Учебна програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Технологии и предприемачество
Д. Узунова/Н. Енева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Математика
Аделина Чопанова
Български език и литература
Мариела Гавазова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова

Информационни технологии ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

География и икономика
Атанас Динев
Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Музика
Гергана Дамянова
Английски език
Емилия Бояджиева
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Технологии и предприемачество
Д. Узунова/Н. Енева
Английски език
Емилия Бояджиева
Човекът и природата
Теодора Маркова
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Музика
Гергана Дамянова
Математика
Аделина Чопанова

Човекът и природата
Теодора Маркова
Български език и литература
Мариела Гавазова

Математика
Аделина Чопанова
Български език и литература
Мариела Гавазова

Математика
Аделина Чопанова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
Час на класа
Аделина Чопанова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова

Понеделник

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Технологии и предприемачество
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД*
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Изобразително изкуство
  10:10 - 10:50
 • Изобразително изкуство
  11:00 - 11:40
 • Музика
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Технологии и предприемачество
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Човекът и природата
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Четвъртък

 • Информационни технологии
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Музика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30

Петък

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Човекът и природата
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Английски език
Емилия Бояджиева

Музика
Гергана Дамянова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Човекът и природата
Теодора Маркова

Технологии и предприемачество
В. Владов/Н.Енева
Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
Български език и литература
Мариела Гавазова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Информационни технологии ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Музика
Гергана Дамянова
Човекът и природата
Теодора Маркова

Технологии и предприемачество
В. Владов/Н.Енева
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Математика
Аделина Чопанова
География и икономика
Атанас Динев

Български език и литература
Мариела Гавазова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Английски език
Емилия Бояджиева
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
Час на класа
Мариела Гавазова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Музика
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Човекът и природата
  11:00 - 11:40
 • Технологии и предприемачество
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Музика
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД*
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Изобразително изкуство
  07:30 - 08:10
 • Изобразително изкуство
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • География и икономика
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Петък

 • Човекът и природата
  07:30 - 08:10
 • Технологии и предприемачество
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература
Юлиана Камова

Технологии и предприемачество
М. Кръстанова/Е. Гидикова
География и икономика
Занка Борисова

Български език и литература
Юлиана Камова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Мария Маркова

Човекът и природата
Катя Стефанова
Български език и литература
Юлиана Камова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Мария Маркова
Български език и литература
Юлиана Камова
Английски език
Елена Ненкова
Български език и литература
Юлиана Камова
Математика
Мария Маркова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Музика
Гергана Дамянова
Математика
Мария Маркова
Музика
Гергана Дамянова
Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева
Английски език
Елена Ненкова

Човекът и природата
Катя Стефанова
Математика
Мария Маркова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Човекът и природата
Катя Стефанова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

География и икономика
Занка Борисова
Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева

Английски език
Елена Ненкова
ФУЧ Математика
Мария Маркова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
Час на класа
Елена Гидикова
ФУЧ Математика
Мария Маркова

Понеделник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Технологии и предприемачество
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Човекът и природата
  11:50 - 12:30

Вторник

 • География и икономика
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Музика
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Сряда

 • Изобразително изкуство
  07:30 - 08:10
 • Изобразително изкуство
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Човекът и природата
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Човекът и природата
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Музика
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД*
  12:40 - 13:20

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Мария Маркова

Човекът и природата
Катя Стефанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Човекът и природата
Катя Стефанова
Музика
Гергана Дамянова

Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Английски език
Елена Ненкова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Музика
Гергана Дамянова
География и икономика
Занка Борисова
Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
Български език и литература
Юлиана Камова
Английски език
Елена Ненкова
Български език и литература
Юлиана Камова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Математика
Мария Маркова
Български език и литература
Юлиана Камова
География и икономика
Занка Борисова

Български език и литература
Юлиана Камова
Английски език
Елена Ненкова

Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова

Български език и литература
Юлиана Камова
Човекът и природата
Катя Стефанова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Мария Маркова

Технологии и предприемачество
М. Кръстанова/Е. Гидикова
ФУЧ Математика
Мария Маркова
Час на класа
Мая Кръстанова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Мария Маркова

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Човекът и природата
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • География и икономика
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • УЧСД*
  13:30 - 14:10

Вторник

 • Изобразително изкуство
  07:30 - 08:10
 • Изобразително изкуство
  08:20 - 09:00
 • Музика
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Човекът и природата
  08:20 - 09:00
 • География и икономика
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Четвъртък

 • Музика
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Човекът и природата
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30

Петък

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Технологии и предприемачество
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
Занка Борисова

Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Технологии и предприемачество
З. Борисова/Г. Дамянова
Музика
Гергана Дамянова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Математика
Христина Стефанова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
География и икономика
Занка Борисова
Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Информационни технологии ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

Математика
Христина Стефанова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
Час на класа
Христина Стефанова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
ФУЧ Математика
Христина Стефанова

Понеделник

 • География и икономика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Изобразително изкуство
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Технологии и предприемачество
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Физика и астрономия
  11:50 - 12:30
 • Физическо възпитание и спорт
  12:40 - 13:20
 • УЧСД*
  13:30 - 14:10

Сряда

 • Музика
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Български език и литература
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Български език и литература
  13:30 - 14:10

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • География и икономика
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Химия и опазване на околната среда
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Физика и астрономия
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Музика
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Музика
Гергана Дамянова

Математика
Христина Стефанова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Христина Стефанова

Математика
Христина Стефанова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Английски език
Димитър Хаджидимитров
География и икономика
Занка Борисова
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
География и икономика
Занка Борисова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

Музика
Гергана Дамянова
Технологии и предприемачество
Занка Борисова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
Информационни технологии ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
Час на класа
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов

Понеделник

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Изобразително изкуство
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Вторник

 • Музика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • География и икономика
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20
 • УЧСД*
  13:30 - 14:10

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • География и икономика
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • Музика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Български език и литература
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Български език и литература
  13:30 - 14:10

Петък

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Технологии и предприемачество
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Математика
Илияна Каменска

Философия
Ирина Петкова
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева

Български език и литература
Мариела Гавазова
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Математика
Илияна Каменска

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Час на класа
Димитрийка Боева
УЧСД**
Даниела Несторова
Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова

Понеделник

 • Изобразително изкуство
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Философия
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20

Петък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Информатика
  11:50 - 12:30
 • Информатика
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Български език и литература
Лидия Коцева

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Математика
Илияна Каменска
Български език и литература
Лидия Коцева

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Елица Бекярова

Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
Български език и литература
Лидия Коцева

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Елица Бекярова

Математика
Илияна Каменска
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
Философия
Ирина Петкова
Български език и литература
Лидия Коцева
УЧСД**
Даниела Несторова
Час на класа
Илияна Каменска

Понеделник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Изобразително изкуство
  11:50 - 12:30
 • Философия
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Информатика
  08:20 - 09:00
 • Информатика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии
  11:50 - 12:30
 • Български език и литература
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и литература
Лидия Коцева

Български език и литература
Лидия Коцева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и литература
Лидия Коцева

Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева
Математика
Илияна Каменска

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Математика
Илияна Каменска

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Мирослава Ненчева

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Мирослава Ненчева

Философия
Ирина Петкова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
ФУЧ Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Час на класа
Мая Зафирова
УЧСД**
Даниела Несторова

Понеделник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии
  11:50 - 12:30
 • Изобразително изкуство
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Информатика
  11:50 - 12:30
 • Информатика
  12:40 - 13:20

Петък

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Философия
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Лидия Коцева

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Английски език
Емилия Бояджиева
Математика
Владимир Владов
Английски език
Емилия Бояджиева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Български език и литература
Лидия Коцева
Математика
Владимир Владов

География и икономика
Занка Борисова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Български език и литература
Лидия Коцева
Физика и астрономия
Катя Стефанова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Предприемачество
Занка Борисова

Математика
Владимир Владов
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
УЧСД**
Даниела Несторова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Философия
Ирина Петкова
ФУЧ Математика
Владимир Владов
Час на класа
Емилия Бояджиева

Понеделник

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Физика и астрономия
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • Философия
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Предприемачество
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:40 - 13:20

Петък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Изобразително изкуство
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
Мая Кръстанова

География и икономика
Занка Борисова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
Философия
Ирина Петкова

Български език и литература
Лидия Коцева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Български език и литература
Лидия Коцева
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Български език и литература
Лидия Коцева
Предприемачество
Занка Борисова
Английски език
Любомира Сребрина
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Математика
Илияна Каменска
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Български език и литература
Лидия Коцева

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина
УЧСД**
Даниела Несторова
Математика
Илияна Каменска
Час на класа
Лидия Коцева
ФУЧ Математика
Илияна Каменска

Понеделник

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Предприемачество
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Английски език
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Биология и здравно образование
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Химия и опазване на околната среда
  09:10 - 09:50
 • Изобразително изкуство
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20
 • ФУЧ Математика
  13:30 - 14:10

Четвъртък

 • Биология и здравно образование
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30

Петък

 • Философия
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
География и икономика
Атанас Динев

Математика
Сашка Топалова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Математика
Сашка Топалова
Български език и литература
Юлиана Камова

Български език и литература
Юлиана Камова
Немски език
Фанка Калбурова

Философия
Димитрия Узунова
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева
Английски език
Даниела Бакърджиева
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Сашка Топалова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
География и икономика
Атанас Динев
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Даниела Бакърджиева

Математика
Сашка Топалова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Английски език
Даниела Бакърджиева

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Английски език
Даниела Бакърджиева
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Български език и литература
Юлиана Камова
Немски език
Фанка Калбурова
Час на класа
Катя Стефанова
УЧСД**
Петрунка Маргинова

Понеделник

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Български език и литература
  12:40 - 13:20

Вторник

 • География и икономика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Физика и астрономия
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Физика и астрономия
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • Немски език
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • География и икономика
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • Философия
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • Изобразително изкуство
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Математика
Сашка Топалова
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Немски език
Фанка Калбурова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Английски език
Елица Бекярова
Немски език
Фанка Калбурова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Сашка Топалова

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Сашка Топалова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
География и икономика
Атанас Динев
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Философия
Димитрия Узунова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева
Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Елица Бекярова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Английски език
Елица Бекярова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Български език и литература
Юлиана Камова

География и икономика
Атанас Динев
Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева

Английски език
Елица Бекярова
Български език и литература
Юлиана Камова

Български език и литература
Юлиана Камова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Физическо възпитание и спорт
9Б клас
Час на класа
Елица Бекярова
УЧСД**
Петрунка Маргинова

Понеделник

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Изобразително изкуство
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • Физическо възпитание и спорт
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Философия
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Химия и опазване на околната среда
  11:50 - 12:30

Сряда

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30
 • Физическо възпитание и спорт
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Химия и опазване на околната среда
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Физика и астрономия
  08:20 - 09:00
 • География и икономика
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева

Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева
Английски език
Любомира Сребрина

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Български език и литература
Юлиана Камова

Български език и литература
Юлиана Камова
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Любомира Сребрина

Български език и литература
Юлиана Камова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Любомира Сребрина
Философия
Димитрия Узунова
Немски език
Фанка Калбурова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
География и икономика
Атанас Динев
Немски език
Фанка Калбурова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Математика
Сашка Топалова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Английски език
Любомира Сребрина

Математика
Сашка Топалова
Математика
Сашка Топалова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
География и икономика
Атанас Динев

Физика и астрономия
Катя Стефанова
УЧСД**
Даниела Несторова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Час на класа
Юлиана Камова

Понеделник

 • Информационни технологии
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Химия и опазване на околната среда
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Физика и астрономия
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Изобразително изкуство
  09:10 - 09:50
 • География и икономика
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • История и цивилизации
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • Химия и опазване на околната среда
  12:40 - 13:20

Петък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Философия
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • География и икономика
  11:00 - 11:40
 • Физика и астрономия
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Философия
Димитрия Узунова

Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
География и икономика
Занка Борисова

Английски език
Елена Ненкова
Математика
Илияна Каменска

Български език и литература
Петя Кошева
Математика
Илияна Каменска

Увод в ООП ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Английски език
Елена Ненкова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Информационни технологии
В. Бояджиев/Ц. Василева
Български език и литература
Петя Кошева
УП Увод в ООП
Б. Герджикова/Н. Панева
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Английски език
Елена Ненкова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова

Български език и литература
Петя Кошева
УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова

УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Математика
Илияна Каменска
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Английски език
Елена Ненкова

Немски език
Фанка Калбурова
Немски език
Фанка Калбурова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
УЧСД**
Даниела Несторова
Час на класа
Петя Кошева

Понеделник

 • Философия
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Програмиране ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Програмиране ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Немски език
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Химия и опазване на околната среда
  09:10 - 09:50
 • Програмиране ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • УП Програмиране
  11:00 - 11:40
 • УП Програмиране
  11:50 - 12:30
 • История и цивилизации
  12:40 - 13:20

Сряда

 • География и икономика
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • Изобразително изкуство
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Физика и астрономия
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Увод в ООП ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • УП Увод в ООП
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Сашка Топалова

Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова

Информационни технологии
В. Бояджиев/Ц. Василева
Английски език
Елена Ненкова

Английски език
Елена Ненкова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Математика
Сашка Топалова
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
География и икономика
Занка Борисова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Увод в ООП ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Математика
Сашка Топалова
Български език и литература
Юлиана Камова
Английски език
Елена Ненкова
Немски език
Фанка Калбурова

Английски език
Елена Ненкова
УП Увод в ООП
Б. Герджикова/Н. Панева

Български език и литература
Юлиана Камова
Философия
Димитрия Узунова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Немски език
Фанка Калбурова
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова

УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова
Час на класа
Занка Борисова
Български език и литература
Юлиана Камова
УЧСД**
Георги Кокозов
УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Програмиране ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Програмиране ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Изобразително изкуство
  09:10 - 09:50
 • Увод в ООП ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • УП Увод в ООП
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Български език и литература
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Философия
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Физика и астрономия
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30

Петък

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • География и икономика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Програмиране ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • УП Програмиране
  11:50 - 12:30
 • УП Програмиране
  12:40 - 13:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература
Мариела Гавазова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Философия
Ирина Петкова

Математика
Владимир Владов
Английски език
Мирослава Ненчева

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Математика
Владимир Владов

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Математика
Владимир Владов
Немски език
Надежда Енева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Владимир Владов
Философия
Ирина Петкова
Английски език
Мирослава Ненчева

География и икономика
Атанас Динев
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
География и икономика
Атанас Динев

Музика
Гергана Дамянова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Немски език
Надежда Енева

Български език и литература
Мариела Гавазова
Математика
Владимир Владов
УЧСД**
Даниела Несторова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Час на класа
Мирослава Ненчева

Понеделник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Физика и астрономия
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Химия и опазване на околната среда
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Философия
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • География и икономика
  11:00 - 11:40
 • Музика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Химия и опазване на околната среда
  11:50 - 12:30
 • Физика и астрономия
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Философия
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Математика
Сашка Топалова

География и икономика
Атанас Динев
Математика
Сашка Топалова

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Сашка Топалова

Музика
Гергана Дамянова
География и икономика
Атанас Динев

Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Английски език
Любомира Сребрина
Немски език
Надежда Енева
Математика
Сашка Топалова
Математика
Сашка Топалова
Немски език
Надежда Енева
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Английски език
Любомира Сребрина
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Философия
Димитрия Узунова
Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Философия
Димитрия Узунова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
УЧСД**
Георги Кокозов
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Час на класа
Димитрия Узунова

Понеделник

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Физика и астрономия
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • Философия
  11:50 - 12:30
 • Химия и опазване на околната среда
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Музика
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Физика и астрономия
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Философия
  11:50 - 12:30
 • Химия и опазване на околната среда
  12:40 - 13:20

Петък

 • География и икономика
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература
Цанко Бангьозов

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Математика
Владимир Владов

География и икономика
Атанас Динев
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Любомира Сребрина
Философия
Ирина Петкова
Математика
Владимир Владов
Математика
Владимир Владов
Български език и литература
Цанко Бангьозов
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Математика
Владимир Владов
География и икономика
Атанас Динев
Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Немски език
Надежда Енева
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Немски език
Немски език

Английски език
Любомира Сребрина
Музика
Гергана Дамянова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
УЧСД**
Ева Тоданова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Философия
Ирина Петкова
Час на класа
Ева Тоданова

Понеделник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Философия
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • География и икономика
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Физика и астрономия
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • История и цивилизации
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Музика
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • Философия
  12:40 - 13:20

Петък

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • История и цивилизации
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Физика и астрономия
  11:00 - 11:40
 • Химия и опазване на околната среда
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Немски език
Надежда Енева

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Икономика
-

Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Немски език
Надежда Енева

География и икономика
Занка Борисова
География и икономика
Занка Борисова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Български език и литература
Петя Кошева
Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Владимир Владов
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова

Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Владимир Владов

История и цивилизации
Ивелина Андреева
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Философия
Димитрия Узунова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Философия
Димитрия Узунова
УП Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
УЧСД**
Георги Кокозов
Музика
Гергана Дамянова
Час на класа
Теодора Маркова

Понеделник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • География и икономика
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Увод АСД
  11:00 - 11:40
 • Увод АСД
  11:50 - 12:30
 • УП Увод АСД
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Икономика
  07:30 - 08:10
 • Физика и астрономия
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Философия
  11:50 - 12:30
 • Музика
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Химия и опазване на околната среда
  08:20 - 09:00
 • Програмиране ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Програмиране ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Биология и здравно образование
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30

Петък

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Философия
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Владимир Владов

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

География и икономика
Занка Борисова
Философия
Ирина Петкова

Немски език
Надежда Енева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Немски език
Надежда Енева
Философия
Ирина Петкова
Български език и литература
Мариела Гавазова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Владимир Владов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
География и икономика
Занка Борисова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Икономика
-
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова

УП Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов

Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Музика
Гергана Дамянова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
УЧСД**
Георги Кокозов
Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Час на класа
Ивелина Андреева

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Химия и опазване на околната среда
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:40
 • Икономика
  11:50 - 12:30
 • Английски език
  12:40 - 13:20

Вторник

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Физика и астрономия
  08:20 - 09:00
 • Философия
  09:10 - 09:50
 • Увод АСД
  10:10 - 10:50
 • Увод АСД
  11:00 - 11:40
 • УП Увод АСД
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • География и икономика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Програмиране ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Програмиране ИУЧ
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Философия
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • Биология и здравно образование
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • История и цивилизации
  11:50 - 12:30

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • География и икономика
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Музика
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Немски език
Фанка Калбурова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Гражданско образование
Ирина Петкова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Английски език
Даниела Бакърджиева
Математика
Цветка Андонова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Български език и литература
Лидия Коцева
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Немски език
Фанка Калбурова

Математика
Цветка Андонова
Български език и литература
Лидия Коцева

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Даниела Бакърджиева
УЧСД**
Ева Тоданова
Математика
Цветка Андонова
Час на класа
Гергана Дамянова

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Английски език
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Гражданско образование
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информатика ИУЧ
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20

Петък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Английски език
Цветанка Димитрова

Английски език
Цветанка Димитрова
Английски език
Цветанка Димитрова

Английски език
Цветанка Димитрова
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Математика
Цветка Андонова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова

Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Математика
Цветка Андонова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Английски език
Цветанка Димитрова
Гражданско образование
Ирина Петкова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Английски език
Цветанка Димитрова

Немски език
Фанка Калбурова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова

Английски език
Цветанка Димитрова
Английски език
Цветанка Димитрова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
УЧСД**
Ева Тоданова
Час на класа
Виолета Микова

Понеделник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Гражданско образование
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Математика
Цветка Андонова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Немски език
Фанка Калбурова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Математика
Цветка Андонова

Гражданско образование
Ирина Петкова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Час на класа
Цветка Андонова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
УЧСД**
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Понеделник

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Гражданско образование
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информатика ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информатика ИУЧ
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Гражданско образование
Ирина Петкова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Немски език
Фанка Калбурова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Математика
Цветка Андонова
Немски език
Фанка Калбурова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Български език и литература
Петя Кошева
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Математика
Цветка Андонова
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Час на класа
Димитрийка Трифонова
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Гражданско образование
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Химия и опазване на околната среда
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • Химия и опазване на околната среда
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Гражданско образование
Ирина Петкова

Български език и литература
Петя Кошева
Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова

УП Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова
Свободен час
-

Немски език
Фанка Калбурова
УП Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова

УП Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
Операционни системи
Цветанка Плачкова
Математика
Цветка Андонова
УП Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Чужд език по професията
Любомира Сребрина
УП Операционни системи
Цветанка Плачкова
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Чужд език по професията
Любомира Сребрина
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Математика
Цветка Андонова

Немски език
Фанка Калбурова
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Математически основи на програмирането
Петрунка Кънева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Програмиране на вградени системи
Владимир Бояджиев
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
УП Математически основи на програмирането
Петрунка Кънева
Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
УП Програмиране на вградени системи
Владимир Бояджиев
Час на класа
Любомира Сребрина
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Разработка на софтуер
  07:30 - 08:10
 • Разработка на софтуер
  08:20 - 09:00
 • Операционни системи
  09:10 - 09:50
 • УП Операционни системи
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Гражданско образование
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Разработка на софтуер
  10:10 - 10:50
 • Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Математически основи на програмирането
  11:50 - 12:30
 • УП Математически основи на програмирането
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Конкурентно програмиране
  07:30 - 08:10
 • УП Конкурентно програмиране
  08:20 - 09:00
 • УП Конкурентно програмиране
  09:10 - 09:50
 • Чужд език по професията
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Обектно-ориентирано програмиране
  11:50 - 12:30
 • Обектно-ориентирано програмиране
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Свободен час
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • УП Разработка на софтуер
  09:10 - 09:50
 • УП Разработка на софтуер
  10:10 - 10:50
 • УП Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Програмиране на вградени системи
  11:50 - 12:30
 • УП Програмиране на вградени системи
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  07:30 - 08:10
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  08:20 - 09:00
 • Чужд език по професията
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова

УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова
УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева

УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Математически основи на програмирането
П. Кънева/С. Владова

УП Математически основи на програмирането
П. Кънева/С. Владова
Български език и литература
Петя Кошева

Гражданско образование
Ирина Петкова
Математика
Радка Спасова

Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
Чужд език по професията
Елена Ненкова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Български език и литература
Петя Кошева
Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова
Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
УП Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова
Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева

Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова

Чужд език по професията
Елена Ненкова
Немски език
Фанка Калбурова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
УП Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева

Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
УП Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова

УП Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова
Математика
Радка Спасова
Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Час на класа
Елена Ненкова
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  07:30 - 08:10
 • УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Разработка на софтуер
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Вторник

 • УП Разработка на софтуер
  07:30 - 08:10
 • УП Разработка на софтуер
  08:20 - 09:00
 • УП Разработка на софтуер
  09:10 - 09:50
 • Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  10:10 - 10:50
 • УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  11:00 - 11:40
 • Чужд език по професията
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Математически основи на програмирането
  07:30 - 08:10
 • УП Математически основи на програмирането
  08:20 - 09:00
 • Обектно-ориентирано програмиране
  09:10 - 09:50
 • Обектно-ориентирано програмиране
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Гражданско образование
  08:20 - 09:00
 • Чужд език по професията
  09:10 - 09:50
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  10:10 - 10:50
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  11:00 - 11:40
 • Разработка на софтуер
  11:50 - 12:30
 • Разработка на софтуер
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Конкурентно програмиране
  10:10 - 10:50
 • УП Конкурентно програмиране
  11:00 - 11:40
 • УП Конкурентно програмиране
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Български език и литература
Мария Янчева

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Български език и литература
Мария Янчева
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Математика
Аделина Чопанова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Втори чужд език
Надежда Енева
Български език и литература
Мария Янчева
Български език и литература
Мария Янчева

Български език и литература
Мария Янчева
Свят и личност
Ирина Петкова

География и икономика
Атанас Динев
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева

Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Първи чужд език
Цветанка Димитрова

Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Свят и личност
Ирина Петкова

Втори чужд език
Надежда Енева
УЧСД**
Георги Кокозов
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Час на класа
Мюбера Адемова

Понеделник

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Свят и личност
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Първи чужд език
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ЗИП
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ЗИП
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ЗИП
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Втори чужд език
  10:10 - 10:50
 • Първи чужд език
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ЗИП
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ЗИП
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Свят и личност
  11:00 - 11:40
 • Втори чужд език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Втори чужд език
Надежда Енева

Свят и личност
Ирина Петкова
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова

Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Математика
Христина Стефанова

Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Мария Янчева

Български език и литература
Мария Янчева
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова

Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Мария Янчева
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Български език и литература
Мария Янчева
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров

Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров

Свят и личност
Ирина Петкова
Втори чужд език
Надежда Енева

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Български език и литература
Мария Янчева
УЧСД**
Георги Кокозов
География и икономика
Атанас Динев
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Час на класа
Мария Янчева

Понеделник

 • Втори чужд език
  07:30 - 08:10
 • Свят и личност
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Първи чужд език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Информатика ЗИП
  07:30 - 08:10
 • Информатика ЗИП
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Първи чужд език
  11:00 - 11:40
 • Първи чужд език
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Първи чужд език
  11:00 - 11:40
 • Свят и личност
  11:50 - 12:30
 • География и икономика
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Втори чужд език
  11:00 - 11:40
 • Физика и астрономия
  11:50 - 12:30
 • История и цивилизации
  12:40 - 13:20

Петък

 • Информатика ЗИП
  07:30 - 08:10
 • Информатика ЗИП
  08:20 - 09:00
 • Информатика ЗИП
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!