Учебна програма

5А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД ФУЧ- математика 15
12:35 П.Маргинова А. Чопанова
1 Математика 15 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 География и икономика 20 Изобразително изкуство 14 Математика-ИУЧ 15
13:30 А. Чопанова Микова/Сиракова Л.Стоянова Е. Гидикова А.Чопанова
2 Математика 15 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 История и цивилизация 21 Изобразително изкуство 14 Английски език 5
14:20 А.Чопанова Микова/Сиракова И.Андреева Е. Гидикова Е.Мардиросян
3 История и цивилизация 21 Математика 15 Математика 15 Музика 33 Български език и литература 4
15:10 И. Андреева А.Чопанова А.Чопанова Г. Дамянова Ц.Бангьозов
4 Английски език 16 Български език и литература 4 Математика 15 Математика-ИУЧ 15 Български език и литература 4
16:10 Е.Мардиросян Ц.Бангьозов А.Чопанова А.Чопанова Ц.Бангьозов
5 География и икономика 20 Технологии и предприемачество 14/34 Човекът и природата 1 Български език и литература 4 Човекът и природата 1
17:00 Л.Стоянова Гидикова/Борисова Е. Янакиева Ц.Бангьозов Е. Янакиева
6 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата 1 Английски език 8 Български език и литература 4 Физическо възпитание и спорт
17:50 П. Маргинова Е. Янакиева Е.Мардиросян Ц.Бангьозов П.Маргинова
7 Музика 33 Физическо възпитание и спорт Час на класа 4
18:35 Г. Дамянова П.Маргинова Ц.Бангьозов

5Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД ФУЧ- математика 15
12:35 П. Маргинова А. Чопанова
1 Български език и литература 4 Музика 33 Математика 15 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Английски език 5
13:30 Ц. Бангьозов Г. Дамянова А. Чопанова Микова/Сиракова Е.Мардиросян
2 География и икономика 20 Български език и литература 4 Математика 15 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Математика-ИУЧ 15
14:20 А.Чопанова Ц. Бангьозов А. Чопанова Микова/Сиракова А. Чопанова
3 Математика-ИУЧ 15 Български език и литература 4 Български език и литература 4 Математика-ИУЧ 15 Човекът и природата 1
15:10 А. Чопанова Ц. Бангьозов Ц. Бангьозов А. Чопанова Е. Янакиева
4 Математика-ИУЧ 15 Математика 15 Изобразително изкуство 14 Музика 33 География и икономика 20
16:10 А. Чопанова А. Чопанова Е. Гидикова Г. Дамянова Л. Стоянова
5 История и цивилизация 21 Английски език 4 Изобразително изкуство 14 История и цивилизация 21 Физическо възпитание и спорт
17:00 И.Андреева Е. Мардиросян Е. Гидикова И.Андреева П. Маргинова
6 Английски език 16 Технологии и предприемачество 14/24 Човекът и природата 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 4
17:50 Е.Мардиросян Гидикова/Борисова Е. Янакиева П. Маргинова Ц. Бангьозов
7 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата 1 Час на класа 15
18:35 П. Маргинова Е. Янакиева А. Чопанова

6А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 П. Маргинова
0 ФУЧ- математика 17
12:35 М. Маркова
1 Технологии и предприемачество 14/34 Математика 17 Човекът и природата 1 Музика 33 Компютърно моделиране и ИТ 27/28
13:30 Гидикова/Борисова М. Маркова Е. Янакиева Г. Дамянова Микова/Сиракова
2 Технологии и предприемачество 14/34 Математика 17 Английски език 8 Български език и литература 22 Компютърно моделиране и ИТ ИУЧ 27/28
14:20 Гидикова/Борисова М. Маркова Е. Мардиросян П. Кошева Микова/Сиракова
3 Български език и литература 5 Човекът и природата 1 География и икономика 20 Български език и литература 22 Математика 17
15:10 П. Кошева Е. Янакиева Л. Стоянова П. Кошева М. Маркова
4 Математика 17 Музика 33 Математика 17 Математика-ИУЧ 17 Физическо възпитание и спорт
16:10 М. Маркова Г. Дамянова М. Маркова М. Маркова П. Маргинова
5 Английски език 16 География и икономика 20 Физическо възпитание и спорт Математика-ИУЧ 17 Български език и литература 16
17:00 Е. Мардиросян Л. Стоянова П. Маргинова М. Маркова П. Кошева
6 История и цивилизация 21 Български език и литература 9 Изобразително изкуство 14 История и цивилизация 21 Български език и литература 16
17:50 И. Андреева П. Кошева Е. Гидикова И. Андреева П. Кошева
7 Английски език 4 Изобразително изкуство 14 Час на класа 14
18:35 Е. Мардиросян Е. Гидикова Е. Гидикова

 

6Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 П. Маргинова
0 ФУЧ- математика 17
12:35 М. Маркова
1 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Човекът и природата 1 Математика 17 Математика-ИУЧ 17 Човекът и природата 1
13:30 Консулова/Василева Е. Янакиева М. Маркова М. Маркова Е. Янакиева
2 Компютърно моделиране и ИТ ИУЧ 27/28 История и цивилизация 21 Български език и литература 6 Математика-ИУЧ 17 Математика 17
14:20 Консулова/Василева И. Андреева П. Кошева М. Маркова М. Маркова
3 География и икономика 20 Изобразително изкуство 14 Български език и литература 6 История и цивилизация 21 Български език и литература 16
15:10 Л. Стоянова Е. Гидикова П. Кошева И. Андреева П. Кошева
4 Български език и литература 4 Изобразително изкуство 14 Английски език 8 География и икономика 20 Български език и литература 16
16:10 П. Кошева Е. Гидикова Е. Мардиросян Л. Стоянова П. Кошева
5 Физическо възпитание и спорт Математика 17 Музика 33 Английски език 6 Технологии и предприемачество 14/34
17:00 П. Маргинова М. Маркова Г. Дамянова Е. Мардиросян Гидикова/Борисова
6 Математика 17 Английски език 4 Физическо възпитание и спорт Музика 33 Технологии и предприемачество 14/34
17:50 М. Маркова Е. Мардиросян П. Маргинова Г. Дамянова Гидикова/Борисова
7 Математика 17 Български език и литература 9 Час на класа 17
18:35 М. Маркова П. Кошева М. Маркова

7А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 ФУЧ- математика 18 ФУЧ-БЕЛ 23
11:50 Хр. Стефанова М. Янчева
0 УЧСД ФУЧ- математика 18 ФУЧ-БЕЛ 23
12:35 П. Маргинова Хр. Стефанова М. Янчева
1 Математика 18 Изобразително изкуство 14 Технологии и предприемачество 33/34 Математика-ИУЧ 18 Български език и литература 6
13:30 Хр. Стефанова Е. Гидикова Дамянова/Узунова Хр. Стефанова М. Янчева
2 Математика 18 Изобразително изкуство 14 География и икономика 20 Математика-ИУЧ 18 Български език и литература 6
14:20 Хр. Стефанова Е. Гидикова Л. Стоянова Хр. Стефанова М. Янчева
3 Английски език 9 Математика 18 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 История и цивилизация 19 География и икономика 20
15:10 Е. Мардиросян Хр. Стефанова Кордова/Консулова Р. Енев Л. Стоянова
4 Физическо възпитание и спорт Математика 18 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Физическо възпитание и спорт Музика 33
16:10 П. Маргинова Хр. Стефанова Кордова/Консулова П. Маргинова Г. Дамянова
5 Химия и опазване на околната среда 3 Български език и литература 6 Английски език 8 Биология и здравно образование 23 Физика и астрономия 25
17:00 Д. Трифонова М. Янчева Е. Мардиросян М. Адемова К. Стефанова
6 Биология и здравно образование 23 Български език и литература 6 Химия и опазване на околната среда 3 Български език и литература 6 Математика 18
17:50 М. Адемова М. Янчева Д. Трифонова М. Янчева Хр. Стефанова
7 История и цивилизация 23 Час на класа 6 Английски език 6
18:35 Р. Енев М. Янчева Е. Мардиросян

7Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 ФУЧ- математика 18 ФУЧ-БЕЛ 23
11:50 Хр. Стефанова М. Янчева
0 ФУЧ- математика 18 ФУЧ-БЕЛ 23 УЧСД
12:35 Хр. Стефанова М. Янчева П. Маргинова
1 Английски език 9 Математика 18 Английски език 8 География и икономика 20 Изобразително изкуство 14
13:30 Е. Мардиросян Хр. Стефанова Е. Мардиросян Л. Стоянова Е. Гидикова
2 Физическо възпитание и спорт Математика 18 Математика-ИУЧ 18 Биология и здравно образование 23 Изобразително изкуство 14
14:20 П. Маргинова Хр. Стефанова Хр. Стефанова М. Адемова Е. Гидикова
3 Химия и опазване на околната среда 3 Химия и опазване на околната среда 3 Математика-ИУЧ 18 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Български език и литература 6
15:10 Д. Трифонова Д. Трифонова Хр. Стефанова Кордова/Консулова М. Янчева
4 Математика 18 География и икономика 20 История и цивилизация 19 Компютърно моделиране и ИТ 27/28 Български език и литература 6
16:10 Хр. Стефанова Л. Стоянова Р. Енев Кордова/Консулова М. Янчева
5 Български език и литература 6 Технологии и предприемачество 33/22 Български език и литература 6 Математика 18 Математика 18
17:00 М. Янчева Дамянова/Узунова М. Янчева Хр. Стефанова Хр. Стефанова
6 Български език и литература 6 Биология и здравно образование Музика 33 Английски език 19 История и цивилизация 19
17:50 М. Янчева М. Адемова 23 Г. Дамянова Е. Мардиросян Р. Енев
7 Физика и астрономия 25 Физическо възпитание и спорт Час на класа 21
18:35 К. Стефанова П. Маргинова П. Маргинова

8А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 П. Маргинова
0 ФУЧ- математика
12:35 А. Чопанова
1 Физическо възпитание и спорт Математика 15 Български език и литература 5 Математика 15 Английски език 10
13:30 П. Маргинова А. Чопанова М. Гавазова А. Чопанова М. Такева
2 Български език и литература 5 Музика 33 Философия 10 Физическо възпитание и спорт Английски език 10
14:20 М. Гавазова Г. Дамянова Д. Узунова П. Маргинова М. Такева
3 Английски език 10 Български език и литература 5 Английски език 10 Информатика  2/26 Английски език 10
15:10 М. Такева М. Гавазова М. Такева Милева/Кънева М. Такева
4 Английски език 10 Инф. технологии 31/32 Английски език 10 Информатика  2/26 Английски език 10
16:10 М. Такева Славкова/ Станчева М. Такева Милева/Кънева М. Такева
5 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Математика 15
17:00 М. Такева М. Такева М. Такева М. Такева А. Чопанова
6 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Български език и литература 5
17:50 М. Такева М. Такева М. Такева М. Такева М. Гавазова
7 Английски език 10 Английски език 10 Час на класа 5
18:35 М. Такева М. Такева М. Гавазова

8Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Г. Кокозов
0 ФУЧ- математика 15
12:35 А. Чопанова
1 Английски език 12 Български език и литература 4 Физическо възпитание и спорт Инф. технологии 31/32 Информатика  2/26
13:30 Е. Бекярова Ц. Бангьозов Г. Кокозов Славкова/ Станчева Милева/Кънева
2 Английски език 12 Математика 15 Български език и литература 4 Математика 15 Информатика  2/26
14:20 Е. Бекярова А. Чопанова Ц. Бангьозов А. Чопанова Милева/Кънева
3 Български език и литература 4 Английски език 12 Английски език 12 Български език и литература 4 Музика 33
15:10 Ц. Бангьозов Е. Бекярова Е. Бекярова Ц. Бангьозов Г. Дамянова
4 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Математика 15
16:10 Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова А. Чопанова
5 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12
17:00 Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова
6 Философия 8 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12
17:50 Д. Узунова Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова Е. Бекярова
7 Физическо възпитание и спорт Английски език 12 Час на класа 33
18:35 Г. Кокозов Е. Бекярова Г. Дамянова

8В клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 ФУЧ- математика 17 УЧСД ФУЧ-Здравно образование 22
12:35 Т. Маркова Е. Тоданова М. Зафирова
1 Математика 17 Английски език 11 Математика 11 Физическо възпитание и спорт Математика 22
13:30 Т. Маркова Д. Боева Т. Маркова Е. Тоданова Т. Маркова
2 Български език и литература 4 Английски език 11 Музика 33 Български език и литература 4 Български език и литература 4
14:20 Ц. Бангьозов Д. Боева Г. Дамянова Ц. Бангьозов Ц. Бангьозов
3 Английски език 11 Английски език 11 Физическо възпитание и спорт Английски език 11 Информатика  2/26
15:10 Д. Боева Д. Боева Е. Тоданова Д. Боева Милева/Кънева
4 Английски език 11 Английски език 11 Български език и литература 4 Английски език 11 Информатика  2/26
16:10 Д. Боева Д. Боева Ц. Бангьозов Д. Боева Милева/Кънева
5 Английски език 11 Инф. технологии 31/32 Английски език 11 Английски език 11 Английски език 11
17:00 Д. Боева Славкова/ Станчева Д. Боева Д. Боева Д. Боева
6 Английски език 11 Философия 22 Английски език 11 Английски език 11 Английски език 11
17:50 Д. Боева Д. Узунова Д. Боева Д. Боева Д. Боева
7 Час на класа 11 Английски език 11 Английски език 11
18:35 Д. Боева Д. Боева Д. Боева

8Г клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД ФУЧ- математика 25
12:35 Г. Кокозов Т. Маркова
1 Инф. технологии  2/ 26 Български език и литература 5 Биология и здравно образование 22 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт
13:30 Хаджийски/Болчева М. Гавазова М. Зафирова З. Борисова Г. Кокозов
2 Математика 17 История и цивилизация 19 Математика 23 Физика и астрономия 25 Математика 22
14:20 Т. Маркова Р. Енев Т. Маркова К. Стефанова Т. Маркова
3 Музика 33 Физика и астрономия Философия 13 Предприемачество 9 История и цивилизация 19
15:10 Г. Дамянова К. Стефанова 25 Д. Узунова З. Борисова Р. Енев
4 Химия и опазване на околната среда 3 Английски език 13 Английски език 13 Английски език 13 Български език и литература 5
16:10 Д. Трифонова Е. Бояджиева Е. Бояджиева Е. Бояджиева М. Гавазова
5 Английски език 13 Английски език 13 Английски език 13 Английски език 13 Английски език 13
17:00 Е. Бояджиева Е. Бояджиева Е. Бояджиева Е. Бояджиева Е. Бояджиева
6 Английски език 13 Английски език 13 Български език и литература 5 Английски език Английски език 13
17:50 Е. Бояджиева Е. Бояджиева М. Гавазова Е. Бояджиева Е. Бояджиева
7 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 5 Час на класа 19
18:35 Г. Кокозов М. Гавазова Р. Енев

8Д клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Д. Несторова
0 ФУЧ- математика 22
12:35 Т. Маркова
1 История и цивилизация 19 Химия и опазване на околната среда 3 Физика и астрономия 25 Български език и литература 5 Английски език 24
13:30 Р. Енев Д. Трифонова К. Стефанова М. Гавазова Д. Георгиева
2 Инф. технологии  2/ 26 Биология и здравно образование 22 Български език и литература 5 Английски език 24 Английски език 24
14:20 Хаджийски/Болчева М. Зафирова М. Гавазова Д. Георгиева Д. Георгиева
3 Математика 17 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт Английски език 24 Математика 22
15:10 Т. Маркова З. Борисова Г. Кокозов Д. Георгиева Т. Маркова
4 Български език и литература 5 Български език и литература 5 Музика 33 История и цивилизация 19 Физика и астрономия 25
16:10 М. Гавазова М. Гавазова Г. Дамянова Р. Енев К. Стефанова
5 Английски език 24 Английски език 24 Английски език 24 Математика 25 Философия 9
17:00 Д. Георгиева Д. Георгиева Д. Георгиева Т. Маркова Д. Узунова
6 Английски език 24 Английски език 24 Английски език 24 Предприемачество 9 Физическо възпитание и спорт
17:50 Д. Георгиева Д. Георгиева Д. Георгиева З. Борисова Г. Кокозов
7 Английски език 24 Английски език 24 Час на класа 24
18:35 Д. Георгиева Д. Георгиева Д. Георгиева

9А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Е. Тоданова
1 Математика 16 Информационни технологии  2/26 Български език и литература 14 Немски език 8 Физика и астрономия 25
13:30 Ц. Андонова Кордова/Болчева Ю. Камова Н. Енева К. Стефанова
2 Български език и литература 6 Химия и опазване на околната среда 3 Математика 16 Български език и литература 16 История и цивилизация 19
14:20 Ю. Камова Д. Трифонова Ц. Андонова Ю. Камова Р. Енев
3 Английски език 12 География и икономика 20 Музика 33 География и икономика 20 Английски език 12
15:10 Д. Бакъджиева Л. Стоянова Г. Дамянова Л. Стоянова Д. Бакъджиева
4 Биология и здравно образование 23 Биология и здравно образование 23 Физическо възпитание и спорт Математика 16 Биология и здравно образование 23
16:10 М. Адемова М. Адемова Е. Тоданова Ц. Андонова М. Адемова
5 Философия 8 Математика 16 Химия и опазване на околната среда 3 История и цивилизация 19 Немски език 8
17:00 Д. Узунова Ц. Андонова Д. Трифонова Р. Енев Н. Енева
6 Физика и астрономия 25 История и цивилизация 19 История и цивилизация 19 Английски език 24 Химия и опазване на околната среда 3
17:50 К. Стефанова Р. Енев Р. Енев Д. Бакъджиева Д. Трифонова
7 Физическо възпитание и спорт Английски език 4 Час на класа 24
18:35 Е. Тоданова Д. Бакъджиева Д. Бакъджиева

9Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Е. Тоданова
1 Английски език 10 География и икономика 20 История и цивилизация 19 Български език и литература 16 География и икономика 20
13:30 М. Такева Л. Стоянова Р. Енев Ю. Камова Л. Стоянова
2 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия 25 Български език и литература 14 История и цивилизация 19 Математика 16
14:20 Е. Тоданова К. Стефанова Ю. Камова Р. Енев Ц. Андонова
3 Български език и литература 6 Биология и здравно образование 23 Химия и опазване на околната среда 3 Физика и астрономия 25 Информационни технологии 27/28
15:10 Ю. Камова М. Адемова Д. Трифонова К. Стефанова Микова/Сиракова
4 История и цивилизация 19 Английски език 10 Математика 16 Биология и здравно образование 23 Немски език 8
16:10 Р. Енев М. Такева Ц. Андонова М. Адемова Н. Енева
5 Музика 33 История и цивилизация 19 Физическо възпитание и спорт Математика 16 Биология и здравно образование 23
17:00 Г. Дамянова Р. Енев Е. Тоданова Ц. Андонова М. Адемова
6 Химия и опазване на околната среда 3 Математика 16 Философия 15 Немски език 8 Английски език 10
17:50 Д. Трифонова Ц. Андонова Д. Узунова Н. Енева М. Такева
7 Химия и опазване на околната среда 3 Английски език 10 Час на класа 10
18:35 Д. Трифонова М. Такева В. Микова

9В клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Е. Тоданова
1 География и икономика 20 Английски език 16 Химия и опазване на околната среда 3 Биология и здравно образование 23 История и цивилизация 19
13:30 Л. Стоянова Д. Бакърджиева Д. Трифонова М. Адемова Р. Енев
2 Български език и литература 11 Инф. технологии  2/26 Физика и астрономия 25 Физическо възпитание и спорт Музика 33
14:20 П. Кошева Кордова/Хаджийски К. Стефанова Е. Тоданова Г. Дамянова
3 Биология и здравно образование 23 Математика 22 История и цивилизация 19 Математика 12 Биология и здравно образование 23
15:10 М. Адемова Т. Маркова Р. Енев Т. Маркова М. Адемова
4 Математика 8 Химия и опазване на околната среда 3 Английски език 18 Английски език 24 Философия 9
16:10 Т. Маркова Д. Трифонова Д. Бакърджиева Д. Бакърджиева Д. Узунова
5 Английски език 4 Биология и здравно образование 23 География и икономика 20 Немски език 8 Химия и опазване на околната среда 3
17:00 Д. Бакърджиева М. Адемова Л. Стоянова Н. Енева Д. Трифонова
6 История и цивилизация 19 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 23 Български език и литература 15 Физика и астрономия 25
17:50 Р. Енев Е. Тоданова П. Кошева П. Кошева К. Стефанова
7 Немски език 20 История и цивилизация 19 Час на класа 3
18:35 Н. Енева Р. Енев Д. Трифонова

9Г клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Е. Тоданова
0
12:35
1 Физическо възпитание и спорт Увод в програмирането 31/32 Физическо възпитание и спорт Здравословни и безопасни усл. на труд 6 Увод в програмирането – РПП 31/32
13:30 Е. Тоданова Славкова/ Станчева Е. Тоданова В. Милева Славкова/ Станчева
2 Химия и опазване на околната среда 3 Увод в програмирането – уч. практика 31/32 Инф. технологии 31/32 Математика 12 Увод в програмирането – РПП 31/32
14:20 Д. Трифонова Славкова/ Станчева Консулова/Василева Т. Маркова Славкова/ Станчева
3 Английски език 13 Увод в програмирането – уч. практика 31/32 Математика 23 Английски език 13 Английски език 13
15:10 Е. Бояджиева Славкова/ Станчева Т. Маркова Е. Бояджиева Е. Бояджиева
4 Английски език 13 Математика 22 География и икономика 20 Български език и литература 22 Физика и астрономия 22
16:10 Е. Бояджиева Т. Маркова Л. Стоянова П. Кошева Т. Маркова
5 Български език и литература 5 Български език и литература 9 История и цивилизация 19 Химия и опазване на околната среда 3 История и цивилизация 19
17:00 П. Кошева П. Кошева Р. Енев Д. Трифонова Р. Енев
6 Немски език 20 Музика 33 Английски език 13 Биология и здравно образование 23 Немски език 8
17:50 Н. Енева Г. Дамянова Е. Бояджиева М. Адемова Н. Енева
7 Философия 8 Английски език 13 Час на класа 13
18:35 Д. Узунова Е. Бояджиева Е. Бояджиева

9Д клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Е. Тоданова
0
12:35
1 Български език и литература 11 Здравословни и безопасни усл. на труд 6 Информационни технологии 31/32 Английски език 244 Химия и опазване на околната среда 3
13:30 П. Кошева В. Милева Консулова/Василева Д. Георгиева Д. Трифонова
2 История и цивилизация 19 География и икономика 20 История и цивилизация 19 Увод в програмирането 31/32 Български език и литература 8
14:20 Р. Енев Л. Стоянова Р. Енев Славкова/ Станчева П. Кошева
3 Английски език 24 Английски език 24 Математика 16 Увод в програмирането – уч. практика 31/32 Увод в програмирането – РПП 31/32
15:10 Д. Георгиева Д. Георгиева Ц. Андонова Славкова/ Станчева Славкова/ Станчева
4 Английски език 24 Математика 16 Английски език 24 Увод в програмирането – уч. практика 31/32 Увод в програмирането – РПП 31/32
16:10 Д. Георгиева Ц. Андонова Д. Георгиева Славкова/ Станчева Славкова/ Станчева
5 Биология и здравно образование 23 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 23 Философия 20 Физика и астрономия 22
17:00 М. Адемова Е. Тоданова П. Кошева Д. Узунова Т. Маркова
6 Музика 33 Химия и опазване на околната среда 3 Физическо възпитание и спорт Математика 16 Английски език 24
17:50 Г. Дамянова Д. Трифонова Е. Тоданова Ц. Андонова Д. Георгиева
7 Час на класа 3 Немски език 8 Немски език 8
18:35 М. Консулова Н. Енева Н. Енева

10А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Г. Кокозов
1 Философия 24 История и цивилизация 21 Математика 18 Информатика  2/26 Немски език 8
13:30 И. Петкова И. Андреева Хр. Стефанова Милева/Кънева Ф. Калбурова
2 Биология и здравно образование 22 Английски език 16 Биология и здравно образование 22 Български език и литература 6 Английски език 12
14:20 М. Зафирова Д. Бакърджиева М. Зафирова М. Янчева Д. Бакърджиева
3 Математика 18 Български език и литература 6 Физика и астрономия 25 Математика 18 Химия и опазване на околната среда 3
15:10 Хр. Стефанова М. Янчева К. Стефанова Хр. Стефанова Д. Трифонова
4 Български език и литература 6 Философия 24 История и цивилизация 21 География и икономика 9 Математика 18
16:10 М. Янчева И. Петкова И. Андреева З. Борисова Хр. Стефанова
5 Физика и астрономия 25 Математика 18 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 6
17:00 К. Стефанова Хр. Стефанова З. Борисова Г. Кокозов М. Янчева
6 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 6 Химия и опазване на околната среда 3 История и цивилизация 21
17:50 З. Борисова Г. Кокозов М. Янчева Д. Трифонова И. Андреева
7 Немски език 8 Изобразително изкуство 14 Час на класа 18
18:35 Ф. Калбурова Е. Гидикова Хр. Стефанова

10Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Г. Кокозов
0
12:35
1 Биология и здравно образование 22 Физика и астрономия 25 Математика 16 Химия и опазване на околната среда 3 Математика 16
13:30 М. Зафирова К. Стефанова Ц. Андонова Д. Трифонова Ц. Андонова
2 Математика 16 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт Информатика  2/26 География и икономика 9
14:20 Ц. Андонова З. Борисова Г. Кокозов Милева/Кънева З. Борисова
3 Немски език 8 Немски език 8 Инф. технологии  2/26 Български език и литература 6 Философия 24
15:10 Ф. Калбурова Ф. Калбурова Хаджийски/Болчева М. Янчева И. Петкова
4 История и цивилизация 21 Български език и литература 6 Химия и опазване на околната среда 3 Български език и литература 6 История и цивилизация 21
16:10 И. Андреева М. Янчева Д. Трифонова М. Янчева И. Андреева
5 География и икономика 9 Философия 25 Физика и астрономия 25 Биология и здравно образование 22 Английски език 20
17:00 З. Борисова И. Петкова К. Стефанова М. Зафирова Д. Бакърджиева
6 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация 21 Английски език 4 Изобразително изкуство 14 Български език и литература 6
17:50 Г. Кокозов И. Андреева Д. Бакърджиева Е. Гидикова М. Янчева
7 Български език и литература 6 Математика 16 Час на класа 25
18:35 М. Янчева Ц. Андонова И. Петкова

10В клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Г. Кокозов
1 Химия и опазване на околната среда 3 Биология и здравно образование 22 История и цивилизация 21 Философия 4 Английски език 12
13:30 Д. Трифонова М. Зафирова И. Андреева И. Петкова Д. Бакърджиева
2 Английски език 13 Български език и литература 5 Химия и опазване на околната среда 3 Немски език 8 Физика и астрономия 25
14:20 Д. Бакърджиева М. Гавазова Д. Трифонова Ф. Калбурова К. Стефанова
3 Биология и здравно образование 22 Математика 17 Математика 17 Химия и опазване на околната среда 3 История и цивилизация 21
15:10 М. Зафирова М. Маркова М. Маркова Д. Трифонова И. Андреева
4 География и икономика 9 Немски език 8 География и икономика 9 Български език и литература 5 Химия и опазване на околната среда 3
16:10 З. Борисова Ф. Калбурова З. Борисова М. Гавазова Д. Трифонова
5 Изобразително изкуство 14 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование 22 География и икономика 9 Български език и литература
17:00 Е. Гидикова Г. Кокозов М. Зафирова З. Борисова М. Гавазова 5
6 Български език и литература 5 Философия 25 Физика и астрономия 25 Биология и здравно образование 22 Математика 17
17:50 М. Гавазова И. Петкова К. Стефанова М. Зафирова М. Маркова
7 История и цивилизация 21 Физическо възпитание и спорт Час на класа 22
18:35 И. Андреева Г. Кокозов М. Зафирова

10Г клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
-1 УЧСД
11:50 Г. Кокозов
0
12:35
1 Икономика 6 География и икономика 9 География и икономика 9 Физика и астрономия 25 Математика 17
13:30 В. Милева З. Борисова З. Борисова К. Стефанова М. Маркова
2 Немски език 8 Химия и опазване на околната среда 1 Философия 24 География и икономика 9 Физическо възпитание и спорт
14:20 Ф. Калбурова Е. Янакиева И. Петкова З. Борисова Г. Кокозов
3 Увод в АСД  2/26 Увод в АСД – РПП  2/26 Химия и опазване на околната среда 1 Изобразително изкуство 14 Български език и литература 5
15:10 Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева Е. Янакиева Е. Гидикова М. Гавазова
4 Увод в АСД – уч. практика  2/26 Увод в АСД – РПП  2/26 Български език и литература 5 История и цивилизация 21 Философия 24
16:10 Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева М. Гавазова И. Андреева И. Петкова
5 Математика 17 История и цивилизация 21 Английски език 4 Български език и литература 5 История и цивилизация 21
17:00 М. Маркова И. Андреева Д. Бакърджиева М. Гавазова И. Андреева
6 Английски език 4 Немски език 8 История и цивилизация 21 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование 22
17:50 Д. Бакърджиева Ф. Калбурова И. Андреева Г. Кокозов М. Зафирова
7 Физика и астрономия 25 Биология и здравно образование 22 Час на класа 16
18:35 К. Стефанова М. Зафирова Г. Кокозов

10Д клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
0 УЧСД
12:35 Г. Кокозов
1 Български език и литература 5 Немски език 8 Увод в АСД – РПП  2/26 Математика 12 Икономика 4
13:30 М. Гавазова Ф. Калбурова Хаджийски/Болчева Т. Маркова В. Милева
2 Философия 24 Математика 23 Увод в АСД – РПП  2/26 История и цивилизация 21 История и цивилизация 21
14:20 И. Петкова Т. Маркова Хаджийски/Болчева И. Андреева И. Андреева
3 Физика и астрономия 25 Английски език 16 Биология и здравно образование 22 Немски език 8 География и икономика 9
15:10 К. Стефанова Д. Бакърджиева М. Зафирова Ф. Калбурова З. Борисова
4 Биология и здравно образование 22 География и икономика 9 Физика и астрономия 25 Изобразително изкуство 14 Физическо възпитание и спорт
16:10 М. Зафирова З. Борисова К. Стефанова Е. Гидикова Г. Кокозов
5 Увод в АСД  2/26 Химия и опазване на околната среда 1 История и цивилизация 21 Английски език 24 Философия 24
17:00 Хаджийски/Болчева Е. Янакиева И. Андреева Д. Бакърджиева И. Петкова
6 Увод в АСД  2/26 Български език и литература 5 География и икономика 9 Български език и литература 5 Химия и опазване на околната среда 1
17:50 Хаджийски/Болчева М. Гавазова З. Борисова М. Гавазова Е. Янакиева
7 История и цивилизация 21 Физическо възпитание и спорт Час на класа 1
18:35 И. Андреева Г. Кокозов Е. Янакиева

11А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Английски език 19 Български език и литература 21 Английски език 19 Езикът чрез литературата 19 Култура и междукултурно общуване 19
7:30 Л. Сребрина Е. Гавазова Л. Сребрина Л. Сребрина Л. Сребрина
2 Математика 17 Езикът и обществото 21 Немски език 20 Физическо възпитание и спорт Език, култура, традиции и още нещо 19
8:20 И. Тотлякова Е. Гавазова Н. Енева Д. Несторова Л. Сребрина
3 Немски език 20 Устно общуване 19 Геометрия 17 Елементи на математически анализ 17 Критическо четене
9:10 Н. Енева Л. Сребрина И. Тотлякова И. Тотлякова Е. Гавазова 21
4 Физическо възпитание и спорт Писмено общуване 19 Геометрия 17 Елементи на математически анализ 17 Функциониране на езика в дискурса 21
10:10 Д. Несторова Л. Сребрина И. Тотлякова И. Тотлякова Е. Гавазова
5 Български език и литература 21 Гражданско образование 24 Обектноориент. проектиране и прогр. 31/32 Езикови употреби 21 Елементи на геом. и мат. анализ 17
11:00 Е. Гавазова И. Петкова Герджикова/Панева Е. Гавазова И. Тотлякова
6 Български език и литература 21 Математика 17 Обектноориент. проектиране и прогр. 31/32 Диалогични прочити 21 Обектноориент. проектиране и прогр. 31/32
11:50 Е. Гавазова И. Тотлякова Герджикова/Панева Е. Гавазова Герджикова/Панева
7 УЧСД Практикум по информатика 31/32 Час на класа 20 Обектноориент. проектиране и прогр. 31/32
12:35 Д. Несторова Герджикова/Панева Н. Енева Герджикова/Панева

11Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Физическо възпитание и спорт Английски език 19 Обектноориент. проектиране и прогр.  2/26 Елементи на математически анализ 17 Обработка и анализ на данни  2/26
7:30 Д. Несторова Л. Сребрина Герджикова/Панева И. Тотлякова Консулова/Василева
2 Немски език 20 Английски език 19 Обектноориент. проектиране и прогр.  2/26 Елементи на математически анализ 17 Обработка и анализ на данни  2/26
8:20 Н. Енева Л. Сребрина Герджикова/Панева И. Тотлякова Консулова/Василева
3 Математика 17 Математика 17 Практикум по информатика  2/26 Обработка и анализ на данни  2/26 Практикум по инф. технологии  2/26
9:10 И. Тотлякова И. Тотлякова Герджикова/Панева Консулова/Василева Консулова/Василева
4 Български език и литература 21 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 21 Обработка и анализ на данни  2/26 Обектноориент. проектиране и прогр.  2/26
10:10 Е. Гавазова Д. Несторова Е. Гавазова Консулова/Василева Герджикова/Панева
5 Устно общуване 19 Немски език 23 Геометрия 17 Култура и междукултурно общуване 19 Обектноориент. проектиране и прогр.  2/26
11:00 Л. Сребрина Н. Енева И. Тотлякова Л. Сребрина Герджикова/Панева
6 Писмено общуване 19 Български език и литература 21 Геометрия 17 Език, култура, традиции и още нещо 19 Елементи на геоме. и мат. анализ 17
11:50 Л. Сребрина Е. Гавазова И. Тотлякова Л. Сребрина И. Тотлякова
7 Езикът чрез литературата 19 УЧСД Гражданско образование 24 Час на класа 17
12:35 Л. Сребрина Д. Несторова И. Петкова И. Тотлякова

11В клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Български език и литература 21 Теоретични основи на химията 1 Диалогични прочити 21 Физическо възпитание и спорт Критическо четене 21
7:30 Е. Гавазова Е. Янакиева Е. Гавазова Д. Несторова Е. Гавазова
2 Български език и литература 21 Математика 17 Устно общуване 19 Езикът чрез литературата 19 Функциониране на езика в дискурса 21
8:20 Е. Гавазова И. Тотлякова Л. Сребрина Л. Сребрина Е. Гавазова
3 Английски език 19 Езикът и обществото 21 Писмено общуване 19 Култура и междукултурно общуване 19 Математика 17
9:10 Л. Сребрина Е. Гавазова Л. Сребрина Л. Сребрина И. Тотлякова
4 Немски език 20 Езикови употреби 21 Физическо възпитание и спорт Български език и литература 21 Език, култура, традиции и още нещо 19
10:10 Н. Енева Е. Гавазова Д. Несторова Е. Гавазова Л. Сребрина
5 Теоретични основи на химията 1 Английски език 19 Клетката – елементарна биол. система 23 Обща химия 1 Клетката – елементарна биол. система 23
11:00 Е. Янакиева Л. Сребрина М. Адемова Е. Янакиева М. Адемова
6 Теоретични основи на химията 1 Гражданско образование 24 Клетката – елементарна биол. система 23 Немски език 20 В света на биологията 23
11:50 Е. Янакиева И. Петкова М. Адемова Н. Енева М. Адемова
7 Клетката – елементарна биол. система 23 Теоретични основи на химията 1 УЧСД Час на класа 23
12:35 М. Адемова Е. Янакиева Д. Несторова М. Адемова

11Г клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Чужд език по професията 15 Български език и литература 20 Бази данни – учебна практика 31/32 Чужд език по професията 15 Български език и литература 23
7:30 Е. Ненкова П. Кошева Славкова/Станчева Е. Ненкова П. Кошева
2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Бази данни – учебна практика 31/32 Гражданско образование 24 ООП – РПП 31/32
8:20 Д. Несторова Д. Несторова Славкова/Станчева И. Петкова Герджикова/Панева
3 Бази данни 31/32 Немски език 20 Разработка на софтуер – уч. практика 31/32 ООП – учебна практика 31/32 ООП – РПП 31/32
9:10 Славкова/Станчева Н. Енева Славкова/Станчева Герджикова/Панева Герджикова/Панева
4 Бази данни 31/32 Обектно-ориентирано програмиране 31/32 Разработка на софтуер – уч. практика 31/32 ООП – учебна практика 31/32 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM
10:10 Славкова/Станчева Герджикова/Панева Славкова/Станчева Герджикова/Панева Бояджиев/Василева
5 Разработка на софтуер 31/32 Обектно-ориентирано програмиране 31/32 Математика 19 Немски език 20 Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM
11:00 Славкова/Станчева Герджикова/Панева М. Маркова Н. Енева Бояджиев/Василева
6 Разработка на софтуер 31/32 Матем. основи на програмирането 31/32 Български език и литература 16 Математика 25 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM
11:50 Славкова/Станчева Милева/Кънева П. Кошева М. Маркова Василева/Бояджиев
7 Час на класа 20 Мат. основи на прогр.-учебна практ. 31/32 Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM
12:35 Д. Несторова Милева/Кънева Василева/Бояджиев
8 УЧСД
13:30 Д. Несторова

11Д клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Обектно-ориентирано програмиране 31/32 Математика 25 Немски език 20 Български език и литература 21 Бази данни – учебна практика 27/28
7:30 Герджикова/Панева Р. Спасова Н. Енева Е. Гавазова Шишиньова/Малинова
2 Обектно-ориентирано програмиране 31/32 ООП – учебна практика 31/32 Чужд език по професията 15 Чужд език по професията 15 Бази данни – учебна практика 27/28
8:20 Герджикова/Панева Герджикова/Панева Е. Ненкова Е. Ненкова Шишиньова/Малинова
3 Матем. основи на програмирането  2/26 ООП – учебна практика 31/32 Бази данни 27/28 Математика 25 Разработка на софтуер – уч. практика 27/28
9:10 Милева/Кънева Герджикова/Панева Шишиньова/Малинова Р. Спасова Шишиньова/Малинова
4 Мат. основи на прогр.-учебна практ.  2/26 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM Бази данни 27/28 Немски език 20 Разработка на софтуер – уч. практика 27/28
10:10 Милева/Кънева Бояджиев/Василева Шишиньова/Малинова Н. Енева Шишиньова/Малинова
5 Физическо възпитание и спорт Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM Разработка на софтуер 27/28 ООП – РПП 31/32 Български език и литература 21
11:00 Д. Несторова Бояджиев/Василева Шишиньова/Малинова Герджикова/Панева Е. Гавазова
6 Гражданско образование 24 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM Разработка на софтуер 27/28 ООП – РПП 31/32 Физическо възпитание и спорт
11:50 И. Петкова Василева/Бояджиев Шишиньова/Малинова Герджикова/Панева Д. Несторова
7 Български език и литература 21 Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM Час на класа 21
12:35 Е. Гавазова Василева/Бояджиев Е. Ненкова
8 УЧСД
13:30 Д. Несторова

12А клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Български език и литература 18 Физическо възпитание и спорт Решаване на проблеми с ИКТ 27/28 Практическа математика 16 Физическо възпитание и спорт
7:30 Ю. Камова Д. Несторова Микова/Сиракова Ц. Андонова Д. Несторова
2 Български език и литература 18 Устно общуване 15 Решаване на проблеми с ИКТ 27/28 Практическа математика 16 Български език и литература 18
8:20 Ю. Камова Е. Ненкова Микова/Сиракова Ц. Андонова Ю. Камова
3 Английски език 15 Писмено общуване 15 Практическа математика 16 Езикът чрез литературата 15 Немски език 20
9:10 Е. Ненкова Е. Ненкова Ц. Андонова Е. Ненкова Ф. Калбурова
4 Релационен модел на база от данни 27/28 Уеб дизайн 27/28 Практическа математика 16 Култура и междукултурно общуване 15 Език и общество 15
10:10 Шишиньова/Малинова Микова/Сиракова Ц. Андонова Е. Ненкова Е. Ненкова
5 Релационен модел на база от данни 27/28 Уеб дизайн 27/28 Английски език 15 Релационен модел на база от данни 27/28 Математика 16
11:00 Шишиньова/Малинова Микова/Сиракова Е. Ненкова Шишиньова/Малинова Ц. Андонова
6 Практикум по БД и инф.с-ми 27/28 Софтуерни и уеб технологии 27/28 Немски език 20 Релационен модел на база от данни 27/28 Практикум по математика 16
11:50 Шишиньова/Малинова Микова/Сиракова Ф. Калбурова Шишиньова/Малинова Ц. Андонова
7 Математика 16 Гражданско образование 24 Час на класа 25
12:35 Ц. Андонова И. Петкова К. Стефанова
8 УЧСД
13:30 Д. Несторова

12Б клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Релационен модел на база от данни 27/28 Уеб дизайн 27/28 Практическа математика 17 Решаване на проблеми с ИКТ 27/28 Немски език 20
7:30 Шишиньова/Малинова Консулова/Василева И. Тотлякова Консулова/Василева Ф. Калбурова
2 Релационен модел на база от данни 27/28 Уеб дизайн 27/28 Практическа математика 17 Решаване на проблеми с ИКТ 27/28 Практикум по математика 17
8:20 Шишиньова/Малинова Консулова/Василева И. Тотлякова Консулова/Василева И. Тотлякова
3 Практикум по БД и инф.с-ми 27/28 Софтуерни и уеб технологии 27/28 Български език и литература 18 Релационен модел на база от данни 27/28 Английски език 18
9:10 Шишиньова/Малинова Консулова/Василева Ю. Камова Шишиньова/Малинова Е. Бекярова
4 Математика 17 Практическа математика 17 Български език и литература 18 Релационен модел на база от данни 27/28 Български език и литература 18
10:10 И. Тотлякова И. Тотлякова Ю. Камова Шишиньова/Малинова Ю. Камова
5 Физическо възпитание и спорт Практическа математика 17 Немски език 20 Математика 17 Култура и междукултурно общуване 15
11:00 Е. Тоданова И. Тотлякова Ф. Калбурова И. Тотлякова Е. Ненкова
6 Английски език 22 Устно общуване 19 Езикът чрез литературата 21 Физическо възпитание и спорт Език и общество 15
11:50 Е. Бекярова Е. Ненкова Е. Ненкова Е. Тоданова Е. Ненкова
7 Гражданско образование 24 Писмено общуване 19 Час на класа 19
12:35 И. Петкова Е. Ненкова Е. Бекярова
8 УЧСД
13:30 Е. Тоданова

12В клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Химия на органичните вещества 1 Устно общуване 15 Езикови употреби 18 Критическо четене 18 Култура и междукултурно общуване 15
7:30 Е. Янакиева Е. Ненкова Ю. Камова Ю. Камова Е. Ненкова
2 Химия на органичните вещества 1 Математика 25 Диалогични прочити 18 Функциониране на езика в дискурса 18 Език и общество 15
8:20 Е. Янакиева Р. Спасова Ю. Камова Ю. Камова Е. Ненкова
3 Български език и литература 18 Български език и литература 18 Английски език 15 Гражданско образование 24 Математика 25
9:10 Ю. Камова Ю. Камова Е. Ненкова И. Петкова Р. Спасова
4 Български език и литература 18 Езикът и обществото 18 Английски език 15 Подготовка по химия 1 Немски език 20
10:10 Ю. Камова Ю. Камова Е. Ненкова Е. Янакиева Ф. Калбурова
5 Многокл. организация на биол. с-ми 22 Физическо възпитание и спорт Биосфера – структура и процеси 22 Писмено общуване 22 Химия на органичните вещества 1
11:00 М. Зафирова Д. Несторова М. Зафирова Е. Ненкова Е. Янакиева
6 Физическо възпитание и спорт Еволюция на биологичните системи 22 В света на биологията 22 Езикът чрез литературата 22 Химия на органичните вещества 1
11:50 Д. Несторова М. Зафирова М. Зафирова Е. Ненкова Е. Янакиева
7 Еволюция на биологичните системи 22 Немски език 21 Час на класа 16
12:35 М. Зафирова Ф. Калбурова Ю. Камова
8 УЧСД
13:30 Д. Несторова

12Г клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM Български език и литература 18 Чужд език по професията 22 ООП – уч. практика  2/26 Български език и литература ИУЧ 18
7:30 Бояджиев/Консулова Ю. Камова Е. Мардиросян Герджикова/Панева Ю. Камова
2 Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM Бази данни – учебна практика  2/26 Математика 16 ООП – уч. практика  2/26 Немски език 20
8:20 Бояджиев/Консулова Милева/Кънева Ц. Андонова Герджикова/Панева Ф. Калбурова
3 Програмиране за вгр. с-ми/ОС STEM Бази данни – учебна практика  2/26 Немски език 20 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
9:10 Консулова/Бояджиев Милева/Кънева Ф. Калбурова Д. Несторова Д. Несторова
4 Програмиране за вгр. с-ми/ОС – уч.пр. STEM Разработка на софтуер – уч. практика  2/26 Разработка на софтуер – уч. практика  2/26 Гражданско образование 24 Математика 16
10:10 Консулова/Бояджиев Милева/Кънева Милева/Кънева И. Петкова Ц. Андонова
5 Разработка на софтуер  2/26 Разработка на софтуер – уч. практика  2/26 Разработка на софтуер – РПП  2/26 Български език и литература 18 Чужд език по професията 25
11:00 Милева/Кънева Милева/Кънева Милева/Кънева Ю. Камова Е. Мардиросян
6 Разработка на софтуер  2/26 ООП – уч. практика  2/26 Конкурентно програмиране  2/26 Български език и литература 18 Час на класа 20
11:50 Милева/Кънева Герджикова/Панева Милева/Кънева Ю. Камова Ф. Калбурова
7 Разработка на софтуер – уч. практика  2/26 ООП – уч. практика  2/26 Конкурентно програмиране – уч. практика  2/26 УЧСД
12:35 Милева/Кънева Герджикова/Панева Милева/Кънева Д. Несторова

12Д клас

час п о н е д е л н и к Каб. в т о р н и к Каб. с р я д а Каб. ч е т в ъ р т ъ к Каб. п е т ъ к Каб.
1 Интернет програмиране  2/26 Софтуерно инженерство STEM Софтуерно инженерство – уч. практ. Функционално програмиране STEM Алгоритми и структ. от данни – уч. пр. STEM
7:30 Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Малинова/Шишиньова Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева
2 Интернет програмиране  2/26 Софтуерно инженерство STEM Софтуерно инженерство – уч. практ. Функционално програмиране – уч. пр. STEM Алгоритми и структ. от данни – уч. пр. STEM
8:20 Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Малинова/Шишиньова Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева
3 Физическо възпитание и спорт Софтуерно инженерство – уч. практика STEM Чужд език по професията 22 Алгоритми и структури от данни STEM Алгоритми и структ. от данни – уч. пр. STEM
9:10 Е. Тоданова Малинова/Шишиньова Е. Мардиросян Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева
4 Гражданско образование 24 Математика Немски език 20 Алгоритми и структури от данни STEM Чужд език по професията 25
10:10 И. Петкова Р. Спасова 25 Ф. Калбурова Хаджийски/Болчева Е. Мардиросян
5 Български език и литература 25 Немски език 20 Математика 25 Интернет програмиране – уч. практ.  2/26 Физическо възпитание и спорт
11:00 Ц. Бангьозов Ф. Калбурова Р. Спасова Микова/Сиракова Е. Тоданова
6 Български език и литература 25 Български език и литература 15 Български език и литература ИУЧ 25 Интернет програмиране – уч. практ.  2/26 Интернет програмиране – уч. практика  2/26
11:50 Ц. Бангьозов Ц. Бангьозов Ц. Бангьозов Микова/Сиракова Микова/Сиракова
7 УЧСД Час на класа 25 Интернет програмиране – РПП  2/26 Интернет програмиране – уч. практика  2/26
12:35 Е. Тоданова З. Борисова Микова/Сиракова Микова/Сиракова

12 клас

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.