Учебна програма

5А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 УЧСД

Петрунка Маргинова

ФУЧ Математика

Христина Стефанова

1 Човекът и природата

Димитрийка Трифонова

География и икономика

Людмила Стоянова

Музика

Гергана Дамянова

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Музика

Гергана Дамянова

2 История и цивилизации

Рангел Енев

Български език и лит.

Мария Янчева

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

3 Технологии и предпр.

Стоянова/Гидикова

Български език и лит.

Мария Янчева

История и цивилизации

Рангел Енев

Английски език

Евелин Мардиросян

Математика

Христина Стефанова

4 Математика

Христина Стефанова

Математика

Христина Стефанова

Математика

Христина Стефанова

География и икономика

Людмила Стоянова

Комп. моделиране и ИТ

Кордова/Василева

5 Математика

Христина Стефанова

Английски език

Евелин Мардиросян

Математика

Христина Стефанова

Математика

Христина Стефанова

Комп. моделиране и ИТ

Кордова/Василева

6 Български език и лит.

Мария Янчева

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

Български език и лит.

Мария Янчева

Човекът и природата

Димитрийка Трифонова

Български език и лит.

Мария Янчева

7 Английски език

Евелин Мардиросян

Час на класа

Мария Янчева

5Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 ФУЧ Математика

Христина Стефанова

УЧСД

Петрунка Маргинова

1 Математика

Христина Стефанова

Български език и лит.

Мария Янчева

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Математика

Христина Стефанова

Английски език

Евелин Мардиросян

2 Български език и лит.

Мария Янчева

Математика

Христина Стефанова

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Математика

Христина Стефанова

Комп. моделиране и ИТ

Кордова/Василева

3 Български език и лит.

Мария Янчева

Математика

Христина Стефанова

Математика

Христина Стефанова

Човекът и природата

Димитрийка Трифонова

Комп. моделиране и ИТ

Кордова/Василева

4 История и цивилизации

Рангел Енев

Човекът и природата

Димитрийка Трифонова

История и цивилизации

Рангел Енев

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

Математика

Христина Стефанова

5 Технологии и предпр.

Стоянова/Гидикова

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

Български език и лит.

Мария Янчева

Английски език

Евелин Мардиросян

География и икономика

Людмила Стоянова

6 Музика

Гергана Дамянова

Английски език

Евелин Мардиросян

Музика

Гергана Дамянова

География и икономика

Людмила Стоянова

Физическо възп. и спорт

Петрунка Маргинова

7 Български език и лит.

Мария Янчева

Час на класа

Петрунка Маргинова

6А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
0 ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
ФУЧ Математика

Христина Стефанова

1 История и цивилизации
Рангел Енев
Инф.технологии
Консулова/Василева
Математика
Аделина Чопанова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
Човекът и природата
Теодора Маркова
2 Български език и лит.
Мариела Гавазова
Инф.технологии
Консулова/Василева
Човекът и природата
Теодора Маркова
Английски език
Евелин Мардиросян
Английски език
Евелин Мардиросян
3 Български език и лит.
Мариела Гавазова
Английски език
Евелин Мардиросян
География и икономика
Людмила Стоянова
Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
Технологии и предпр.
Стоянова/Борисова
4 Музика
Гергана Дамянова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
Английски език
Евелин Мардиросян
Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
5 Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
Музика
Гергана Дамянова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
6 Математика
Аделина Чопанова
Технологии и предпр.
Стоянова/Борисова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
История и цивилизации
Рангел Енев
Български език и лит.
Мариела Гавазова
7 Час на класа
Аделина Чопанова

6Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1
0 УЧСД
Петрунка Маргинова
1

Български език и лит.
Мариела Гавазова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
География и икономика
Людмила Стоянова
История и цивилизации
Рангел Енев
Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
2 Технологии и предпр.
Стоянова/Борисова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Аделина Чопанова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
Музика
Гергана Дамянова
3 Човекът и природата
Теодора Маркова
Инф.технологии
Консулова/Хаджийски
Математика
Аделина Чопанова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
4 Английски език
Евелин Мардиросян
Инф.технологии
Консулова/Хаджийски
Музика
Гергана Дамянова
Човекът и природата
Теодора Маркова
Български език и лит.
Мариела Гавазова
5 Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
Английски език
Евелин Мардиросян
Технологии и предпр.
Стоянова/Борисова
Английски език
Евелин Мардиросян
6 Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Аделина Чопанова
История и цивилизации
Рангел Енев
Английски език
Евелин Мардиросян
Математика
Аделина Чопанова
7 Час на класа
Мариела Гавазова

7А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 ФУЧ Математика
Мария Маркова
УЧСД
Петрунка Маргинова
ФУЧ БЕЛ
Юлиана Камова
0 ФУЧ Математика
Мария Маркова
ФУЧ БЕЛ
Юлиана Камова
Български език и лит.
Юлиана Камова
1 Физика и астрономия
Теодора Маркова
Английски език
Евелин Мардиросян
Инф.технологии
Консулова/Василева
Български език и лит.
Юлиана Камова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
2 Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова
Инф.технологии
Консулова/Василева
Български език и лит.
Юлиана Камова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
3 Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова
Технологии и предпр.
Гидикова/Дамянова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
4 География и икономика
Занка Борисова
Музика
Гергана Дамянова
Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
География и икономика
Занка Борисова
5 Английски език
Евелин Мардиросян
Български език и лит.
Юлиана Камова
Български език и лит.
Юлиана Камова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Математика
Мария Маркова
6 Български език и лит.
Юлиана Камова
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Английски език
Евелин Мардиросян
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Математика
Мария Маркова
7 История и цивилизации
Ивелина Андреева
Час на класа
Елена Гидикова

7Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 ФУЧ Математика
Мария Маркова
УЧСД
Петрунка Маргинова
ФУЧ БЕЛ
Юлиана Камова
0 ФУЧ Математика
Мария Маркова
ФУЧ БЕЛ
Юлиана Камова
1 Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Математика
Мария Маркова
2 Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Математика
Мария Маркова
Инф.технологии
Консулова/Василева
Математика
Мария Маркова
3 География и икономика
Занка Борисова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
Инф.технологии
Консулова/Василева
Физическо възп. и спорт
Петрунка Маргинова
4 Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Английски език
Евелин Мардиросян
Български език и лит.
Юлиана Камова
Технологии и предпр.
Гидикова/Дамянова
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
5 Български език и лит.
Юлиана Камова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и лит.
Юлиана Камова
Български език и лит.
Юлиана Камова
6 Английски език
Евелин Мардиросян
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
География и икономика
Занка Борисова
Български език и лит.
Юлиана Камова
Английски език
Евелин Мардиросян
7 Музика
Гергана Дамянова
Час на класа
Евелин Мардиросян

8А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Георги Кокозов
0 ФУЧ Математика
Христина Стефанова
1 Английски език
Мирослава Ненчева
Математика
Христина Стефанова
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и лит.
Мария Янчева
2 Английски език
Мирослава Ненчева
Информатика
Микова/Сиракова
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и лит.
Мария Янчева
3 Английски език
Мирослава Ненчева
Информатика
Микова/Сиракова
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
4 Инф.технологии
Ц. Славкова/Д. Славкова
Български език и лит.
Мария Янчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
5 Български език и лит.
Мария Янчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Мирослава Ненчева
6 Математика
Христина Стефанова
Английски език
Мирослава Ненчева
Математика
Христина Стефанова
Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Мирослава Ненчева
7 Английски език
Мирослава Ненчева
Музика
Гергана Дамянова
Час на класа
Христина Стефанова

8Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Георги Кокозов
0 УЧСД

Петрунка Маргинова

ФУЧ Математика
Христина Стефанова
1 Философия
Ирина Петкова
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Димитрийка Боева
2 Математика
Христина Стефанова
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Информатика
Микова/Сиракова
Английски език
Димитрийка Боева
3 Инф.технологии
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Димитрийка Боева
Български език и лит.
Мария Янчева
Информатика
Микова/Сиракова
Английски език
Димитрийка Боева
4 Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Български език и лит.
Мария Янчева
Английски език
Димитрийка Боева
Музика
Гергана Дамянова
5 Английски език
Димитрийка Боева
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
6 Английски език
Димитрийка Боева
Български език и лит.
Мария Янчева
Английски език
Димитрийка Боева
Български език и лит.
Мария Янчева
Математика
Христина Стефанова
7 Английски език
Димитрийка Боева
Математика
Христина Стефанова
Час на класа
Ирина Петкова

8В клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Георги Кокозов
0 ФУЧ БЗО
Мая Зафирова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
Час на класа
Мая Зафирова
1 Музика
Гергана Дамянова
Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Български език и лит.
Лидия Коцева
2 Инф.технологии
Ц. Славкова/Д. Славкова
Български език и лит.
Лидия Коцева
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Български език и лит.
Лидия Коцева
3 Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
4 Математика
Аделина Чопанова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Информатика
Микова/Сиракова
Английски език
Елица Бекярова
5 Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Информатика
Микова/Сиракова
Английски език
Елица Бекярова
6 Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Математика
Аделина Чопанова
Български език и лит.
Лидия Коцева
Английски език
Елица Бекярова
7 Английски език
Елица Бекярова
Математика
Аделина Чопанова

8Г клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Георги Кокозов
0 ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
1 География и икономика
Людмила Стоянова
Български език и лит.
Лидия Коцева
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
2 Английски език
Емилия Бояджиева
Музика
Гергана Дамянова
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
История и цивилизации
Рангел Енев
3 Английски език
Емилия Бояджиева
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Емилия Бояджиева
4 Английски език
Емилия Бояджиева
История и цивилизации
Рангел Енев
Предприемачество
Занка Борисова
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
Английски език
Емилия Бояджиева
5 Инф.технологии
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и лит.
Лидия Коцева
Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Емилия Бояджиева
6 Физика и астрономия
Катя Стефанова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и лит.
Лидия Коцева
Математика
Аделина Чопанова
Български език и лит.
Лидия Коцева
7 Математика
Аделина Чопанова
Час на класа
Емилия Бояджиева

8Д клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Георги Кокозов
0 ФУЧ Математика
Теодора Маркова
1 Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Елена Ненкова
Математика
Теодора Маркова
Математика
Теодора Маркова
Английски език
Елена Ненкова
2 Математика
Теодора Маркова
Английски език
Елена Ненкова
География и икономика
Людмила Стоянова
Физическо възп. и спорт
Георги Кокозов
Английски език
Елена Ненкова
3 Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова
Биология и здр. обр.
Мая Зафирова
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
Български език и лит.
Мария Янчева
4 Английски език
Елена Ненкова
Философия
Димитрия Узунова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
История и цивилизации
Рангел Енев
Български език и лит.
Мария Янчева
5 Английски език
Елена Ненкова
Български език и лит.
Мария Янчева
Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова
Предприемачество
Занка Борисова
6 Инф.технологии
Ц. Славкова/Д. Славкова
Музика
Гергана Дамянова
Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
7 История и цивилизации
Рангел Енев
Български език и лит.
Мария Янчева
Час на класа
Елена Янакиева

9А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Даниела Несторова
0 Час на класа
Надежда Енева
1 Инф.технологии
Шишиньова/Малинова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Немски език
Надежда Енева
Математика
Илияна Каменска
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
2 Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Английски език
Димитрийка Боева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
3 Философия
Димитрия Узунова
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Музика
Гергана Дамянова
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Немски език
Надежда Енева
4 География и икономика
Людмила Стоянова
Математика
Илияна Каменска
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
5 Български език и лит.
Цанко Бангьозов
География и икономика
Людмила Стоянова
Математика
Илияна Каменска
Български език и лит.
Цанко Бангьозов
Физика и астрономия
Катя Стефанова
6 История и цивилизации
Ивелина Андреева
Английски език
Димитрийка Боева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и лит.
Цанко Бангьозов
Математика
Илияна Каменска
7 Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева

9Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Даниела Несторова
0
1 Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Математика
Илияна Каменска
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Немски език
Надежда Енева
2 Инф.технологии
Шишиньова/Малинова
Английски език
Евелин Мардиросян
Немски език
Надежда Енева
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
3 Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на ок. среда
Димитрийка Трифонова
Английски език
Евелин Мардиросян
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Английски език
Евелин Мардиросян
4 История и цивилизации
Ивелина Андреева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Евелин Мардиросян
5 Математика
Илияна Каменска
Български език и лит.
Лидия Коцева
География и икономика
Людмила Стоянова
Математика
Илияна Каменска
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
6 География и икономика
Людмила Стоянова
Български език и лит.
Лидия Коцева
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
7 Български език и лит.
Лидия Коцева
Информатика ИУЧ
Бояджиев/Хаджийски
Час на класа
Илияна Каменска

9В клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Даниела Несторова
0
1 Български език и лит.
Лидия Коцева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
История и цивилизации
Рангел Енев
2 Български език и лит.
Лидия Коцева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
История и цивилизации
Рангел Енев
Математика
Илияна Каменска
Математика
Илияна Каменска
3 Инф.технологии
Шишиньова/Малинова
География и икономика
Людмила Стоянова
Български език и лит.
Лидия Коцева
География и икономика
Людмила Стоянова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
4 Философия
Димитрия Узунова
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Емилия Бояджиева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
5 Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
История и цивилизации
Рангел Енев
Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Рангел Енев
Немски език
Надежда Енева
6 Математика
Илияна Каменска
Немски език
Надежда Енева
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
7 Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Час на класа
Мюбера Адемова

9Г клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Даниела Несторова
0 Час на класа
Даниела Несторова
1 Немски език
Надежда Енева
Здр. и безопасни условия на труд
Величка Милева
Български език и лит.
Лидия Коцева
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
2 Музика
Гергана Дамянова
Философия
Димитрия Узунова
Български език и лит.
Лидия Коцева
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Увод в програмирането
Бояджиев/Консулова
3 Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
УП Увод в програмирането
Бояджиев/Консулова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Увод в програмирането
Бояджиев/Консулова
4 Инф.технологии
Шишиньова/Малинова
География и икономика
Людмила Стоянова
УП Увод в програмирането
Бояджиев/Консулова
Английски език
Емилия Бояджиева
Увод в програмирането
Бояджиев/Консулова
5 Български език и лит.
Лидия Коцева
Немски език
Надежда Енева
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Математика
Илияна Каменска
6 Английски език
Емилия Бояджиева
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Математика
Илияна Каменска
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Емилия Бояджиева
7 Математика
Илияна Каменска
Английски език
Емилия Бояджиева

9Д клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД **
Даниела Несторова
0
1 Английски език
Елена Ненкова
Математика
Илияна Каменска
УП Увод в програмирането
Кънева/Д. Славкова
Английски език
Елена Ненкова
Здр. и безопасни условия на труд
Величка Милева
2 Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
Математика
Илияна Каменска
УП Увод в програмирането
Кънева/Д. Славкова
Увод в програмирането
Кънева/Д. Славкова
Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
3 Български език и лит.
Лидия Коцева
Български език и лит.
Лидия Коцева
Немски език
Надежда Енева
Увод в програмирането
Кънева/Д. Славкова
Английски език
Елена Ненкова
4 Български език и лит.
Лидия Коцева
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Английски език
Елена Ненкова
Увод в програмирането
Кънева/Д. Славкова
Немски език
Надежда ЕневаКордова/Василева
5 Инф.технологии
Шишиньова/Малинова
Английски език
Елена Ненкова
История и цивилизации
Рангел Енев
Биология и здр. обр.
Мюбера Адемова
Философия
Димитрия Узунова
6 Физическо възп. и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Елена Ненкова
География и икономика
Людмила Стоянова
Математика
Илияна Каменска
Химия и опазване на ок. среда
Елена Янакиева
7 История и цивилизации
Рангел Енев
Музика
Гергана Дамянова
Час на класа
Лидия Коцева

10А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД

Петрунка Маргинова

0
1 Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Математика

Цветка Андонова

Български език и литература

Юлиана Камова

География и икономика

Занка Борисова

Математика

Цветка Андонова

2 Изобразително изкуство

Елена Гидикова

География и икономика

Занка Борисова

Български език и литература

Юлиана Камова

Математика

Цветка Андонова

География и икономика

Занка Борисова

3 Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Английски език

Цветанка Димитрова

Математика

Цветка Андонова

Английски език

Цветанка Димитрова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

4 Български език и литература

Юлиана Камова

Философия

Ирина Петкова

Математика

Цветка Андонова

Информатика ИУЧ

Бояджиев/Хаджийски

Физическо възпитание и спорт

Петрунка Маргинова

5 Физика и астрономия

Катя Стефанова

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Физическо възпитание и спорт

Петрунка Маргинова

История и цивилизации

Ивелина Андрееева

Философия

Ирина Петкова

6 Немски език

Фанка Калбурова

Български език и литература

Юлиана Камова

Немски език

Фанка Калбурова

Физика и астрономия

Катя Стефанова

Български език и литература

Юлиана Камова

7 История и цивилизации

Ивелина Андреева

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Час на класа

Катя Стефанова

10Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД

Ева Тоданова

0
1 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

География и икономика

Занка Борисова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Философия

Ирина Петкова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

2 Философия

Ирина Петкова

Български език и литература

Мариела Гавазова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Немски език

Фанка Калбурова

3 История и цивилизации

Рангел Енев

Български език и литуратура

Мариела Гавазова

Математика

Илияна Каменска

История и цивилизации

Рангел Енев

Математика

Илияна Каменска

4 Английски език

Елица Бекярова

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Немски език

Фанка Калбурова

География и икономика

Занка Борисова

Физика и астрономия

Катя Стефанова

5 Български език и литература

Мариела Гавазова

Математика

Илияна Каменска

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Информатика ИУЧ

Бояджиев/Хаджийски

Български език и лит.

Мариела Гавазова

6 Български език и литература

Мариела Гавазова

История и цивилизации

Рангел Енев

Английски език

Елица Бекярова

Информационни технологии ИУЧ

Кордова/Бояджиев

География и икономика

Занка Борисова

7 Физика и астрономия

Катя Стефанова

Математика

Илияна Каменска

Час на класа

Елица Бекярова

10В клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД

Георги Кокозов

0
1 Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

История и цивилизации

Рангел Енев

Математика

Цветка Андонова

Немски език

Фанка Калбурова

2 Български език и литература

Юлиана Камова

Физика и астрономия

Катя Стеафнова

Математика

Цветка Андонова

Английски език

Цветанка Димитрова

Математика

Цветка Андонова

3 Български език и литература

Юлиана Камова

География и икономика

Занка Борисова

Български език и литература

Юлиана Камова

География и икономика

Занка Борисова

История и цивилизации

Рангел Енев

4 Изобразително изкуство

Елена Гидикова

Английски език

Цветанка Димитрова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Философия

Ирина Петкова

5 География и икономика

Занка Борисова

Философия

Ирина Петкова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Физика и астрономия

Катя Стеафнова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

6 История и цивилизации

Рангел Енев

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

7 Немски език

Фанка Калбурова

Български език и литература

Юлиана Камова

Час на класа

Юлиана Камова

10Г клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД

Даниела Нестерова

0 Час на класа

Фанка Калбурова

1 Български език и литература

Петя Кошева

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Икономика

Величка Милева

Английски език

Цветанка Димитрова

Математика

Илияна Каменска

2 Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Английски език

Цветанка Димитрова

География и икономика

Занка Борисова

География и икономика

Занка Борисова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

3 Философия

Ирина Петкова

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Физика и астрономия

Катя Стефанова

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

4 Физика и астрономия

Катя Стефанова

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Математика

Илияна Каменска

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

5 Немски език

Фанка Калбурова

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Немски език

Фанка Калбурова

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

История и цивилизации

Ивелина Андреева

6 География и икономика

Занка Борисова

Философия

Ирина Петкова

Български език и литература

Петя Кошева

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

7 Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Български език и литература

Петя Кошева

10Д клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД

Ева Тоданова

0 Час на класа

Занка Борисова

1 Английски език

Даниела Бакърджиева

Физика и астрономия

Катя Стефанова

Математика

Радка Спасова

Английски език

Даниела Бакърджиева

География и икономика

Занка Борисова

2 История и цивилизации

Ивелина Андреева

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Икономика

Величка Милева

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

3 Немски език

Фанка Калбурова

Български

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Български език и литература

Цанко Бангьозов

История и цивилизации

Ивелина Андреева

4 Философия

Ирина Петкова

Физическо възпитание и спорт

Петрунка Маргинова

Увод в алгоритмите и структурите от данни

Ц. Славкова/Д. Славкова

Физика и астрономия

Катя Стефанова

Немски език

Фанка Калбурова

5 Математика

Радка Спасова

География и икономика

Занка Борисова

География и икономика

Занка Борисова

Химия и опазване на околната среда

Елена Янакиева

Изобразително изкуство

Елена Гидикова

6 Български език и литература

Цанко Бангьозов

История и цивилизации

Ивелина Андреева

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Биология и здравно образование

Мая Зафирова

Философия

Ирина Петкова

7 Български език и литература

Цанко Бангьозов

Физическо възпитание и спорт

Петрунка Маргинова

11А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Геометрия

Мария Маркова

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

Български език и литература ООП

Мариела Гавазова

Български език и литература ООП

Мариела Гавазова

2 Геометрия

Мария Маркова

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

Диалогични прочити

Мариела Гавазова

Български език и литература ООП

Мариела Гавазова

Функц. на езика в дискурса

Мариела Гавазова

3 Устно общуване

Любомира Сребрина

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

Критическо мислене

Мариела Гавазова

Култура и междукултурно общуване

Любомира Сребрина

Английски език ООП

Мирослава Ненчева

4 Писмено общуване

Любомира Сребрина

Елементи на геом. и мат. анализ

Мария Маркова

Елементи на мат. анализ

Мария Маркова

Немски език

Надежда Енева

Английски език ООП

Мирослава Ненчева

5 Гражданско образование

Ирина Петкова

Езикът чрез литературата

Любомира Сребрина

Елементи на мат. анализ

Мария Маркова

Математика ООП

Мария Маркова

Подготвка за ДЗИ

Любомира Сребрина

6 Немски език

Надежда Енева

Езикът и обществото

Мариела Гавазова

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

Математика ООП

Мария Маркова

Физическо възпитание и спорт

Даниела Нестерова

7 Езикови употреби

Мариела Гавазова

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

УЧСД

Даниела Нестерова

Час на класа

Мирослава Ненчева

8 Практикум по информатика

Герджикова/Хаджийски

11Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Устно общуване

Любомира Сребрина

Езикът и обществото

Цанко Бангьозов

Диалогични прочити

Цанко Бангьозов

Английски език ООП

Любомира Сребрина

Физическо възпитание и спорт

Петрунка Маргинова

2 Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

Езикови употреби

Цанко Бангьозов

Критично мислене

Цанко Бангьозов

Английски език ООП

Любомира Сребрина

Подготовка за ДЗИ

Любомира Сребрина

3 Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

Писмено общуване

Любомира Сребрина

Култура и междукултурно общуване

Любомира Сребрина

Български език ООП

Цанко Бангьозов

Български език ООП

Цанко Бангьозов

4 Практикум по информатика

Герджикова/Хаджийски

Езикът чрез литературата

Любомира Сребрина

Немски език

Надежда Енева

Български език ООП

Цанко Бангьозов

Комуникация и социокулт. конт.

Цанко Бангьозов

5 Немски език

Надежда Енева

Физическо възпитание и спорт

Георги Кокозов

Гражданско образование

Димитрия Узунова

Обработка и анализ на данни

Консулова/Василева

Математика

Теодора Маркова

6 Математика

Теодора Маркова

Обработка и анализ на данни

Консулова/Василева

Час на класа

Димитрия Узунова

Обработка и анализ на данни

Консулова/Василева

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

7 Обработка и анализ на данни

Консулова/Василева

УЧСД

Георги Кокозов

Практикум по ИТ

Консулова/Василева

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране

Герджикова/Хаджийски

11В клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Клетката – елементарна биологична единица

Мюбера Адемова

Теоретични основи на химията

Димитрийка Трифонова

В света на биологията

Мюбера Адемова

Български език и литература ООП

Цанко Бангьозов

Български език и литература ООП

Цанко Бангьозов

2 Клетката – елементарна биологична единица

Мюбера Адемова

Теоретични основи на химията

Димитрийка Трифонова

Немски език

Надежда Енева

Български език и литература ООП

Цанко Бангьозов

Комуникация и социокулт. конт.

Цанко Бангьозов

3 Теоретични основи на химията

Димитрийка Трифонова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Диалогични прочити

Цанко Бангьозов

Клетката – елементарна биологична единица

Мюбера Адемова

Английски език ООП

Любомира Сребрина

4 Теоретични основи на химията

Димитрийка Трифонова

Езикът и обществото

Цанко Бангьозов

Критическо мислене

Цанко Бангьозов

Клетката – елементарна биологична единица

Мюбера Адемова

Английски език ООП

Любомира Сребрина

5 Устно общуване

Любомира Сребрина

Езикови употреби

Цанко Бангьозов

Езикът чрез литературата

Любомира Сребрина

Подготовка за ДЗИ

Любомира Сребрина

Обща химия

Димитрийка Трифонова

6 Гражданско образование

Ирина Петкова

Писмено общуване

Любомира Сребрина

Култура и междукултурно общуване

Любомира Сребрина

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Математика

Теодора Маркова

7 Немски език

Надежда Енева

Математика

Теодора Маркова

Час на класа

Ева Тоданова

8 УЧСД

Ева Тоданова

11Г клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език

Надежда Енева

Физическо възпитание и спорт

Георги Кокозов

Чужд език по професията

Даниела Бакърджиева

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

2 Математически основи на програмирането

Кънева/Плачкова

Български език и литература

Петя Кошева

Бази данни

Консулова/Василева

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

3 Математически основи на програмирането

Кънева/Плачкова

Български език и литература

Петя Кошева

Бази данни

Консулова/Василева

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

4 Бази данни

Консулова/Василева

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Консулова/Бояджиев

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Консулова/Бояджиев

Разработка на софтуер

Кънева/Ц. Славкова

Математика

Теодора Маркова

5 Бази данни

Консулова/Василева

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Консулова/Бояджиев

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Консулова/Бояджиев

Разработка на софтуер

Кънева/Ц. Славкова

Физическо възпитание и спорт

Георги Кокозов

6 Български език и литература

Петя Кошева

Чужд език по професията

Даниела Бакърджиева

Немски език

Надежда Енева

Гражданско образование

Ирина Петкова

Разработка на софтуер

Кънева/Ц. Славкова

7 Математика

Теодора Маркова

УЧСД

Георги Кокозов

Час на класа

Теодора Маркова

Разработка на софтуер

Кънева/Ц. Славкова

11Д клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Български език и литература

Петя Кошева

Български език и литература

Петя Кошева

2 Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Василева/Бояджиев

Физическо възпитание и спорт

Георги Кокозов

Български език и литература

Петя Кошева

Чужд език по професия

Даниела Бакърджиева

Физическо възпитание и спорт

Георги Кокозов

3 Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Василева/Бояджиев

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Немски език

Надежда Енева

Немски език

Надежда Енева

Математика

Теодора Маркова

4 Чужд език по професията

Даниела Бакърджиева

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Гражданско образование

Ирина Петкова

Бази данни

Консулова/Василева

5 Математика

Теодора Маркова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Обектно-ориентирано програмиране

Панева/Герджикова

Час на класа

Ивелина Андреева

Бази данни

Консулова/Василева

6 Бази данни

Консулова/Василева

Математически основи на програмирането

Кънева/Плачкова

Разработка на софтуер

Кънева/Славкова

Разработка на софтуер

Кънева/Славкова

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Василева/Бояджиев

7 Бази данни

Консулова/Василева

Математически основи на програмирането

Кънева/Плачкова

Разработка на софтуер

Кънева/Славкова

Разработка на софтуер

Кънева/Славкова

Операционни системи/Програмиране на вградени системи

Василева/Бояджиев

8 УЧСД

Георги Кокозов

12А клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Практическа математика

Цветка Андонова

Езикът чрез литература

Даниела Бакърджиева

Практикум по БД и ИС

Панева/Малинова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Комуникативни и презентационни умения

Даниела Бакърджиева

2 Практическа математика

Цветка Андонова

Култура и междукултурно общуване

Даниела Бакърджиева

Практикум по БД и ИС

Панева/Малинова

Математика ООП

Цветка Андонова

Комуникативни и презентационни умения

Даниела Бакърджиева

3 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Практическа математика

Цветка Андонова

Практикум по БД и ИС

Панева/Малинова

Математика ООП

Цветка Андонова

Немски език

Фанка Калбурова

4 Гражданско образование

Ирина Петкова

Практическа математика

Цветка Андонова

Български език и литература

Лидия Коцева

Релационен модел на бази данни

Панева/Малинова

Практикум по математика

Цветка Андонова

5 Устно общуване

Даниела Бакърджиева

Немски език

Фанка Калбурова

Български език и литература

Лидия Коцева

Релационен модел на бази данни

Панева/Малинова

Практикум по математика

Цветка Андонова

6 Писмено общуване

Даниела Бакърджиева

Релационен модел на бази данни

Панева/Малинова

Практикум по математика

Цветка Андонова

Английски език ООП

Даниела Бакърджиева

Български език и литература

Лидия Коцева

7 Релационен модел на бази данни

Панева/Малинова

Английски език ООП

Даниела Бакърджиева

Час на класа

Гергана Дамянова

8 УЧСД

Ева Тоданова

12Б клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература

Петя Кошева

Езикът чрез литературата

Цветанка Димитрова

Комуникативни и презентационни умения

Цветанка Димитрова

Практикум по БД и ИС

Шишиньова/Малинова

Релационен модел на бази данни

Шишиньова/Малинова

2 Уеб дизайн

Микова/Сиракова

Култура и междукултурно общуване

Цветанка Димитрова

Комуникативни и презентационни умения

Цветанка Димитрова

Практикум по БД и ИС

Шишиньова/Малинова

Релационен модел на бази данни

Шишиньова/Малинова

3 Устно общуване

Цветанка Димитрова

Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Български език и литература

Петя Кошева

Практикум по БД и ИС

Шишиньова/Малинова

Уеб дизайн

Микова/Сиракова

4 Писмено общуване

Цветанка Димитрова

Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Релационен модел на бази данни

Шишиньова/Малинова

Български език и литература

Петя Кошева

Уеб дизайн

Микова/Сиракова

5 Математика

Цветка Андонова

Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Релационен модел на бази данни

Шишиньова/Малинова

Немски език

Фанка Калбурова

Уеб дизайн

Микова/Сиракова

6 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Гражданско образование

Ирина Петкова

Английски език ООП

Цветанка Димитрова

Английски език ООП

Цветанка Димитрова

7 Математика

Цветка Андонова

Час на класа

Виолета Микова

Немски език

Фанка Калбурова

8 УЧСД

Ева Тоданова

12В клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Култура и междукултурно общуване

Даниела Бакърджиева

Релационен модел на бази данни

Панева/Шишиньова

Час на класа

Цветка Андонова

2 Английски език ООП

Даниела Бакърджиева

Релационен модел на бази данни

Панева/Шишиньова

Комуникативни и презентационни умения

Даниела Бакърджиева

Български език и литература

Петя Кошева

Немски език

Фанка Калбурова

3 Уеб дизайн

Микова/Сиракова

Английски език ООП

Даниела Бакърджиева

Комуникативни и презентационни умения

Даниела Бакърджиева

Устно общуване

Даниела Бакърджиева

Български език и литература

Петя Кошева

4 Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Математика

Цветка Андонова

Писмено общуване

Даниела Бакърджиева

Езикът чрез литературата

Даниела Бакърджиева

5 Практикум по БД и ИС

Панева/Шишиньова

Български език и литература

Петя Кошева

Математика

Цветка Андонова

Гражданско образование

Ирина Петкова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

6 Практикум по БД и ИС

Панева/Шишиньова

Немски език

Фанка Калбурова

Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Релационен модел на бази данни

Панева/Шишиньова

Уеб дизайн

Микова/Сиракова

7 Практикум по БД и ИС

Панева/Шишиньова

Приложение на ИТ

Микова/Сиракова

Релационен модел на бази данни

Панева/Шишиньова

Уеб дизайн

Микова/Сиракова

8 Уеб дизайн

Микова/Сиракова

9 УЧСД

Ева Тоданова

12Г клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Устно общуване

Цветанка Димитрова

Немски език

Фанка Калбурова

Химия на органичните вещества

Димитрийка Трифонова

Немски език

Фанка Калбурова

Химия на органичните вещества

Димитрийка Трифонова

2 Писмено общуване

Цветанка Димитрова

Математика

Цветка Андонова

Химия на органичните вещества

Димитрийка Трифонова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Химия на органичните вещества

Димитрийка Трифонова

3 Гражданско образование

Ирина Петкова

Подготовка по химия

Димитрийка Трифонова

Култура и междукултурно общуване

Цветанка Димитрова

Английски език ООП

Цветанка Димитрова

Комуникативни и презентационни умения

Цветанка Димитрова

4 Български език и литература

Петя Кошева

Подготовка по химия

Димитрийка Трифонова

Еволюция на биологичните процеси

Мая Зафирова

Английски език ООП

Цветанка Димитрова

Комуникативни и презентационни умения

Цветанка Димитрова

5 Подготовка по химия

Димитрийка Трифонова

Езикът чрез литературата

Цветанка Димитрова

Мезосистема, екология и еволюция

Мая Зафирова

Математика

Цветка Андонова

Мезосистема, екология и еволюция

Мая Зафирова

6 Многоклетъчна орг. на биол. сист.

Мая Зафирова

Биосфера – структура и процеси

Мая Зафирова

Български език и литература

Петя Кошева

Български език и литература

Петя Кошева

Мезосистема, екология и еволюция

Мая Зафирова

7 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Еволюция на биологичните процеси

Мая Зафирова

Час на класа

Димитрийка Трифонова

8 УЧСД

Ева Тоданова

12Д клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Чужд език по професията

Любомира Сребрина

Обектно-ориентирано програмиране

Цветанка Плачкова

Български език и литература

Петя Кошева

Немски език

Фанка Калбурова

2 Чужд език по професията

Любомира Сребрина

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Обектно-ориентирано програмиране

Цветанка Плачкова

Немски език

Фанка Калбурова

Български език и литература

Петя Кошева

3 Математика

Цветка Андонова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

Конкурентно програмиране

Цветанка Плачкова

Гражданско образование

Ирина Петкова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

4 Операционни системи

Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

Конкурентно програмиране

Цветанка Плачкова

Обектно-ориентирано програмиране

Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

5 Операционни системи

Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

Български език и литература

Петя Кошева

Обектно-ориентирано програмиране

Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

6 Бази данни

Цветанка Плачкова

Български език и литература

Петя Кошева

Програмиране на вградени системи

Владимир Бояджиев

Разработка на софтуер

Цветанка Плачкова

Математика

Цветка Андонова

7 Бази данни

Цветанка Плачкова

УЧСД

Ева Тоданова

Програмиране на вградени системи

Владимир Бояджиев

Час на класа

Любомира Сребрина

12Е клас

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература

Петя Кошева

Функционално програмиране

Шишиньова/Хаджийски

Алгоритми и структури от данни

Ц. Славкова/Плачкова

Алгоритми и структури от данни

Ц. Славкова/Плачкова

2 Български език и литература

Петя Кошева

Немски език

Фанка Калбурова

Функционално програмиране

Шишиньова/Хаджийски

Алгоритми и структури от данни

Ц. Славкова/Плачкова

Алгоритми и структури от данни

Ц. Славкова/Плачкова

3 Български език и литература

Петя Кошева

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

Интернет програмиране

Микова/Сиракова

Алгоритми и структури от данни

Ц. Славкова/Плачкова

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

4 Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

Интернет програмиране

Микова/Сиракова

Немски език

Фанка Калбурова

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

5 Интернет програмиране

Микова/Сиракова

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

Интернет програмиране

Микова/Сиракова

Български език и литература ИУЧ

Петя Кошева

Софтуерно инженерство

Шишиньова/Малинова

6 Интернет програмиране

Микова/Сиракова

Математика

Радка Спасова

Чужд език по професията

Елена Ненкова

Математика

Радка Спасова

Физическо възпитание и спорт

Ева Тоданова

7 Интернет програмиране

Микова/Сиракова

УЧСД

Ева Тоданова

Чужд език по професията

Елена Ненкова

Гражданско образование

Ирина Петкова

Час на класа

Елена Ненкова

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.