиев Христов – Отличен (6,00) – 1-во място
 • Милва Ангелова Перостийска – Мн.добър (5,10) – 4-то място
 • Георги Димитров Щуков – Мн добър (5,00) – 6-то място

12 клас:

Стоян Николаев Стоянов – Мн.добър (4,70) – 6-то място

42-ра Национална олимпиада по химия и ООС 27-28 март 2010г.

Ивалина Благовестова Минова Ха  4-то място – наградена е с обучителен курс от Софийския Университет с ръководител доц. Чанев и достойно представяне на останалите от отбора.

Национално състезание по химия и ООС 10-11 април 2010г. Отборът от Х и ХI клас се представи много добре, а най-високи резултати показха:

 • Ивалина Минова – Ха – Отличен 5,50;
 • Крум Владов – XIе – Много добър 5,00;
 • Надежда Иванова – XIб – Много добър 5,00;
 • Екатерина Кобакова – XIд  – Много добър 5,00;

Национален конкурс по физика в Интернет „Физиката в моите очи”, гр. Варна 24-25.04.2010г. Екип в състав:

 • Станислав Сашев Гатев – 11а клас
 • Николина Мариянова Гюрова – 10б клас
 • Спас Георгиев Христов – 11г клас

Ръководител: Боряна Иванова Стефанова, изработи компютърен проект на тема „Електростатика – електронно помагало за учителя и ученика”. Проектът е класиран на III-то място.

Пролетно национално състезание по физика 2010, гр. Пловдив-вземат участие следните ученици:

 • Стоян Николаев Стоянов – 12 клас
 • Росица Жорова Секалова – 12 клас
 • Георги Павлов Вачков – 12 клас
 • Ивалина Благовестова Минова – 10 клас
 • Антон Генчов Горчев – 10 клас
 • Николина Мариянова Гюрова – 10 клас
 • Дечо Маринов Стоянов – 11 клас

Учениците са включени в група за работа с изявени ученици по проект на МОМН с ръководител Боряна Стефанова.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.