Учебна програма

5А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 18 Математика 15 Английски език 5 Комп. моделиране и ИТ 27/28 Технологии и предпр. 14/34
Дамян Илчев Аделина Чопанова Дамян Илчев Микова/Сиракова Гидикова/Борисова
2 Български език и лит. 4 Изобразително изкуство 14 Човекът и природата 1 Комп. моделиране и ИТ ИУЧ 27/28 Технологии и предпр. 14/34
Цанко Бангьозов Елена Гидикова Елена Янакиева Микова/Сиракова Гидикова/Борисова
3 Български език и лит. 4 Изобразително изкуство 14 Музика 33 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 4
Цанко Бангьозов Елена Гидикова Гергана Дамянова Петрунка Маргинова Цанко Бангьозов
4 Математика 15 География и икономика 20 География и икономика 20 Български език и лит. 4 Български език и лит. 4
Аделина Чопанова Людмила Стоянова Людмила Стоянова Цанко Бангьозов Цанко Бангьозов
5 Математика 15 Английски език 8 История и цивилизации 21 Български език и лит. 4 Математика ИУЧ 15
Аделина Чопанова Дамян Илчев Ивелина Андреева Цанко Бангьозов Аделина Чопанова
6 Човекът и природата 1 Музика 33 Математика 15 Математика 15 Математика ИУЧ 15
Елена Янакиева Гергана Дамянова Аделина Чопанова Аделина Чопанова Аделина Чопанова
7 Физическо възп. и спорт ФУЧ Математика 15 УЧСД* История и цивилизации 21 Час на класа 4
Петрунка Маргинова Аделина Чопанова Петрунка Маргинова Ивелина Андреева Цанко Бангьозов

5Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии и предпр. 14/34 Английски език 4 Човекът и природата 1 Английски език 4 Музика 33
Гидикова/Борисова Дамян Илчев Елена Янакиева Дамян Илчев Гергана Дамянова
2 Технологии и предпр. 14/34 География и икономика 20 Музика 33 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 4
Гидикова/Борисова Людмила Стоянова Гергана Дамянова Петрунка Маргинова Цанко Бангьозов
3 Математика 15 Математика 15 История и цивилизации 21 Комп. моделиране и ИТ 27/28 Математика ИУЧ 15
Аделина Чопанова Аделина Чопанова Ивелина Андреева Микова/Сиракова Аделина Чопанова
4 Български език и лит. 4 Математика 15 Математика 15 Комп. моделиране и ИТ ИУЧ 27/28 Математика ИУЧ 15
Цанко Бангьозов Аделина Чопанова Аделина Чопанова Микова/Сиракова Аделина Чопанова
5 Човекът и природата 1 Български език и лит. 4 Математика 15 География и икономика 20 Изобразително изкуство 14
Елена Янакиева Цанко Бангьозов Аделина Чопанова Людмила Стоянова Елена Гидикова
6 История и цивилизации 21 Български език и лит. 4 Английски език 12 Български език и лит. 4 Изобразително изкуство 14
Ивелина Андреева Цанко Бангьозов Дамян Илчев Цанко Бангьозов Елена Гидикова
7 ФУЧ Математика 15 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 4 Час на класа 15
Аделина Чопанова Петрунка Маргинова Цанко Бангьозов Аделина Чопанова
8 УЧСД*
Петрунка Маргинова

6А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит. 9 Музика 33 Изобразително изкуство 14 Физическо възп. и спорт История и цивилизации 21
Петя Кошева Гергана Дамянова Елена Гидикова Петрунка Маргинова Ивелина Андреева
2 Български език и лит. 9 Математика 17 Изобразително изкуство 14 Човекът и природата 1 Музика 33
Петя Кошева Мария Маркова Елена Гидикова Елена Янакиева Гергана Дамянова
3 Физическо възп. и спорт Математика 17 Английски език 5 Математика ИУЧ 17 Математика 17
Петрунка Маргинова Мария Маркова Дамян Илчев Мария Маркова Мария Маркова
4 Технологии и предпр. 14/34 Български език и лит. 9 Човекът и природата 1 Математика ИУЧ 17 География и икономика 20
Гидикова/Борисова Петя Кошева Елена Янакиева Мария Маркова Людмила Стоянова
5 Математика 17 Български език и лит. 9 Математика 17 Английски език 5 Човекът и природата 1
Мария Маркова Петя Кошева Мария Маркова Дамян Илчев Елена Янакиева
6 Английски език 11 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 9 История и цивилизации 21 Комп. моделиране и ИТ 27/28
Дамян Илчев Петрунка Маргинова Петя Кошева Ивелина Андреева Микова/Сиракова
7 География и икономика 20 ФУЧ Математика 18 Час на класа 14 Комп. моделиране и ИТ 27/28
Людмила Стоянова Мария Маркова Елена Гидикова Микова/Сиракова
8 УЧСД*
Петрунка Маргинова

6Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Комп. моделиране и ИТ 27/28 Български език и лит. 3 Музика 33 Математика 17 Математика ИУЧ 17
Консулова/Василева Петя Кошева Гергана Дамянова Мария Маркова Мария Маркова
2 Комп. моделиране и ИТ 27/28 Български език и лит. 3 Английски език 5 История и цивилизации 21 Математика ИУЧ 17
Консулова/Василева Петя Кошева Дамян Илчев Ивелина Андреева Мария Маркова
3 Музика 33 История и цивилизации 21 Човекът и природата 1 Английски език 4 Изобразително изкуство 14
Гергана Дамянова Ивелина Андреева Елена Янакиева Дамян Илчев Елена Гидикова
4 Математика 17 Физическо възп. и спорт Математика 17 Човекът и природата 1 Изобразително изкуство 14
Мария Маркова Петрунка Маргинова Мария Маркова Елена Янакиева Елена Гидикова
5 Английски език 11 Математика 17 География и икономика 20 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 9
Дамян Илчев Мария Маркова Людмила Стоянова Петрунка Маргинова Петя Кошева
6 Физическо възп. и спорт Математика 17 Технологии и предпр. 14/34 Български език и лит. 9 Човекът и природата 1
Петрунка Маргинова Мария Маркова Гидикова/Борисова Петя Кошева Елена Янакиева
7 ФУЧ Математика 19 География и икономика 20 Български език и лит. 9 Час на класа 17
Мария Маркова Людмила Стоянова Петя Кошева Мария Маркова
8 УЧСД*
Петрунка Маргинова
7 Математика 17 Български език и литература 9 Час на класа 17
М. Маркова П. Кошева М. Маркова

7А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 6 Математика 18 Български език и лит. 6 Английски език 4
Петрунка Маргинова Мария Янчева Христина Стефанова Мария Янчева Дамян Илчев
2 Английски език 18 Български език и лит. 6 Математика 18 Български език и лит. 6 География и икономика 20
Дамян Илчев Мария Янчева Христина Стефанова Мария Янчева Людмила Стоянова
3 Химия и ООС 3 Английски език 4 Комп. моделиране и ИТ 27/28 Технологии и предпр. 33/34 Музика 33
Димитрийка Трифонова Дамян Илчев Кордова/Консулова Дамянова/Узунова Гергана Дамянова
4 Математика 18 Математика 18 Комп. моделиране и ИТ ИУЧ 27/28 Физическо възп. и спорт Математика ИУЧ 18
Христина Стефанова Христина Стефанова Кордова/Консулова Петрунка Маргинова Христина Стефанова
5 Математика 18 География и икономика 20 Музика 33 История и цивилизации 19 Български език и лит. 6
Христина Стефанова Людмила Стоянова Гергана Дамянова Рангел Енев Мария Янчева
6 Биология и ЗО 23 История и цивилизации 19 Физика и астрономия 25 Математика ИУЧ 18 Физика и астрономия 25
Мюбера Адемова Рангел Енев Катя Стефанова Христина Стефанова Катя Стефанова
7 ФУЧ БЕЛ 22 Изобразително изкуство 14 Биология и ЗО 23 ФУЧ Математика 18 Час на класа 6
Мария Янчева Елена Гидикова Мюбера Адемова Христина Стефанова Мария Янчева
8 ФУЧ БЕЛ 22 УЧСД* ФУЧ Математика 18
Мария Янчева Петрунка Маргинова Христина Стефанова

7Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия 25 Математика 18 Български език и лит. 6 История и цивилизации 19 Биология и ЗО 23
Катя Стефанова Христина Стефанова Мария Янчева Рангел Енев Мюбера Адемова
2 Музика 33 Математика 18 Български език и лит. 6 Английски език 4 Комп. моделиране и ИТ 27/28
Гергана Дамянова Христина Стефанова Мария Янчева Дамян Илчев Кордова/Консулова
3 Български език и лит. 6 Технологии и предпр. 33/34 Математика 18 Изобразително изкуство 14 Комп. моделиране и ИТ ИУЧ 27/28
Мария Янчева Дамянова/Узунова Христина Стефанова Елена Гидикова Кордова/Консулова
4 Български език и лит. 6 Английски език 4 Физика и астрономия 25 Математика ИУЧ 18 Английски език 12
Мария Янчева Дамян Илчев Катя Стефанова Христина Стефанова Дамян Илчев
5 География и икономика 20 История и цивилизации 19 Физическо възп. и спорт Математика ИУЧ 18 Математика 18
Людмила Стоянова Рангел Енев Петрунка Маргинова Христина Стефанова Христина Стефанова
6 Математика 18 Биология и ЗО 23 Химия и ООС 3 Български език и лит. 6 Физическо възп. и спорт
Христина Стефанова Мюбера Адемова Димитрийка Трифонова Мария Янчева Петрунка Маргинова
7 ФУЧ Математика 18 Музика 33 География и икономика 20 ФУЧ БЕЛ 23 Час на класа 8
Христина Стефанова Гергана Дамянова Людмила Стоянова Мария Янчева Петрунка Маргинова
8 ФУЧ Математика 18 ФУЧ БЕЛ 23 УЧСД*
Христина Стефанова Мария Янчева Петрунка Маргинова

8А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 10 Английски език 10 Философия 17 Английски език 10 Български език и лит. 5
Мирослава Такева Мирослава Такева Димитрия Узунова Мирослава Такева Мариела Гавазова
2 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10
Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева
3 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10 Английски език 10
Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева Мирослава Такева
4 Физическо възп. и спорт Английски език 10 Английски език 10 Изобразително изкуство 14 Английски език 10
Петрунка Маргинова Мирослава Такева Мирослава Такева Елена Гидикова Мирослава Такева
5 Инф. технологии 31/32 Математика 15 Английски език 10 Математика 15 Английски език 10
Славкова/Станчева Аделина Чопанова Мирослава Такева Аделина Чопанова Мирослава Такева
6 Математика 15 Български език и лит. 5 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 5 Информатика  2/26
Аделина Чопанова Мариела Гавазова Петрунка Маргинова Мариела Гавазова Милева/Кънева
7 Час на класа 5 Български език и лит. 5 ФУЧ Математика 15 УЧСД* Информатика  2/26
Мариела Гавазова Мариела Гавазова Аделина Чопанова Петрунка Маргинова Милева/Кънева
8
9

8Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 12 Информатика  2/26 Английски език 12 Философия 12 Английски език 12
Елица Бекярова Милева/Кънева Елица Бекярова Димитрия Узунова Елица Бекярова
2 Английски език 12 Информатика  2/26 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12
Елица Бекярова Милева/Кънева Елица Бекярова Елица Бекярова Елица Бекярова
3 Изобразително изкуство 14 Английски език 12 Математика 15 Английски език 12 Английски език 12
Елена Гидикова Елица Бекярова Аделина Чопанова Елица Бекярова Елица Бекярова
4 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Математика 15 Физическо възп. и спорт
Елица Бекярова Елица Бекярова Елица Бекярова Аделина Чопанова Георги Кокозов
5 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Английски език 12 Български език и лит. 4
Елица Бекярова Елица Бекярова Елица Бекярова Елица Бекярова Цанко Бангьозов
6 Инф. технологии 31/32 Математика 15 Физическо възп. и спорт Английски език 12 Български език и лит. 4
Славкова/Станчева Аделина Чопанова Георги Кокозов Елица Бекярова Цанко Бангьозов
7 Български език и лит. 4 Български език и лит. 4 Час на класа 33 ФУЧ Математика 15
Цанко Бангьозов Цанко Бангьозов Гергана Дамянова Аделина Чопанова
8 УЧСД*
Георги Кокозов

8В клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 11 Физическо възп. и спорт Английски език 11 Английски език 11 Английски език 11
Димитрийка Боева Ева Тоданова Димитрийка Боева Димитрийка Боева Димитрийка Боева
2 Английски език 11 Математика 8 Английски език 11 Английски език 11 Английски език 11
Димитрийка Боева Теодора Маркова Димитрийка Боева Димитрийка Боева Димитрийка Боева
3 Английски език 11 Информатика  2/26 Английски език 11 Английски език 11 Математика 8
Димитрийка Боева Милева/Кънева Димитрийка Боева Димитрийка Боева Теодора Маркова
4 Английски език 11 Информатика  2/26 Английски език 11 Английски език 11 Английски език 11
Димитрийка Боева Милева/Кънева Димитрийка Боева Димитрийка Боева Димитрийка Боева
5 Български език и лит. 4 Английски език 11 Физическо възп. и спорт Математика 8 Английски език 11
Цанко Бангьозов Димитрийка Боева Ева Тоданова Теодора Маркова Димитрийка Боева
6 Български език и лит. 4 Английски език 11 Български език и лит. 4 Изобразително изкуство 14 Философия 11
Цанко Бангьозов Димитрийка Боева Цанко Бангьозов Елена Гидикова Димитрия Узунова
7 Инф. технологии 31/32 ФУЧ Математика 8 Български език и лит. 4 ФУЧ БЗО 22 Час на класа 11
Славкова/Станчева Теодора Маркова Цанко Бангьозов Мая Зафирова Димитрийка Боева
8 УЧСД*
Ева Тоданова

8Г клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 13 Английски език 13 Химия и ООС 3 Български език и лит. 5 Английски език 13
Емилия Бояджиева Емилия Бояджиева Димитрийка Трифонова Мариела Гавазова Емилия Бояджиева
2 Английски език 13 Английски език 13 Предприемачество 9 Биология и ЗО 22 Английски език 13
Емилия Бояджиева Емилия Бояджиева Занка Борисова Мая Зафирова Емилия Бояджиева
3 История и цивилизации 19 Английски език 13 Биология и ЗО 22 История и цивилизации 19 Английски език 13
Рангел Енев Емилия Бояджиева Мая Зафирова Рангел Енев Емилия Бояджиева
4 Български език и лит. 5 Български език и лит. 5 Английски език 13 Английски език 13 Математика 8
Мариела Гавазова Мариела Гавазова Емилия Бояджиева Емилия Бояджиева Теодора Маркова
5 Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт Английски език 13 Английски език 13 Философия 5
Георги Кокозов Георги Кокозов Емилия Бояджиева Емилия Бояджиева Димитрия Узунова
6 Изобразително изкуство 14 Математика 8 Математика 8 География и икономика 13 Български език и лит. 5
Елена Гидикова Теодора Маркова Теодора Маркова Занка Борисова Мариела Гавазова
7 Физика и астрономия 25 УЧСД* ФУЧ Математика 8 Инф. технологии  2/26 Час на класа 19
Катя Стефанова Георги Кокозов Теодора Маркова Хаджийски/Болчева Рангел Енев

8Д клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит. 5 Математика 8 Английски език 24 Изобразително изкуство 14 Английски език 24
Мариела Гавазова Теодора Маркова Десислава Георгиева Елена Гидикова Десислава Георгиева
2 Философия 17 Предприемачество 9 Английски език 24 Химия и ООС 3 Английски език 24
Димитрия Узунова Занка Борисова Десислава Георгиева Димитрийка Трифонова Десислава Георгиева
3 Английски език 24 Английски език 24 География и икономика 9 Български език и лит. 5 История и цивилизации 19
Десислава Георгиева Десислава Георгиева Занка Борисова Мариела Гавазова Рангел Енев
4 Английски език 24 Английски език 24 Физическо възп. и спорт Английски език 24 Физика и астрономия 25
Десислава Георгиева Десислава Георгиева Георги Кокозов Десислава Георгиева Катя Стефанова
5 Английски език 24 Английски език 24 Математика 8 Английски език 24 Български език и лит. 5
Десислава Георгиева Десислава Георгиева Теодора Маркова Десислава Георгиева Мариела Гавазова
6 Биология и ЗО 22 Физическо възп. и спорт История и цивилизации 19 Биология и ЗО 22 Математика 8
Мая Зафирова Георги Кокозов Рангел Енев Мая Зафирова Теодора Маркова
7 Инф. технологии  2/26 Български език и лит. 5 ФУЧ Математика 8 Час на класа 24
Хаджийски/Болчева Мариела Гавазова Теодора Маркова Десислава Георгиева
8 УЧСД*
Даниела Несторова

9А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия 17 Английски език 16 Английски език 8 Химия и ООС 3 Физическо възп. и спорт
Димитрия Узунова Даниела Бакърджиева Даниела Бакърджиева Димитрийка Трифонова Ева Тоданова
2 Немски език 8 История и цивилизации 19 Физическо възп. и спорт Биология и ЗО 23 Биология и ЗО 23
Надежда Енева Рангел Енев Ева Тоданова Мюбера Адемова Мюбера Адемова
3 Английски език 16 Български език и лит. 11 История и цивилизации 19 Физика и астрономия 25 Физика и астрономия 25
Даниела Бакърджиева Юлиана Камова Рангел Енев Катя Стефанова Катя Стефанова
4 География и икономика 20 Български език и лит. 11 Химия и ООС 3 Математика 16 Математика ИУЧ 16
Людмила Стоянова Юлиана Камова Димитрийка Трифонова Цветка Андонова Цветка Андонова
5 Изобразително изкуство 14 Инф. технологии  2/26 Физика и астрономия 25 Немски език 25 Английски език 12
Елена Гидикова Кордова/Болчева Катя Стефанова Надежда Енева Даниела Бакърджиева
6 История и цивилизации 19 Инф. Технологии ИУЧ  2/26 Български език и лит. 18 География и икономика 20 История и цивилизации 19
Рангел Енев Кордова/Болчева Юлиана Камова Людмила Стоянова Рангел Енев
7 Математика 16 Математика 16 УЧСД* Час на класа 12
Цветка Андонова Цветка Андонова Ева Тоданова Даниела Бакърджиева

9Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия и ООС 3 Български език и лит. 11 Английски език 10 Биология и ЗО 23 Английски език 10
Димитрийка Трифонова Юлиана Камова Мирослава Такева Мюбера Адемова Мирослава Такева
2 География и икономика 20 Български език и лит. 11 Философия 17 История и цивилизации 19 Физическо възп. и спорт
Людмила Стоянова Юлиана Камова Димитрия Узунова Рангел Енев Ева Тоданова
3 Немски език 8 Физическо възп. и спорт Физика и астрономия 25 Математика 16 География и икономика 20
Надежда Енева Ева Тоданова Катя Стефанова Цветка Андонова Людмила Стоянова
4 Физика и астрономия 25 История и цивилизации 19 История и цивилизации 19 Английски език 10 История и цивилизации 19
Катя Стефанова Рангел Енев Рангел Енев Мирослава Такева Рангел Енев
5 Биология и ЗО 23 Изобразително изкуство 14 Химия и ООС 3 Информатика ИУЧ 27/28 Математика ИУЧ 16
Мюбера Адемова Елена Гидикова Димитрийка Трифонова Микова/Сиракова Цветка Андонова
6 Математика 16 Английски език 10 Математика 16 Инф. технологии 27/28 Български език и лит. 20
Цветка Андонова Мирослава Такева Цветка Андонова Микова/Сиракова Юлиана Камова
7 Час на класа 12 УЧСД* Немски език 25 Физика и астрономия 25
Виолета Микова Ева Тоданова Надежда Енева Катя Стефанова

9В клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации 19 Философия 12 Физическо възп. и спорт Физика и астрономия 25 История и цивилизации 19
Рангел Енев Димитрия Узунова Ева Тоданова Катя Стефанова Рангел Енев
2 Биология и ЗО 23 Английски език 16 История и цивилизации 19 Английски език 8 Физика и астрономия 25
Мюбера Адемова Даниела Бакърджиева Рангел Енев Даниела Бакърджиева Катя Стефанова
3 География и икономика 20 Физика и астрономия 25 Английски език 8 Биология и ЗО ИУЧ 23 Химия и ООС ИУЧ 3
Людмила Стоянова Катя Стефанова Даниела Бакърджиева Мюбера Адемова Димитрийка Трифонова
4 Английски език 16 Математика 8 Български език и лит. 9 Математика 8 Инф. технологии  2/26
Даниела Бакърджиева Теодора Маркова Петя Кошева Теодора Маркова Кордова/Хаджийски
5 Немски език 13 Химия и ООС 3 Биология и ЗО 23 Изобразително изкуство 14 География и икономика 20
Надежда Енева Димитрийка Трифонова Мюбера Адемова Елена Гидикова Людмила Стоянова
6 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 9 Немски език 13 История и цивилизации 19 Български език и лит. 9
Ева Тоданова Петя Кошева Надежда Енева Рангел Енев Петя Кошева
7 Математика 8 Химия и ООС 3 УЧСД* Час на класа 3
Теодора Маркова Димитрийка Трифонова Ева Тоданова Димитрийка Трифонова
8

9Г клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език 8 История и цивилизации 19 Английски език 13 УП Програмиране 31/32 Химия и ООС 3
Надежда Енева Рангел Енев Емилия Бояджиева Славкова/Станчева Димитрийка Трифонова
2 История и цивилизации 19 Физическо възп. и спорт Английски език 13 УП Програмиране 31/32 Математика 8
Рангел Енев Ева Тоданова Емилия Бояджиева Славкова/Станчева Теодора Маркова
3 Английски език 13 Български език и лит. 9 Изобразително изкуство 14 Увод в ООП ОТПП  2/26 Български език и лит. 5
Емилия Бояджиева Петя Кошева Елена Гидикова Хаджийски/Болчева Петя Кошева
4 Инф. технологии 31/32 Английски език 13 Физическо възп. и спорт УП Увод в ООП  2/26 Философия 3
Консулова/Василева Емилия Бояджиева Ева Тоданова Хаджийски/Болчева Димитрия Узунова
5 Физика и астрономия 25 Програмиране ОТПП 31/32 Български език и лит. 4 Биология и ЗО 23 Английски език 13
Теодора Маркова Славкова/Станчева Петя Кошева Мюбера Адемова Емилия Бояджиева
6 Математика 8 Програмиране ОТПП 31/32 География и икономика 20 Математика 8 Английски език 13
Теодора Маркова Славкова/Станчева Людмила Стоянова Теодора Маркова Емилия Бояджиева
7 УЧСД* Програмиране РПП 31/32 Немски език 13 Час на класа 13
Ева Тоданова Славкова/Станчева Надежда Енева Емилия Бояджиева

9Д клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО 23 Изобразително изкуство 14 История и цивилизации 19 Увод в ООП ОТПП  2/26 Философия 9
Мюбера Адемова Елена Гидикова Рангел Енев Хаджийски/Болчева Димитрия Узунова
2 Английски език 24 Английски език 24 Български език и лит. 15 УП Увод в ООП  2/26 Химия и ООС 3
Десислава Георгиева Десислава Георгиева Петя Кошева Хаджийски/Болчева Димитрийка Трифонова
3 Инф. технологии 31/32 Физика и астрономия 8 Английски език 24 УП Програмиране 31/32 Физическо възп. и спорт
Консулова/Василева Теодора Маркова Десислава Георгиева Славкова/Станчева Ева Тоданова
4 Български език и лит. 9 Физическо възп. и спорт Английски език 24 УП Програмиране 31/32 Английски език 24
Петя Кошева Ева Тоданова Десислава Георгиева Славкова/Станчева Десислава Георгиева
5 История и цивилизации 19 Математика 16 Програмиране ОТПП 31/32 Математика 16 Английски език 24
Рангел Енев Цветка Андонова Славкова/Станчева Цветка Андонова Десислава Георгиева
6 Немски език 13 География и икономика 20 Програмиране ОТПП 31/32 Немски език 25 Математика 16
Надежда Енева Людмила Стоянова Славкова/Станчева Надежда Енева Цветка Андонова
7 Програмиране РПП 31/32 Час на класа 13 Български език и лит. 9
Славкова/Станчева Мария Консулова Петя Кошева
8 УЧСД*
Ева Тоданова

10А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит. ИУЧ 6 Физика и астрономия 25 География и икономика 9 Математика ИУЧ 18 Инф. технологии  2/26
Мария Янчева Катя Стефанова Занка Борисова Христина Стефанова Хаджийски/Болчева
2 Български език и лит. ИУЧ 6 Музика 33 История и цивилизации 21 Математика ИУЧ 18 Немски език 16
Мария Янчева Гергана Дамянова Ивелина Андреева Христина Стефанова Фанка Калбурова
3 Физическо възп. и спорт Математика 18 Български език и лит. 6 История и цивилизации 21 География и икономика 9
Георги Кокозов Христина Стефанова Мария Янчева Ивелина Андреева Занка Борисова
4 История и цивилизации 21 Български език и лит. 6 Математика 18 Химия и ООС 3 Английски език 6
Ивелина Андреева Мария Янчева Христина Стефанова Димитрийка Трифонова Даниела Бакърджиева
5 Химия и ООС 3 Биология и ЗО 22 Английски език 6 Български език и лит. 6 Философия 24
Димитрийка Трифонова Мая Зафирова Даниела Бакърджиева Мария Янчева Ирина Петкова
6 Физика и астрономия 25 Немски език 6 Биология и ЗО 22 Физическо възп. и спорт Математика ИУЧ 18
Катя Стефанова Фанка Калбурова Мая Зафирова Георги Кокозов Христина Стефанова
7 История и цивилизации 21 УЧСД* Философия 24 Час на класа 18
Ивелина Андреева Георги Кокозов Ирина Петкова Христина Стефанова
8

10Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации 21 География и икономика 20 Физика и астрономия 25 Английски език 8 Немски език 16
Ивелина Андреева Занка Борисова Катя Стефанова Даниела Бакърджиева Фанка Калбурова
2 Физика и астрономия 25 История и цивилизации 21 Физическо възп. и спорт География и икономика 9 Инф. Технологии ИУЧ  2/26
Катя Стефанова Ивелина Андреева Георги Кокозов Занка Борисова Хаджийски/Болчева
3 Биология и ЗО 22 Български език и лит. 6 Химия и ООС 3 Български език и лит. ИУЧ 6 История и цивилизации 21
Мая Зафирова Мария Янчева Димитрийка Трифонова Мария Янчева Ивелина Андреева
4 Химия и ООС 3 Физическо възп. и спорт Български език и лит. 6 Биология и ЗО 22 Философия 23
Димитрийка Трифонова Георги Кокозов Мария Янчева Мая Зафирова Ирина Петкова
5 Математика 16 Английски език 13 Математика ИУЧ 16 История и цивилизации 21 Информатика ИУЧ  2/26
Цветка Андонова Даниела Бакърджиева Цветка Андонова Ивелина Андреева Милева/Кънева
6 Български език и лит. 6 Математика 16 Музика 33 Математика ИУЧ 16 Български език и лит. ИУЧ 6
Мария Янчева Цветка Андонова Гергана Дамянова Цветка Андонова Мария Янчева
7 УЧСД* Немски език 6 Философия 24 Час на класа 23
Георги Кокозов Фанка Калбурова Ирина Петкова Ирина Петкова

10В клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика 33 Български език и лит. 5 История и цивилизации 21 История и цивилизации 21 Физика и астрономия 25
Гергана Дамянова Мариела Гавазова Ивелина Андреева Ивелина Андреева Катя Стефанова
2 Физическо възп. и спорт Философия 23 Английски език 8 Физика и астрономия 25 Български език и лит. ИУЧ 5
Георги Кокозов Ирина Петкова Даниела Бакърджиева Катя Стефанова Мариела Гавазова
3 История и цивилизации 21 Биология и ЗО 22 Математика 17 Химия и ООС 3 Инф. технологии  2/26
Ивелина Андреева Мая Зафирова Мария Маркова Димитрийка Трифонова Хаджийски/Болчева
4 Биология и ЗО 22 Английски език 16 Биология и ЗО ИУЧ 22 Физическо възп. и спорт География и икономика 9
Мая Зафирова Даниела Бакърджиева Мая Зафирова Георги Кокозов Занка Борисова
5 Български език и лит. 5 История и цивилизации 21 География и икономика 9 Биология и ЗО ИУЧ 22 Математика ИУЧ 17
Мариела Гавазова Ивелина Андреева Занка Борисова Мая Зафирова Мария Маркова
6 Математика 17 Химия и ООС 3 Български език и лит. 5 Философия 24 Химия и ООС ИУЧ 3
Мария Маркова Димитрийка Трифонова Мариела Гавазова Ирина Петкова Димитрийка Трифонова
7 Немски език 3 Немски език 21 Час на класа 22
Фанка Калбурова Фанка Калбурова Мая Зафирова
8 УЧСД*
Георги Кокозов

10Г клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език 16 Математика 17 Физическо възп. и спорт Химия и ООС 1 Програмиране РПП 29/30
Даниела Бакърджиева Мария Маркова Георги Кокозов Елена Янакиева Малинова/Шишиньова
2 Български език и лит. 5 Български език и лит. 5 Биология и ЗО 22 Математика 17 Програмиране РПП 29/30
Мариела Гавазова Мариела Гавазова Мая Зафирова Мария Маркова Малинова/Шишиньова
3 Физика и астрономия 25 Философия 23 Икономика 4 Биология и ЗО 22 Немски език 16
Катя Стефанова Ирина Петкова Величка Милева Мая Зафирова Фанка Калбурова
4 Химия и ООС 3 Физика и астрономия 25 Увод в АСД ОТПП  2/26 География и икономика 9 Български език и лит. 5
Елена Янакиева Катя Стефанова Хаджийски/Болчева Занка Борисова Мариела Гавазова
5 История и цивилизации 21 Немски език 6 Увод в АСД РПП  2/26 УП Увод в АСД  2/26 История и цивилизации 21
Ивелина Андреева Фанка Калбурова Хаджийски/Болчева Хаджийски/Болчева Ивелина Андреева
6 География и икономика 9 История и цивилизации 21 Инф. технологии  2/26 Музика 33 Английски език 12
Занка Борисова Ивелина Андреева Хаджийски/Болчева Гергана Дамянова Даниела Бакърджиева
7 Философия 24 Физическо възп. и спорт Час на класа 5
Ирина Петкова Георги Кокозов Георги Кокозов
8 УЧСД*
Георги Кокозов

10Д клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възп. и спорт Философия 23 Увод в АСД ОТПП  2/26 География и икономика 9 Математика 8
Георги Кокозов Ирина Петкова Хаджийски/Болчева Занка Борисова Теодора Маркова
2 История и цивилизации 21 Физика и астрономия 25 Увод в АСД РПП  2/26 Български език и лит. 5 История и цивилизации 21
Ивелина Андреева Катя Стефанова Хаджийски/Болчева Мариела Гавазова Ивелина Андреева
3 География и икономика 21 Физическо възп. и спорт Инф. технологии  2/26 Английски език 8 Програмиране РПП 29/30
Занка Борисова Георги Кокозов Хаджийски/Болчева Даниела Бакърджиева Малинова/Шишиньова
4 Математика 8 Музика 33 Икономика 4 История и цивилизации 21 Програмиране РПП 29/30
Теодора Маркова Гергана Дамянова Величка Милева Ивелина Андреева Малинова/Шишиньова
5 Биология и ЗО 22 Български език и лит. 5 Български език и лит. 5 Химия и ООС 1 Немски език 22
Мая Зафирова Мариела Гавазова Мариела Гавазова Елена Янакиева Фанка Калбурова
6 Немски език 3 Английски език 13 Философия 24 УП Увод в АСД  2/26 Биология и ЗО 22
Фанка Калбурова Даниела Бакърджиева Ирина Петкова Хаджийски/Болчева Мая Зафирова
7 Химия и ООС 1 Физика и астрономия 25 Час на класа 1
Елена Янакиева Катя Стефанова Елена Янакиева
8 УЧСД*
Георги Кокозов

11А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 УЧСД*
Даниела Несторова
1 Математика 17 Английски език 19 Геометрия 17 Елементи на геом. и МА 17 Култура и междукулт. общ. 19
Илияна Тотлякова Любомира Сребрина Илияна Тотлякова Илияна Тотлякова Любомира Сребрина
2 Математика 17 Устно общуване 19 Геометрия 17 Немски език 20 Език, култура, традиции … 19
Илияна Тотлякова Любомира Сребрина Илияна Тотлякова Надежда Енева Любомира Сребрина
3 Английски език 19 Български език и лит. 21 Писмено общуване 19 Структури от данни и алг. 31/32 Елементи на мат. анализ 17
Любомира Сребрина Екатерина Гавазова Любомира Сребрина Панева/Герджикова Илияна Тотлякова
4 Гражданско образование 24 Езикът и обществото 21 Езикови употреби 21 Структури от данни и алг. 31/32 Елементи на мат. анализ 17
Ирина Петкова Екатерина Гавазова Екатерина Гавазова Панева/Герджикова Илияна Тотлякова
5 Физическо възп. и спорт Физическо възп. и спорт Диалогични прочити 21 Практикум по информатика 31/32 Критическо четене 21
Даниела Несторова Даниела Несторова Екатерина Гавазова Панева/Герджикова Екатерина Гавазова
6 Български език и лит. 21 Немски език 20 Структури от данни и алг. 31/32 Езикът чрез литературата 19 Функц. на езика в дискурса 21
Екатерина Гавазова Надежда Енева Панева/Герджикова Любомира Сребрина Екатерина Гавазова
7 Български език и лит. 21 Час на класа 20 Структури от данни и алг. 31/32
Екатерина Гавазова Надежда Енева Панева/Герджикова

11Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Гражданско образование 24 Геометрия 17 Мултимедия  2/26 Структури от данни и алг.  2/26 Български език и лит. 21
Ирина Петкова Илияна Тотлякова Консулова/Василева Панева/Герджикова Екатерина Гавазова
2 Английски език 19 Геометрия 17 Мултимедия  2/26 Структури от данни и алг.  2/26 Елементи на геом. И МА 17
Любомира Сребрина Илияна Тотлякова Консулова/Василева Панева/Герджикова Илияна Тотлякова
3 Математика 17 Мултимедия  2/26 Практикум по ИТ  2/26 Езикът чрез литературата 19 Език, култура, традиции … 19
Илияна Тотлякова Консулова/Василева Консулова/Василева Любомира Сребрина Любомира Сребрина
4 Математика 17 Мултимедия  2/26 Писмено общуване 19 Култура и междукулт. общ. 19 Немски език 20
Илияна Тотлякова Консулова/Василева Любомира Сребрина Любомира Сребрина Надежда Енева
5 Български език и лит. 21 Английски език 19 Немски език 20 Елементи на мат. анализ 17 Структури от данни и алг.  2/26
Екатерина Гавазова Любомира Сребрина Надежда Енева Илияна Тотлякова Панева/Герджикова
6 Физическо възп. и спорт Устно общуване 19 Български език и лит. 21 Елементи на мат. анализ 17 Структури от данни и алг.  2/26
Даниела Несторова Любомира Сребрина Екатерина Гавазова Илияна Тотлякова Панева/Герджикова
7 УЧСД* Физическо възп. и спорт Час на класа 17 Практикум по информатика  2/26
Даниела Несторова Даниела Несторова Илияна Тотлякова Панева/Герджикова

11В клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Час на класа 23
Мюбера Адемова
1 Многокл. орг. на биол. сист. 23 Многокл. орг. на биол. сист. 23 Многокл. орг. на биол. сист. 23 Гражданско образование 24 Химия на неорг. вещества 1
Мюбера Адемова Мюбера Адемова Мюбера Адемова Ирина Петкова Елена Янакиева
2 Химия на неорг. вещества 1 Многокл. орг. на биол. сист. 23 В света на биологията 23 Математика 17 Обща химия 1
Елена Янакиева Мюбера Адемова Мюбера Адемова Илияна Тотлякова Елена Янакиева
3 Български език и лит. 21 Математика 17 Немски език 20 Немски език 20 Критическо четене 21
Екатерина Гавазова Илияна Тотлякова Надежда Енева Надежда Енева Екатерина Гавазова
4 Български език и лит. 21 Устно общуване 19 Химия на неорг. вещества 1 Физическо възп. и спорт Функц. на езика в дискурса 21
Екатерина Гавазова Любомира Сребрина Елена Янакиева Даниела Несторова Екатерина Гавазова
5 Английски език 19 Български език и лит. 21 Писмено общуване 19 Култура и междукулт. общ. 19 Език, култура, традиции … 19
Любомира Сребрина Екатерина Гавазова Любомира Сребрина Любомира Сребрина Любомира Сребрина
6 Английски език 19 Езикът и обществото 21 Езикът чрез литературата 19 Езикови употреби 21 Физическо възп. и спорт
Любомира Сребрина Екатерина Гавазова Любомира Сребрина Екатерина Гавазова Даниела Несторова
7 УЧСД* Химия на неорг. вещества 1 Диалогични прочити 21
Даниела Несторова Елена Янакиева Екатерина Гавазова

11Г клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 УЧСД*
Даниела Несторова
1 ООП ОТПП 31/32 Разработка на софтуер ОТПП 31/32 УП Разработка на софтуер 31/32 Матем.основи на прогр. СПП 31/32 Български език и лит. 25
Панева/Герджикова Славкова/Станчева Славкова/Станчева Милева/Кънева Петя Кошева
2 ООП ОТПП 31/32 Разработка на софтуер ОТПП 31/32 УП Разработка на софтуер 31/32 УП Матем.основи на прогр. 31/32 Български език и лит. 25
Панева/Герджикова Славкова/Станчева Славкова/Станчева Милева/Кънева Петя Кошева
3 Математика 16 Чужд език по професията 15 УП Разработка на софтуер 31/32 Български език и лит. 16 УП ООП 31/32
Мария Маркова Елена Ненкова Славкова/Станчева Петя Кошева Панева/Герджикова
4 УП Конкурентно прогр. 31/32 Физическо възп. и спорт Немски език 20 ОС/Прогр. на вгр.сист. СПП 29/30 УП ООП 31/32
Микова/Сиракова Даниела Несторова Надежда Енева Василева/Бояджиев Панева/Герджикова
5 УП Конкурентно прогр. 31/32 Немски език 20 Чужд език по професията 15 УП ОС/УП Прогр. на вгр.сист. 29/30 Разработка на софтуер РПП 31/32
Микова/Сиракова Надежда Енева Елена Ненкова Василева/Бояджиев Славкова/Станчева
6 Гражданско образование 24 Математика 17 Физическо възп. и спорт Прогр. на вгр.сист./ОС СПП 29/30 Разработка на софтуер РПП 31/32
Ирина Петкова Мария Маркова Даниела Несторова Бояджиев/Василева Славкова/Станчева
7 Конкурентно прогр. СПП УП Прогр. на вгр.сист./УП ОС 29/30 Час на класа 17
Микова/Сиракова Бояджиев/Василева Даниела Несторова

11Д клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД*
Даниела Несторова
0
1 Български език и лит. 21 Математика 25 УП Разработка на софтуер 27/28 Немски език 20 Конкурентно прогр. СПП 31/32
Екатерина Гавазова Радка Спасова Малинова/Шишиньова Надежда Енева Микова/Сиракова
2 Чужд език по професията 15 Български език и лит. 21 УП Разработка на софтуер 27/28 Чужд език по професията 15 Матем.основи на прогр. СПП 29/30
Елена Ненкова Екатерина Гавазова Малинова/Шишиньова Елена Ненкова Милева/Кънева
3 Математика 23 ООП ОТПП 31/32 УП Разработка на софтуер 27/28 Български език и лит. 21 УП Матем.основи на прогр. 29/30
Радка Спасова Панева/Герджикова Малинова/Шишиньова Екатерина Гавазова Милева/Кънева
4 Физическо възп. и спорт ООП ОТПП 31/32 УП ООП 31/32 Разработка на софтуер РПП 27/28 ОС/Прогр. на вгр.сист. СПП 29/30
Даниела Несторова Панева/Герджикова Панева/Герджикова Малинова/Шишиньова Василева/Бояджиев
5 Гражданско образование 24 Разработка на софтуер ОТПП 27/28 УП ООП 31/32 Разработка на софтуер РПП 27/28 УП ОС/УП Прогр. на вгр.сист. 29/30
Ирина Петкова Малинова/Шишиньова Панева/Герджикова Малинова/Шишиньова Василева/Бояджиев
6 УП Конкурентно прогр. 31/32 Разработка на софтуер ОТПП 27/28 Немски език 20 Физическо възп. и спорт Прогр. на вгр.сист./ОС СПП 29/30
Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Надежда Енева Даниела Несторова Бояджиев/Василева
7 УП Конкурентно прогр. 31/32 Час на класа 15 УП Прогр. на вгр.сист./УП ОС 29/30
Микова/Сиракова Елена Ненкова Бояджиев/Василева

12А клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1 УЧСД*
Даниела Несторова
0 Час на класа 25
Катя Стефанова
1 Вероятн. и анализ на данни 16 Немски език 20 Вероятн. и анализ на данни 16 Вероятн. и анализ на данни 16 Български език и лит. 20
Цветка Андонова Фанка Калбурова Цветка Андонова Цветка Андонова Юлиана Камова
2 Физическо възп. и спорт Математика 16 Вероятн. и анализ на данни 16 Практикум по математика 16 Български език и лит. 20
Даниела Несторова Цветка Андонова Цветка Андонова Цветка Андонова Юлиана Камова
3 Гражданско образование 24 Математика 16 Писмено общуване 15 Български език и лит. 18 Култура и междукулт.общ. 15
Ирина Петкова Цветка Андонова Елена Ненкова Юлиана Камова Елена Ненкова
4 Програмиране на ИС 27/28 Английски език 15 Решаване на проблеми ИКТ 27/28 Немски език 20 Език и общество 15
Малинова/Шишиньова Елена Ненкова Микова/Сиракова Фанка Калбурова Елена Ненкова
5 Програмиране на ИС 27/28 Английски език 15 Решаване на проблеми ИКТ 27/28 Езикът чрез литературата 15 Уеб дизайн 27/28
Малинова/Шишиньова Елена Ненкова Микова/Сиракова Елена Ненкова Микова/Сиракова
6 Практикум по БД и ИС 27/28 Физическо възп. и спорт Софтуерни и уеб технологии 27/28 Програмиране на ИС 27/28 Уеб дизайн 27/28
Малинова/Шишиньова Даниела Несторова Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Микова/Сиракова
7 Устно общуване 15 Програмиране на ИС 27/28
Елена Ненкова Малинова/Шишиньова

12Б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Час на класа 12
Елица Бекярова
1 Програмиране на ИС 27/28 Уеб дизайн 27/28 Български език и лит. 18 Решаване на проблеми ИКТ 27/28 Култура и междукулт.общ. 16
Малинова/Шишиньова Консулова/Василева Юлиана Камова Консулова/Василева Елена Ненкова
2 Програмиране на ИС 27/28 Уеб дизайн 27/28 Български език и лит. 18 Решаване на проблеми ИКТ 27/28 Език и общество 16
Малинова/Шишиньова Консулова/Василева Юлиана Камова Консулова/Василева Елена Ненкова
3 Практикум по БД и ИС 27/28 Програмиране на ИС 27/28 Немски език 21 Софтуерни и уеб технологии 27/28 Гражданско образование 24
Малинова/Шишиньова Малинова/Шишиньова Фанка Калбурова Консулова/Василева Ирина Петкова
4 Български език и лит. 18 Програмиране на ИС 27/28 Вероятн. и анализ на данни 17 Практикум по математика 17 Физическо възп. и спорт
Юлиана Камова Малинова/Шишиньова Илияна Тотлякова Илияна Тотлякова Ева Тоданова
5 Вероятн. и анализ на данни 17 Вероятн. и анализ на данни 17 Вероятн. и анализ на данни 17 Физическо възп. и спорт Математика 17
Илияна Тотлякова Илияна Тотлякова Илияна Тотлякова Ева Тоданова Илияна Тотлякова
6 Устно общуване 15 Писмено общуване 15 Английски език 18 Езикът чрез литературата 15 Математика 17
Елена Ненкова Елена Ненкова Елица Бекярова Елена Ненкова Илияна Тотлякова
7 УЧСД* Английски език 18 Немски език 20
Ева Тоданова Елица Бекярова Фанка Калбурова

12В клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
-1
0 УЧСД*
Даниела Несторова
1 Немски език 19 Английски език 22 Гражданско образование 24 Биосфера – стр. и процеси 22 Еволюция на биол. системи 22
Фанка Калбурова Елена Ненкова Ирина Петкова Мая Зафирова Мая Зафирова
2 Математика 23 Английски език 22 Методи за контрол и анализ 1 Математика 23 В света на биологията 22
Радка Спасова Елена Ненкова Елена Янакиева Радка Спасова Мая Зафирова
3 Физическо възп. и спорт Многокл. орг. на биол. сист. 22 Методи за контрол и анализ 1 Култура и междукул.общ. 15 Подготовка по химия 1
Даниела Несторова Мая Зафирова Елена Янакиева Елена Ненкова Елена Янакиева
4 Устно общуване 15 Многокл. орг. на биол. сист. 22 Български език и лит. 18 Езикови употреби 18 Критическо четене 18
Елена Ненкова Мая Зафирова Юлиана Камова Юлиана Камова Юлиана Камова
5 Български език и лит. 18 Методи за контрол и анализ 1 Езикът и обществото 18 Диалогични прочити 18 Функц. на езика в дискурса 18
Юлиана Камова Елена Янакиева Юлиана Камова Юлиана Камова Юлиана Камова
6 Български език и лит. 18 Методи за контрол и анализ 1 Писмено общуване 15 Немски език 20 Език и общество 15
Юлиана Камова Елена Янакиева Елена Ненкова Фанка Калбурова Елена Ненкова
7 Езикът чрез литературата 15 Физическо възп. и спорт Час на класа 18
Елена Ненкова Даниела Несторова Юлиана Камова

12Г клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 УЧСД*
Даниела Несторова
1 ОС/Прогр. на вгр.сист. СПП 29/30 УП ООП  2/26 Чужд език по професията 20 Български език и лит. 25 УП ООП  2/26
Консулова/Бояджиев Панева/Герджикова Дамян Илчев Юлиана Камова Панева/Герджикова
2 УП ОС/УП Прогр. на вгр.сист. 29/30 УП ООП  2/26 Немски език 21 Български език и лит. 25 УП ООП  2/26
Консулова/Бояджиев Панева/Герджикова Фанка Калбурова Юлиана Камова Панева/Герджикова
3 Прогр. на вгр.сист./ОС СПП 29/30 Физическо възп. и спорт Математика 16 УП БД  2/26 Български език и лит. ИУЧ 18
Бояджиев/Консулова Даниела Несторова Цветка Андонова Милева/Кънева Юлиана Камова
4 УП Прогр. на вгр.сист./УП ОС 29/30 Математика 16 УП Разработка на софтуер  2/26 УП БД  2/26 Гражданско образование 24
Бояджиев/Консулова Цветка Андонова Милева/Кънева Милева/Кънева Ирина Петкова
5 УП Разработка на софтуер  2/26 Немски език 18 УП Разработка на софтуер  2/26 Разработка на софтуер ОТПП  2/26 Физическо възп. и спорт
Милева/Кънева Фанка Калбурова Милева/Кънева Милева/Кънева Даниела Несторова
6 УП Разработка на софтуер  2/26 Час на класа 18 Конкурентно прогр. СПП  2/26 Разработка на софтуер ОТПП  2/26 Чужд език по професията 20
Милева/Кънева Фанка Калбурова Милева/Кънева Милева/Кънева Дамян Илчев
7 Български език и лит. 18 УП Конкурентно прогр.  2/26 Разработка на софтуер РПП  2/26
Юлиана Камова Милева/Кънева Милева/Кънева

12Д клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0 Час на класа 5
Занка Борисова
1 УП Интернет програмиране  2/26 АСД СПП 29/30 Български език и лит. 19 Български език и лит. 21 Български език и лит. ИУЧ 18
Микова/Сиракова Хаджийски/Болчева Цанко Бангьозов Цанко Бангьозов Цанко Бангьозов
2 УП Интернет програмиране  2/26 АСД СПП 29/30 Български език и лит. 19 Софтуерно инженерство СПП 29/30 Гражданско образование 24
Микова/Сиракова Хаджийски/Болчева Цанко Бангьозов Малинова/Шишиньова Ирина Петкова
3 Интернет програмиране РПП  2/26 Функционално прогр. СПП 29/30 Чужд език по професията 16 Софтуерно инженерство СПП 29/30 Интернет програмиране СПП  2/26
Микова/Сиракова Хаджийски/Болчева Дамян Илчев Малинова/Шишиньова Микова/Сиракова
4 Физическо възп. и спорт УП Функционално прогр. 29/30 УП Софтуерно инженерство 29/30 Математика 23 Интернет програмиране СПП  2/26
Ева Тоданова Хаджийски/Болчева Малинова/Шишиньова Радка Спасова Микова/Сиракова
5 УП АСД 29/30 УП Интернет програмиране  2/26 УП Софтуерно инженерство 29/30 Немски език 20 Чужд език по професията 20
Хаджийски/Болчева Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Фанка Калбурова Дамян Илчев
6 УП АСД 29/30 УП Интернет програмиране  2/26 УП Софтуерно инженерство 29/30 Физическо възп. и спорт Математика 19
Хаджийски/Болчева Микова/Сиракова Малинова/Шишиньова Ева Тоданова Радка Спасова
7 УП АСД 29/30 Немски език 18 УЧСД*
Хаджийски/Болчева Фанка Калбурова Ева Тоданова

12 клас

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.