Учебна програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
УЧСД**
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
Час на класа
Аделина Чопанова
Английски език
Емилия Бояджиева

Математика
Аделина Чопанова
Технологии и предприемачество
Д. Узунова/Н. Енева

Човекът и природата
Теодора Маркова
Математика
Аделина Чопанова

География и икономика
Атанас Динев
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
Музика
Гергана Дамянова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова
Български език и литература
Мариела Гавазова
Информационни технологии ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Математика
Аделина Чопанова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Български език и литература
Мариела Гавазова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Български език и литература
Мариела Гавазова

Английски език
Емилия Бояджиева
Музика
Гергана Дамянова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Технологии и предприемачество
Д. Узунова/Н. Енева

Човекът и природата
Теодора Маркова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

История и цивилизации
Мая Кръстанова

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Изобразително изкуство
  17:00 - 17:40
 • Изобразително изкуство
  17:50 - 18:30

Вторник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Технологии и предприемачество
  13:30 - 14:10
 • Човекът и природата
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Музика
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • История и цивилизации
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Технологии и предприемачество
  17:00 - 17:40
 • Човекът и природата
  17:50 - 18:30

Петък

 • Час на класа
  12:40 - 13:20
 • Музика
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Физическо възпитание и спорт
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
ФУЧ Математика
Аделина Чопанова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
Музика
Гергана Дамянова

Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева

Български език и литература
Мариела Гавазова
Човекът и природата
Теодора Маркова

Математика
Аделина Чопанова
География и икономика
Атанас Динев

Технологии и предприемачество
В. Владов/Н.Енева
Математика
Аделина Чопанова

Музика
Гергана Дамянова
Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
Български език и литература
Мариела Гавазова
Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Човекът и природата
Теодора Маркова
Информационни технологии ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Технологии и предприемачество
В. Владов/Н.Енева
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Аделина Чопанова
Английски език
Емилия Бояджиева
Математика
Аделина Чопанова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Математика
Аделина Чопанова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Аделина Чопанова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Час на класа
Мариела Гавазова

Понеделник

 • Музика
  13:10 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии
  15:10 - 15:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Вторник

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Технологии и предприемачество
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Човекът и природата
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • Изобразително изкуство
  17:00 - 17:40
 • Изобразително изкуство
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • УЧСД*
  12:35 - 13:15
 • География и икономика
  13:30 - 14:10
 • Технологии и предприемачество
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30

Петък

 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Музика
  14:20 - 15:00
 • Човекът и природата
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Мария Маркова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Мария Маркова
Човекът и природата
Катя Стефанова

Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Математика
Мария Маркова

Английски език
Елена Ненкова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Технологии и предприемачество
М. Кръстанова/Е. Гидикова
Човекът и природата
Катя Стефанова

Математика
Мария Маркова
Математика
Мария Маркова
Човекът и природата
Катя Стефанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
География и икономика
Занка Борисова
Български език и литература
Юлиана Камова
География и икономика
Занка Борисова
Български език и литература
Юлиана Камова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Елена Ненкова
Музика
Гергана Дамянова
Български език и литература
Юлиана Камова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Английски език
Елена Ненкова
Български език и литература
Юлиана Камова

Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Български език и литература
Юлиана Камова
Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева

Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
Час на класа
Елена Гидикова

Понеделник

 • Човекът и природата
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • География и икономика
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30

Вторник

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • История и цивилизации
  14:20 - 15:00
 • Човекът и природата
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Физическо възпитание и спорт
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Изобразително изкуство
  15:10 - 15:50
 • Изобразително изкуство
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Музика
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • УЧСД*
  11:50 - 12:30
 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Технологии и предприемачество
  14:20 - 15:00
 • География и икономика
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Петък

 • Човекът и природата
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Музика
  16:10 - 16:50
 • Информационни технологии
  17:00 - 17:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Мария Маркова
ФУЧ Математика
Мария Маркова
УЧСД*
Петрунка Маргинова
Математика
Мария Маркова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
География и икономика
Занка Борисова

Математика
Мария Маркова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева

Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
Математика
Мария Маркова

Човекът и природата
Катя Стефанова
Човекът и природата
Катя Стефанова
Технологии и предприемачество
М. Кръстанова/Е. Гидикова
Математика
Мария Маркова
Английски език
Елена Ненкова
Музика
Гергана Дамянова
Български език и литература
Юлиана Камова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Математика
Мария Маркова
Български език и литература
Юлиана Камова
Английски език
Елена Ненкова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

Музика
Гергана Дамянова
География и икономика
Занка Борисова

Български език и литература
Юлиана Камова
Човекът и природата
Катя Стефанова

Български език и литература
Юлиана Камова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Английски език
Елена Ненкова

Български език и литература
Юлиана Камова
Час на класа
Мая Кръстанова

Понеделник

 • Математика
  13:30 - 14:10
 • История и цивилизации
  14:20 - 15:00
 • Човекът и природата
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Физическо възпитание и спорт
  17:00 - 17:40
 • Музика
  17:50 - 18:30

Вторник

 • География и икономика
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Технологии и предприемачество
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • География и икономика
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Изобразително изкуство
  13:30 - 14:10
 • Изобразително изкуство
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Човекът и природата
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Информационни технологии
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Физическо възпитание и спорт
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Петък

 • УЧСД*
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Човекът и природата
  14:20 - 15:00
 • Музика
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Математика
Христина Стефанова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Музика
Гергана Дамянова
Математика
Христина Стефанова

Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Музика
Гергана Дамянова
География и икономика
Занка Борисова
Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Христина Стефанова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Информационни технологии ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Математика
Христина Стефанова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

География и икономика
Занка Борисова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Технологии и предприемачество
З. Борисова/Г. Дамянова

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Час на класа
Христина Стефанова

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Музика
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Биология и здравно образование
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Вторник

 • Физика и астрономия
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • География и икономика
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30

Сряда

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Музика
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии
  15:10 - 15:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • ФУЧ Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Български език и литература
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Изобразително изкуство
  15:10 - 15:50
 • Химия и опазване на околната среда
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Биология и здравно образование
  17:50 - 18:30
 • Физическо възпитание и спорт
  18:35 - 19:15

Петък

 • УЧСД*
  11:50 - 12:30
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Технологии и предприемачество
  17:00 - 17:40
 • Физика и астрономия
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД*
Петрунка Маргинова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
ФУЧ Български език и литература
Цанко Бангьозов
ФУЧ Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Математика
Христина Стефанова

География и икономика
Занка Борисова
Математика
Христина Стефанова

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Музика
Гергана Дамянова
Математика
Христина Стефанова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Музика
Гергана Дамянова

История и цивилизации
Мая Кръстанова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Български език и литература
Цанко Бангьозов
Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова

Информационни технологии ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Математика
Христина Стефанова

География и икономика
Занка Борисова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Математика
Христина Стефанова
Технологии и предприемачество
Занка Борисова
Час на класа
Петрунка Маргинова

Понеделник

 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Музика
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Вторник

 • УЧСД*
  11:50 - 12:30
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • Химия и опазване на околната среда
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Сряда

 • ФУЧ Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Български език и литература
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Физика и астрономия
  15:10 - 15:50
 • Музика
  16:10 - 16:50
 • Информационни технологии
  17:00 - 17:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • История и цивилизации
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30
 • Технологии и предприемачество
  18:35 - 19:15

Петък

 • ФУЧ Математика
  11:50 - 12:30
 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Физика и астрономия
  13:30 - 14:10
 • Биология и здравно образование
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Изобразително изкуство
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
УЧСД**
Даниела Несторова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Математика
Илияна Каменска
Български език и литература
Мариела Гавазова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Български език и литература
Мариела Гавазова

Английски език
Димитрийка Боева
Философия
Ирина Петкова

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Математика
Илияна Каменска

Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова
Английски език
Димитрийка Боева

Английски език
Димитрийка Боева
Български език и литература
Мариела Гавазова
Математика
Илияна Каменска
Час на класа
Димитрийка Боева

Понеделник

 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Български език и литература
  18:35 - 19:15

Вторник

 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Изобразително изкуство
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Математика
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Информационни технологии
  17:50 - 18:30

Петък

 • Философия
  13:30 - 14:10
 • Информатика
  14:20 - 15:00
 • Информатика
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Даниела Несторова
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Математика
Илияна Каменска

Английски език
Елица Бекярова
Български език и литература
Лидия Коцева

Философия
Ирина Петкова
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Математика
Илияна Каменска

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Елица Бекярова
Математика
Илияна Каменска
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Елица Бекярова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Елица Бекярова

Английски език
Елица Бекярова
Информационни технологии
П. Кънева/С. Владова

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Елица Бекярова

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Елица Бекярова
Английски език
Елица Бекярова
Час на класа
Илияна Каменска

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Информатика
  17:00 - 17:40
 • Информатика
  17:50 - 18:30
 • Английски език
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Изобразително изкуство
  17:50 - 18:30

Сряда

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Философия
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Английски език
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Информационни технологии
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15

Петък

 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
УЧСД**
Даниела Несторова
Час на класа
Мая Зафирова
ФУЧ Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Български език и литература
Лидия Коцева

Информационни технологии
М. Билбилева/Ц. Василева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Математика
Илияна Каменска
Философия
Ирина Петкова

Английски език
Мирослава Ненчева
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Математика
Илияна Каменска
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Английски език
Мирослава Ненчева

Английски език
Мирослава Ненчева
Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова

Информатика
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Мирослава Ненчева
Български език и литература
Лидия Коцева

Понеделник

 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии
  14:20 - 15:00
 • Изобразително изкуство
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Английски език
  18:35 - 19:15

Вторник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Философия
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Български език и литература
  18:35 - 19:15

Петък

 • ФУЧ Биология и здравно образование
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Информатика
  17:00 - 17:40
 • Информатика
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ФУЧ Математика
Владимир Владов
УЧСД**
Даниела Несторова
Час на класа
Емилия Бояджиева
Математика
Владимир Владов

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Английски език
Емилия Бояджиева
География и икономика
Занка Борисова

Български език и литература
Лидия Коцева
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Емилия Бояджиева
Философия
Ирина Петкова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
Английски език
Емилия Бояджиева
Английски език
Емилия Бояджиева
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
Предприемачество
Занка Борисова
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Математика
Владимир Владов
Английски език
Емилия Бояджиева

Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Лидия Коцева

Английски език
Емилия Бояджиева
Български език и литература
Лидия Коцева

Математика
Владимир Владов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Английски език
Емилия Бояджиева

Понеделник

 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Биология и здравно образование
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Физика и астрономия
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Сряда

 • География и икономика
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Философия
  15:10 - 15:50
 • Биология и здравно образование
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Изобразително изкуство
  13:30 - 14:10
 • Химия и опазване на околната среда
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Английски език
  18:35 - 19:15

Петък

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии
  15:10 - 15:50
 • Предприемачество
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Даниела Несторова
ФУЧ Математика
Илияна Каменска
Час на класа
Лидия Коцева
Математика
Илияна Каменска

Български език и литература
Лидия Коцева
Философия
Ирина Петкова

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Предприемачество
Занка Борисова

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Български език и литература
Лидия Коцева

Информационни технологии
В. Шишиньова/В. Малинова
Английски език
Любомира Сребрина
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Английски език
Любомира Сребрина
Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина
Български език и литература
Лидия Коцева
Математика
Илияна Каменска
Английски език
Любомира Сребрина
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
География и икономика
Занка Борисова

Математика
Илияна Каменска
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
История и цивилизации
Мая Кръстанова
История и цивилизации
Мая Кръстанова

Понеделник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Математика
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Физика и астрономия
  17:00 - 17:40
 • Биология и здравно образование
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Философия
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Химия и опазване на околната среда
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • География и икономика
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • ФУЧ Математика
  12:35 - 13:15
 • Предприемачество
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Петък

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Изобразително изкуство
  17:00 - 17:40
 • Биология и здравно образование
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Петрунка Маргинова
Час на класа
Катя Стефанова
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Английски език
Даниела Бакърджиева

География и икономика
Атанас Динев
Английски език
Даниела Бакърджиева

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Български език и литература
Юлиана Камова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Немски език
Фанка Калбурова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Сашка Топалова
Български език и литература
Юлиана Камова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
География и икономика
Атанас Динев
Математика
Сашка Топалова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Философия
Димитрия Узунова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева

Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева
Немски език
Фанка Калбурова

Математика
Сашка Топалова
Математика
Сашка Топалова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Български език и литература
Юлиана Камова

Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
Физическо възпитание и спорт
Петрунка Маргинова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Биология и здравно образование
  16:10 - 16:50
 • Химия и опазване на околната среда
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30
 • Физическо възпитание и спорт
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • Информационни технологии
  17:00 - 17:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  17:50 - 18:30

Сряда

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Физика и астрономия
  14:20 - 15:00
 • История и цивилизации
  15:10 - 15:50
 • Философия
  16:10 - 16:50
 • Немски език
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Биология и здравно образование
  14:20 - 15:00
 • География и икономика
  15:10 - 15:50
 • Изобразително изкуство
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Химия и опазване на околната среда
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Петък

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Немски език
  13:30 - 14:10
 • История и цивилизации
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Петрунка Маргинова
Философия
Димитрия Узунова

Математика
Сашка Топалова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Български език и литература
Юлиана Камова
Физика и астрономия
Катя Стефанова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

Български език и литература
Юлиана Камова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Физическо възпитание и спорт
9Б клас
Български език и литература
Юлиана Камова
География и икономика
Атанас Динев
Немски език
Фанка Калбурова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Математика
Сашка Топалова
Английски език
Елица Бекярова
Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Сашка Топалова
Английски език
Елица Бекярова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Английски език
Елица Бекярова
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева

Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

География и икономика
Атанас Динев
Немски език
Фанка Калбурова

Английски език
Елица Бекярова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Час на класа
Елица Бекярова

Понеделник

 • Философия
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • Английски език
  17:00 - 17:40
 • Биология и здравно образование
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Изобразително изкуство
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • География и икономика
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Химия и опазване на околната среда
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Физика и астрономия
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Немски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Информационни технологии
  17:00 - 17:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • Биология и здравно образование
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Химия и опазване на околната среда
  15:10 - 15:50
 • Информатика ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30

Петък

 • История и цивилизации
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Физика и астрономия
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Немски език
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Даниела Несторова
Английски език
Любомира Сребрина

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Немски език
Фанка Калбурова

Философия
Димитрия Узунова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Английски език
Любомира Сребрина
Английски език
Любомира Сребрина

Английски език
Любомира Сребрина
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Информационни технологии
Н. Кордова/Ц. Василева
Български език и литература
Юлиана Камова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Информационни технологии ИУЧ
Н. Кордова/Ц. Василева
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Сашка Топалова

Български език и литература
Юлиана Камова
География и икономика
Атанас Динев

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Математика
Сашка Топалова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Български език и литература
Юлиана Камова

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
География и икономика
Атанас Динев

Немски език
Фанка Калбурова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Математика
Сашка Топалова
Час на класа
Юлиана Камова

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Физика и астрономия
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30

Вторник

 • Биология и здравно образование
  13:30 - 14:10
 • Физика и астрономия
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии
  15:10 - 15:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • География и икономика
  17:00 - 17:40
 • Химия и опазване на околната среда
  17:50 - 18:30

Сряда

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Немски език
  13:30 - 14:10
 • Философия
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30
 • Изобразително изкуство
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • Химия и опазване на околната среда
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30
 • Математика
  18:35 - 19:15

Петък

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • География и икономика
  17:00 - 17:40
 • Немски език
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Даниела Несторова
Час на класа
Петя Кошева
Английски език
Елена Ненкова

Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова

Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова

География и икономика
Занка Борисова
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Български език и литература
Петя Кошева

Английски език
Елена Ненкова
Математика
Илияна Каменска
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Информационни технологии
В. Бояджиев/Ц. Василева
Немски език
Фанка Калбурова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова
Немски език
Фанка Калбурова
Философия
Димитрия Узунова
Увод в ООП ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова

Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Илияна Каменска

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Изобразително изкуство
Елена Гидикова

Математика
Илияна Каменска
УП Увод в ООП
Б. Герджикова/Н. Панева

История и цивилизации
Ивелина Андреева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Понеделник

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Биология и здравно образование
  16:10 - 16:50
 • Програмиране ИУЧ
  17:00 - 17:40
 • Програмиране ИУЧ
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Вторник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Програмиране ИУЧ
  15:10 - 15:50
 • УП Програмиране
  16:10 - 16:50
 • УП Програмиране
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • Немски език
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Физика и астрономия
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Информационни технологии
  15:10 - 15:50
 • Философия
  16:10 - 16:50
 • Изобразително изкуство
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
 • Химия и опазване на околната среда
  18:35 - 19:15

Петък

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Немски език
  15:10 - 15:50
 • Увод в ООП ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • УП Увод в ООП
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Георги Кокозов
Български език и литература
Юлиана Камова

Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Информационни технологии
В. Бояджиев/Ц. Василева
Английски език
Елена Ненкова

Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Елена Ненкова

Увод в ООП ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова
Български език и литература
Юлиана Камова
УП Увод в ООП
Б. Герджикова/Н. Панева
Английски език
Елена Ненкова
Английски език
Елена Ненкова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Програмиране ИУЧ
В. Шишиньова/В. Малинова
Немски език
Фанка Калбурова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Математика
Сашка Топалова
Математика
Сашка Топалова

География и икономика
Занка Борисова
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Немски език
Фанка Калбурова
УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова

УП Програмиране
В. Шишиньова/В. Малинова
Математика
Сашка Топалова

Изобразително изкуство
Елена Гидикова
Български език и литература
Юлиана Камова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Час на класа
Занка Борисова

Понеделник

 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Програмиране ИУЧ
  14:20 - 15:00
 • Програмиране ИУЧ
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Вторник

 • Химия и опазване на околната среда
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30
 • Български език и литература
  18:35 - 19:15

Сряда

 • Биология и здравно образование
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Немски език
  17:50 - 18:30
 • Физическо възпитание и спорт
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Философия
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Програмиране ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • УП Програмиране
  17:00 - 17:40
 • УП Програмиране
  17:50 - 18:30

Петък

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Увод в ООП ИУЧ
  14:20 - 15:00
 • УП Увод в ООП
  15:10 - 15:50
 • Немски език
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Изобразително изкуство
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Даниела Несторова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
География и икономика
Атанас Динев

Немски език
Надежда Енева
Английски език
Мирослава Ненчева

Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Немски език
Надежда Енева

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Математика
Владимир Владов
Философия
Ирина Петкова
Математика
Владимир Владов
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Философия
Ирина Петкова
Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
География и икономика
Атанас Динев
Физическо възпитание и спорт
Даниела Несторова
Български език и литература
Мариела Гавазова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова

Български език и литература
Мариела Гавазова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Математика
Владимир Владов
Математика
Владимир Владов

Английски език
Мирослава Ненчева
Математика
Владимир Владов
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Час на класа
Мирослава Ненчева

Понеделник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Химия и опазване на околната среда
  13:30 - 14:10
 • Биология и здравно образование
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Музика
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Вторник

 • География и икономика
  13:30 - 14:10
 • Немски език
  14:20 - 15:00
 • Философия
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Физика и астрономия
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30
 • Математика
  18:35 - 19:15

Сряда

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Физическо възпитание и спорт
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  16:10 - 16:50
 • Информатика ИУЧ
  17:00 - 17:40
 • Български език и литература
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • Химия и опазване на околната среда
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • История и цивилизации
  15:10 - 15:50
 • География и икономика
  16:10 - 16:50
 • Физика и астрономия
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Петък

 • Немски език
  13:30 - 14:10
 • Биология и здравно образование
  14:20 - 15:00
 • Философия
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Час на класа
Димитрия Узунова
УЧСД**
Георги Кокозов
Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Музика
Гергана Дамянова
География и икономика
Атанас Динев

Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Философия
Димитрия Узунова

География и икономика
Атанас Динев
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Немски език
Надежда Енева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Философия
Димитрия Узунова
Английски език
Любомира Сребрина
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Математика
Сашка Топалова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Български език и литература
Цанко Бангьозов

Английски език
Любомира Сребрина
Немски език
Надежда Енева

Математика
Сашка Топалова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов

Информатика ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Математика
Сашка Топалова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Математика
Сашка Топалова
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Математика
Сашка Топалова

Понеделник

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Информационни технологии ИУЧ
  13:30 - 14:10
 • Химия и опазване на околната среда
  14:20 - 15:00
 • История и цивилизации
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Английски език
  17:50 - 18:30

Вторник

 • История и цивилизации
  13:30 - 14:10
 • Музика
  14:20 - 15:00
 • Физическо възпитание и спорт
  15:10 - 15:50
 • Физика и астрономия
  16:10 - 16:50
 • Немски език
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
 • Български език и литература
  18:35 - 19:15

Сряда

 • География и икономика
  13:30 - 14:10
 • Биология и здравно образование
  14:20 - 15:00
 • Философия
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Физическо възпитание и спорт
  17:00 - 17:40
 • Информатика ИУЧ
  17:50 - 18:30
 • Математика
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Философия
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Петък

 • Химия и опазване на околната среда
  13:30 - 14:10
 • Немски език
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Биология и здравно образование
  16:10 - 16:50
 • Физика и астрономия
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Ева Тоданова
Час на класа
Ева Тоданова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Английски език
Любомира Сребрина
Музика
Гергана Дамянова

Информационни технологии ИУЧ
М. Билбилева/Ц. Василева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Математика
Владимир Владов
Философия
Ирина Петкова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Български език и литература
Цанко Бангьозов
География и икономика
Атанас Динев
Български език и литература
Цанко Бангьозов
История и цивилизации
Ивелина Андреева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Български език и литература
Цанко Бангьозов
Английски език
Любомира Сребрина
Философия
Ирина Петкова
Математика
Владимир Владов

Физика и астрономия
Теодора Маркова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Немски език
Немски език
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Математика
Владимир Владов

Немски език
Надежда Енева
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

География и икономика
Атанас Динев
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Математика
Владимир Владов

Понеделник

 • Биология и здравно образование
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Химия и опазване на околната среда
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Физика и астрономия
  17:50 - 18:30

Вторник

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Музика
  13:30 - 14:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Немски език
  17:50 - 18:30

Сряда

 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Математика
  14:20 - 15:00
 • География и икономика
  15:10 - 15:50
 • Български език и литература
  16:10 - 16:50
 • Биология и здравно образование
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Философия
  13:30 - 14:10
 • Химия и опазване на околната среда
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Английски език
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Немски език
  17:50 - 18:30
 • Физика и астрономия
  18:35 - 19:15

Петък

 • Час на класа
  12:35 - 13:15
 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Химия и опазване на околната среда
  14:20 - 15:00
 • История и цивилизации
  15:10 - 15:50
 • Философия
  16:10 - 16:50
 • Биология и здравно образование
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30
 • Математика
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Георги Кокозов
Български език и литература
Петя Кошева

Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Икономика
-

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Философия
Димитрия Узунова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Немски език
Надежда Енева

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова

Български език и литература
Петя Кошева
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Димитър Хаджидимитров
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Български език и литература
Петя Кошева
Немски език
Надежда Енева
УП Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Музика
Гергана Дамянова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
География и икономика
Занка Борисова

Математика
Владимир Владов
Математика
Владимир Владов

Физика и астрономия
Теодора Маркова
Физика и астрономия
Теодора Маркова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова

Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Философия
Димитрия Узунова

География и икономика
Занка Борисова
История и цивилизации
Ивелина Андреева
История и цивилизации
Ивелина Андреева
Час на класа
Теодора Маркова

Понеделник

 • Български език и литература
  13:30 - 14:10
 • Увод АСД
  14:20 - 15:00
 • Увод АСД
  15:10 - 15:50
 • УП Увод АСД
  16:10 - 16:50
 • География и икономика
  17:00 - 17:40
 • Математика
  17:50 - 18:30

Вторник

 • Икономика
  13:30 - 14:10
 • Химия и опазване на околната среда
  14:20 - 15:00
 • Английски език
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • Математика
  17:00 - 17:40
 • Физика и астрономия
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Сряда

 • Философия
  13:30 - 14:10
 • История и цивилизации
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • Физическо възпитание и спорт
  16:10 - 16:50
 • Физика и астрономия
  17:00 - 17:40
 • Химия и опазване на околната среда
  17:50 - 18:30

Четвъртък

 • Немски език
  13:30 - 14:10
 • Английски език
  14:20 - 15:00
 • Български език и литература
  15:10 - 15:50
 • Музика
  16:10 - 16:50
 • Програмиране ИУЧ
  17:00 - 17:40
 • Програмиране ИУЧ
  17:50 - 18:30
 • История и цивилизации
  18:35 - 19:15

Петък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Биология и здравно образование
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Немски език
  15:10 - 15:50
 • История и цивилизации
  16:10 - 16:50
 • Философия
  17:00 - 17:40
 • География и икономика
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
УЧСД**
Георги Кокозов
Икономика
-

Български език и литература
Мариела Гавазова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов

Философия
Ирина Петкова
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

География и икономика
Занка Борисова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Философия
Ирина Петкова
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
Програмиране ИУЧ
Ц. Славкова/Д. Славкова
Математика
Владимир Владов
Биология и здравно образование
Мюбера Адемова
Математика
Владимир Владов
Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова
География и икономика
Занка Борисова
Немски език
Надежда Енева
Немски език
Надежда Енева
История и цивилизации
Ивелина Андреева

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
УП Увод АСД
Ц. Славкова/Д. Славкова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Музика
Гергана Дамянова

История и цивилизации
Ивелина Андреева
Български език и литература
Мариела Гавазова

Химия и опазване на околната среда
Елена Янакиева
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Физика и астрономия
Теодора Маркова
Час на класа
Ивелина Андреева

Понеделник

 • Икономика
  13:30 - 14:10
 • Български език и литература
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • Математика
  16:10 - 16:50
 • История и цивилизации
  17:00 - 17:40
 • Химия и опазване на околната среда
  17:50 - 18:30
 • Физика и астрономия
  18:35 - 19:15

Вторник

 • Физическо възпитание и спорт
  13:30 - 14:10
 • Философия
  14:20 - 15:00
 • Увод АСД
  15:10 - 15:50
 • Увод АСД
  16:10 - 16:50
 • УП Увод АСД
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Сряда

 • История и цивилизации
  13:30 - 14:10
 • Програмиране ИУЧ
  14:20 - 15:00
 • Програмиране ИУЧ
  15:10 - 15:50
 • География и икономика
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Физическо възпитание и спорт
  17:50 - 18:30
 • Физика и астрономия
  18:35 - 19:15

Четвъртък

 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • География и икономика
  14:20 - 15:00
 • Математика
  15:10 - 15:50
 • Немски език
  16:10 - 16:50
 • Музика
  17:00 - 17:40
 • История и цивилизации
  17:50 - 18:30

Петък

 • УЧСД**
  12:35 - 13:15
 • Английски език
  13:30 - 14:10
 • Философия
  14:20 - 15:00
 • Биология и здравно образование
  15:10 - 15:50
 • Немски език
  16:10 - 16:50
 • Български език и литература
  17:00 - 17:40
 • Химия и опазване на околната среда
  17:50 - 18:30
 • Час на класа
  18:35 - 19:15
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Немски език
Фанка Калбурова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Гражданско образование
Ирина Петкова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Английски език
Даниела Бакърджиева
Математика
Цветка Андонова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Български език и литература
Лидия Коцева
Математика
Цветка Андонова

Математика
Цветка Андонова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Немски език
Фанка Калбурова

Математика
Цветка Андонова
Български език и литература
Лидия Коцева

Български език и литература
Лидия Коцева
Английски език
Даниела Бакърджиева
УЧСД**
Ева Тоданова
Математика
Цветка Андонова
Час на класа
Гергана Дамянова

Понеделник

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Английски език
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Гражданско образование
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информатика ИУЧ
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20

Петък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Английски език
Цветанка Димитрова

Английски език
Цветанка Димитрова
Английски език
Цветанка Димитрова

Английски език
Цветанка Димитрова
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Математика
Цветка Андонова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова

Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Математика
Цветка Андонова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова
Английски език
Цветанка Димитрова
Гражданско образование
Ирина Петкова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Английски език
Цветанка Димитрова

Немски език
Фанка Калбурова
Информатика ИУЧ
П. Кънева/С. Владова

Английски език
Цветанка Димитрова
Английски език
Цветанка Димитрова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
УЧСД**
Ева Тоданова
Час на класа
Виолета Микова

Понеделник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Гражданско образование
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Информационни технологии ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информатика ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информатика ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Английски език
Даниела Бакърджиева

Английски език
Даниела Бакърджиева
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Математика
Цветка Андонова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Немски език
Фанка Калбурова
Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Даниела Бакърджиева
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова

Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
Математика
Цветка Андонова

Гражданско образование
Ирина Петкова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева
Час на класа
Цветка Андонова
Информационни технологии ИУЧ
В. Микова/Л. Сиракова
УЧСД**
Ева Тоданова
Информатика ИУЧ
Б. Герджикова/Н. Панева

Понеделник

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Информатика ИУЧ
  07:30 - 08:10
 • Информатика ИУЧ
  08:20 - 09:00
 • Информационни технологии ИУЧ
  09:10 - 09:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Физическо възпитание и спорт
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Немски език
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ИУЧ
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Гражданско образование
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Петък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Английски език
  09:10 - 09:50
 • Английски език
  10:10 - 10:50
 • Информатика ИУЧ
  11:00 - 11:40
 • Информатика ИУЧ
  11:50 - 12:30
 • Информатика ИУЧ
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Гражданско образование
Ирина Петкова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Немски език
Фанка Калбурова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Математика
Цветка Андонова
Немски език
Фанка Калбурова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова
Български език и литература
Петя Кошева
Английски език
Димитър Хаджидимитров

Математика
Цветка Андонова
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Химия и опазване на околната среда
Димитрийка Трифонова

Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Английски език
Димитър Хаджидимитров
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Биология и здравно образование
Мая Зафирова
Час на класа
Димитрийка Трифонова
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Гражданско образование
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Английски език
  11:00 - 11:40
 • Математика
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Химия и опазване на околната среда
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Немски език
  07:30 - 08:10
 • Биология и здравно образование
  08:20 - 09:00
 • Биология и здравно образование
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Английски език
  07:30 - 08:10
 • Английски език
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Химия и опазване на околната среда
  10:10 - 10:50
 • Химия и опазване на околната среда
  11:00 - 11:40
 • Биология и здравно образование
  11:50 - 12:30
 • Биология и здравно образование
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • Химия и опазване на околната среда
  07:30 - 08:10
 • Химия и опазване на околната среда
  08:20 - 09:00
 • Немски език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Английски език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Гражданско образование
Ирина Петкова

Български език и литература
Петя Кошева
Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова

УП Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова
Свободен час
-

Немски език
Фанка Калбурова
УП Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова

УП Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
Операционни системи
Цветанка Плачкова
Математика
Цветка Андонова
УП Конкурентно програмиране
Лидия Сиракова
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Чужд език по професията
Любомира Сребрина
УП Операционни системи
Цветанка Плачкова
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Чужд език по професията
Любомира Сребрина
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Математика
Цветка Андонова

Немски език
Фанка Калбурова
Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Математически основи на програмирането
Петрунка Кънева
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова

Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
УП Разработка на софтуер
Цветанка Плачкова

Програмиране на вградени системи
Владимир Бояджиев
Български език и литература
Петя Кошева

Български език и литература
Петя Кошева
УП Математически основи на програмирането
Петрунка Кънева
Обектно-ориентирано програмиране
Цветанка Плачкова
УП Програмиране на вградени системи
Владимир Бояджиев
Час на класа
Любомира Сребрина
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Разработка на софтуер
  07:30 - 08:10
 • Разработка на софтуер
  08:20 - 09:00
 • Операционни системи
  09:10 - 09:50
 • УП Операционни системи
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Немски език
  11:50 - 12:30

Вторник

 • Гражданско образование
  07:30 - 08:10
 • Български език и литература
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • Разработка на софтуер
  10:10 - 10:50
 • Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Математически основи на програмирането
  11:50 - 12:30
 • УП Математически основи на програмирането
  12:40 - 13:20

Сряда

 • Конкурентно програмиране
  07:30 - 08:10
 • УП Конкурентно програмиране
  08:20 - 09:00
 • УП Конкурентно програмиране
  09:10 - 09:50
 • Чужд език по професията
  10:10 - 10:50
 • Физическо възпитание и спорт
  11:00 - 11:40
 • Обектно-ориентирано програмиране
  11:50 - 12:30
 • Обектно-ориентирано програмиране
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Свободен час
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • УП Разработка на софтуер
  09:10 - 09:50
 • УП Разработка на софтуер
  10:10 - 10:50
 • УП Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Програмиране на вградени системи
  11:50 - 12:30
 • УП Програмиране на вградени системи
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Петък

 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  07:30 - 08:10
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  08:20 - 09:00
 • Чужд език по професията
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова

УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова
УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева

УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Математически основи на програмирането
П. Кънева/С. Владова

УП Математически основи на програмирането
П. Кънева/С. Владова
Български език и литература
Петя Кошева

Гражданско образование
Ирина Петкова
Математика
Радка Спасова

Немски език
Фанка Калбурова
Български език и литература
Петя Кошева
УП Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
Чужд език по професията
Елена Ненкова
Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
Български език и литература
Петя Кошева
Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова
Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
УП Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева
Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова
Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева

Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
В. Бояджиев/С. Владова

Чужд език по професията
Елена Ненкова
Немски език
Фанка Калбурова

Физическо възпитание и спорт
Ева Тоданова
УП Обектно-ориентирано програмиране
Б. Герджикова/Н. Панева

Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
УП Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова

УП Конкурентно програмиране
В. Микова/Л. Сиракова
Математика
Радка Спасова
Разработка на софтуер
Ц. Плачкова/П. Кънева
Час на класа
Елена Ненкова
УЧСД**
Ева Тоданова

Понеделник

 • Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  07:30 - 08:10
 • УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Разработка на софтуер
  11:00 - 11:40
 • Разработка на софтуер
  11:50 - 12:30
 • Математика
  12:40 - 13:20
 • УЧСД**
  13:30 - 14:10

Вторник

 • УП Разработка на софтуер
  07:30 - 08:10
 • УП Разработка на софтуер
  08:20 - 09:00
 • УП Разработка на софтуер
  09:10 - 09:50
 • Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  10:10 - 10:50
 • УП Програмиране на вградени системи / Операционни системи
  11:00 - 11:40
 • Чужд език по професията
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Математически основи на програмирането
  07:30 - 08:10
 • УП Математически основи на програмирането
  08:20 - 09:00
 • Обектно-ориентирано програмиране
  09:10 - 09:50
 • Обектно-ориентирано програмиране
  10:10 - 10:50
 • Немски език
  11:00 - 11:40
 • Физическо възпитание и спорт
  11:50 - 12:30

Четвъртък

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • Гражданско образование
  08:20 - 09:00
 • Чужд език по професията
  09:10 - 09:50
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  10:10 - 10:50
 • УП Обектно-ориентирано програмиране
  11:00 - 11:40
 • Разработка на софтуер
  11:50 - 12:30
 • Разработка на софтуер
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Немски език
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Конкурентно програмиране
  10:10 - 10:50
 • УП Конкурентно програмиране
  11:00 - 11:40
 • УП Конкурентно програмиране
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
Ана Рабаджийска

Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Български език и литература
Мария Янчева

История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Математика
Аделина Чопанова

Математика
Аделина Чопанова
Физика и астрономия
Катя Стефанова
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Български език и литература
Мария Янчева
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Математика
Аделина Чопанова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Първи чужд език
Цветанка Димитрова
Втори чужд език
Надежда Енева
Български език и литература
Мария Янчева
Български език и литература
Мария Янчева

Български език и литература
Мария Янчева
Свят и личност
Ирина Петкова

География и икономика
Атанас Динев
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева

Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Първи чужд език
Цветанка Димитрова

Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Свят и личност
Ирина Петкова

Втори чужд език
Надежда Енева
УЧСД**
Георги Кокозов
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Информационни технологии ЗИП
М. Билбилева/Ц. Василева
Час на класа
Мюбера Адемова

Понеделник

 • История и цивилизации
  07:30 - 08:10
 • Физическо възпитание и спорт
  08:20 - 09:00
 • Физика и астрономия
  09:10 - 09:50
 • Математика
  10:10 - 10:50
 • Български език и литература
  11:00 - 11:40
 • Български език и литература
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Български език и литература
  07:30 - 08:10
 • История и цивилизации
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Физическо възпитание и спорт
  10:10 - 10:50
 • Свят и личност
  11:00 - 11:40
 • География и икономика
  11:50 - 12:30

Сряда

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Първи чужд език
  10:10 - 10:50
 • Информационни технологии ЗИП
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ЗИП
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ЗИП
  12:40 - 13:20

Четвъртък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Български език и литература
  09:10 - 09:50
 • Втори чужд език
  10:10 - 10:50
 • Първи чужд език
  11:00 - 11:40
 • Информационни технологии ЗИП
  11:50 - 12:30
 • Информационни технологии ЗИП
  12:40 - 13:20

Петък

 • Математика
  07:30 - 08:10
 • Математика
  08:20 - 09:00
 • Първи чужд език
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Свят и личност
  11:00 - 11:40
 • Втори чужд език
  11:50 - 12:30
 • Час на класа
  12:40 - 13:20
No events available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Втори чужд език
Надежда Енева

Свят и личност
Ирина Петкова
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова

Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Математика
Христина Стефанова

Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Мария Янчева

Български език и литература
Мария Янчева
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова

Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Христина Стефанова
Български език и литература
Мария Янчева
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Информатика ЗИП
Ц. Славкова/В. Малинова
Български език и литература
Мария Янчева
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Физическо възпитание и спорт
Георги Кокозов
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров

Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров
Първи чужд език
Димитър Хаджидимитров

Свят и личност
Ирина Петкова
Втори чужд език
Надежда Енева

Физика и астрономия
Катя Стефанова
Математика
Христина Стефанова

Български език и литература
Мария Янчева
УЧСД**
Георги Кокозов
География и икономика
Атанас Динев
История и цивилизации
Ана Рабаджийска
Час на класа
Мария Янчева

Понеделник

 • Втори чужд език
  07:30 - 08:10
 • Свят и личност
  08:20 - 09:00
 • Физическо възпитание и спорт
  09:10 - 09:50
 • Български език и литература
  10:10 - 10:50
 • Математика
  11:00 - 11:40
 • Първи чужд език
  11:50 - 12:30
 • УЧСД**
  12:40 - 13:20

Вторник

 • Информатика ЗИП
  07:30 - 08:10
 • Информатика ЗИП
  08:20 - 09:00
 • Математика
  09:10 - 09:50
 • История и цивилизации
  10:10 - 10:50
 • Първи чужд език