В тази страница може да проследите проектните дейности по проекта  „Критично и креативно мислене – пътят напред“.

Първата година на проекта “ Критично и креативно мислене – пътят напред” премина под знака на няколко виртуални дейности.

На 12.11.2020 беше проведена първата  виртуална учителска среща на координаторите в Teams, която включваше кратко представяне, информация за настоящата пандемична ситуацията в училищата и предварително планиране на виртуалната мобилност в периода 23-25 ноември.  На нея учителите-координатори от Чехия, България, Полша, Словения и Литва бяха въведени в метода “Четене и писане за критично мислене”. Проведоха се две работилници на тема “ Критично мислене в медиите” и “Как да пишем аргументативно есе”. От тук може да видите статия за мобилността в местна медия.

Първата неформална виртуална среща на ученици се състоя на 28.01.2021г. Участниците в проекта се запознаха и споделиха мотивацията си за участие в проекта.

На 02.03.2021г. координаторът на проекта Радек Дан организира онлайн обучение за ученици, участващи в проекта  на тема “Основни принципи на критичното мислене”, на което те научиха какво е и какво не е критичното мислене, как го прилагаме в говорене, четене и писане. Бяха разгледани примери за аргументация и логически заблуди по време на дискусия.

На 11.03.2021 се проведе първа официална  виртуална среща, в която взеха участие 36 учители и ученици. На срещата ученици от всички страни представиха местен проблем( България – Училището и креативността ; Чехия – Критично мислене и Ковид-19; Литва – Насилие срещу животни; Полша – Нападения срещу членове на LGBT общността ; Словения – Ученически протести за възстановяване на присъственото обучение. След това проведоха дискусия на тема “ Трябва ли социалните медии на регулират съдържанието, което потребителите публикуват? “

На 26.05. 2021 г. се състоя втора среща под формата онлайн дебат в Teams на тема “ Омраза и езикът на омразата”. В него участваха по трима ученици от всички страни, както и техните преподаватели. Дебатът започна с онлайн дискусия за това какво включва терминът “език на омразата” и какво го поражда. Участниците споделиха личните си преживявания свързани с поведение и език на омразата и как са постъпили, когато са били поставени в подобна ситуация. По време на дебата участниците бяха разделени на два отбора, които да подкрепят или отхвърлят с аргументи твърдението “Езикът на омразата е свързан със свободата на словото и не трябва да бъде приеман като престъпление”.

В самия край на учебната година успяхме най-накрая да се срещнем лице в лице в ПМГ “Константин Величков”.

Първият ден на международната среща беше много вълнуващ и и беше посветен на това да се запознаем на живо, да научим нещо за училището-домакин, за Пазарджик и България. Учениците Николай Стоянов, Виктор Вукев, Ая Кожухарова, Габриела Неделчева и Ива Афенлиева от 9 д клас създадоха интерактивна игра, която заведе гостите на интересни места в Пазарджик.

По време на проектните дейности през втория ден учениците откриха начини да подобрят публичните си изказвания за могат да създадат своя Ted Talk и да споделят своите идеи по информативен и забавен начин. Всички ученици се справиха блестящо и впечатлиха нашия специален гост от РУО – г-жа Весела Тодорова, експерт по природни науки и екология. 

По време на третия ден от мобилността участниците в проекта трябваше да разрешат загадки и да изследват различни забележителности в гр. Пловдив. Те също гледаха и 3D филм за гр. Пловдив  през II век в Римски стадион.

Особено интригуващи учениците намериха работилниците през четвъртия ден на мобилността на тема “Анализ на медийно съдържание” и “Креативно писане” водени от чешките учители Радек и Ян. Следобедът премина под знака на филма “Джодо заека” и дискусии посветени на нацистката пропаганда. Вечерта всички се забавляваха и опитваха традиционни храни от петте страни участници в проекта.

Последният ден беше много емоционален за всички, тъй като трябваше да се разделим след нашето петдневно приключение. Това не ни попречи да проведем дебат на тема “ Трябва ли Хитлер да бъде представян като комична фигура?”

Искате да видите още моменти от първата мобилност по проекта? Цъкнете тук за да разгледате.

В периода 7-11 февруари 2022 г се проведе мобилност гр. Аникщияй, Литва, която беше  посветена на критичното мислене. Учениците представиха своите Ted Talks на тема “Медиите и аз”, в която споделиха какви медии използват, каква част от времето си прекарват там, какви са  впечатленията им, били ли са подведени от лъжлива информация и как проверяват достоверността на информацията. Естествено продължение на тази тема беше работилницата на тема “Медийна манипулация” водена от главния координатор на проекта Радек Дан. Чрез редица примери бяха обсъдени начините за манипулация на потребители на социални мрежи и читатели на електронна преса. Беше проведена дискусия на филма Don’t look up, който е илюстрация за силното влияние на социалните медии върху мнението на широката общественост по въпроси от изключително важно значение, като например оцеляването на планетата Земя. Друга работилница на тема “Когнитивни изкривявания и логически заблуди” помогнаха на учениците да разпознаят основни прийоми за насочване на мисленето на хората в определена посока с цел изгода и манипулация. Всички участници в проекта споделиха и собственото си опит по отношение на използване на метода на Обърната класна стая в своето училище. Както на всяка мобилност гостите успяха да усетята местната атмосфера и ястията на страните участници в проекта чрез посещение на туристически обекти и организиране на следобед на интернационалната кухня. Гостуващите страни попълниха и своя дневник на критични инциденти, в който описаха културни различия между тях и страната-домакин.

https://padlet.com/newfoundland30/s36p9g4nb3ol7j6e

Статия в ПА медия 

В периода 28 март – 1 април 2022г. в  гр. Катовице, Полша беше проведена мобилност посветена на различните прояви на креативността. Дейностите включваха творчески дейности на теми свързани с войната в Украйна, промените в климата и ефекта на КОВИД-19 пандемията върху човечеството. Учениците избираха снимки свързани с тези теми и говореха за това каква виждат на снимката, как се чувстват и какво ги учудва. Същите теми вдъхновиха участниците да създадат постери, видеа, поеми и есета. Обиколката за разглеждане на градските графити в Катовице също даде творчески идеи за проектиране на техни собствени графити. По време на кулинарната работилница учениците опознаха украйнската кухня приготвиха 3 ястия, които след това дегустираха заедно. Изключително сплотяваща за участниците в проекта се оказа театралната работилница. Учениците се забавляваха като учеха за силата на невербалната комуникация. Благодарение на туристическата обиколка в гр.Краков и посещението на подземния музей учениците изследваха историята и архитектурата на града, който е основан на хълма Вавел. Както във всяка мобилност по по този проект, учениците попълваха своите дневници за критически инциденти, в които описваха културни различия, с които са се сблъскали по време на обмена в Полша.

Статия в ПА медия

Основните дейности по време на мобилността в Търговска гимназия по маркетинг и дизайн гр. Марибор бяха свързани с различни начини за изразяване на креативността на учениците. След запознаване с информация за училището, града и страната на провеждане на мобилността, ученическите екипи от България, Чехия, Полша, Литва и Словения представиха разрешението на местен проблем. Учениците от ПМГ “Константин Величков” представиха своята инициатива “Together for growth”, в която отправяха ежеседмични предизвикателства към местната общност свързани със здраве, взаимоотношения, природа и култура. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sLi1hjIy5bzu86Ppjd2gxDml5L6YNSdcn5dPnVqTynk/edit?fbclid=IwAR0hc0EsGE8q3wKElvLz7hLFwBJSev3o0rz86bcdkSTOdDPCgayPS28J-Ag

Изключително наситено с емоции и впечатления беше посещението на училище за деца със специални образователни потребности в Марибор. Там участниците в проекта заедно с деца от различни класове се включиха в дейности като построяване на класна стая на открито, създаване на украса за Хелоуин и печене на сладки. За домакините това беше един запомнящ се ден с гости от различни страни, които станаха част от техния образователен път дори и за ден. По време на културна визита в столицата Любляна беше посетена Местна галерия Любляна където учениците участваха в специална работилница за  изработването на лого. Училищният музей в Любляна пренесе учениците в класна стая от 1906 година, където те, облечени в манти и елеци, влезнаха в роля на послушни ученици, които брояха на словенски език и пишеха на дървени дъски с тебешир. Разделени в интернационални групи, участниците в проекта с помощта на комуникация по между си и умения за разрешаване на проблеми, трябваше да намерят разрешение за поправяне на колела с различни технически проблеми. Като забавен завършек на престоя в Марибор, учениците трябваше да представят Словения през своите очи чрез изработване на плакати, поеми и песни. 

Статия за мобилността в местна медия

С мобилност в частна гимназия “Яна Палаха”, Прага завърши тригодишната съвместна дейност с нашите партньори по проект “Критично и креативно мислене – пътят напред”. Участниците от България, Литва, Полша, Словения и Чехия обобщиха проектните дейност по време на мобилностите в техните училища. Беше организирано състезание по дебати, в което участниците показаха завидни умения за аргументиране на своята позиция. Работилниците за анализ на медийно съдържание заинтригуваха  учениците и тя успяха да разпознаят различни форми на пропаганда и манипулация. Културната програма включваше посещения на забележителности в центъра на чешката столица, както и еднодневна екскурзия до Кутна Хора – градче, което се счита за умален модел на Прага и е известно със своите готически и барокови паметници.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.