Our green European town

№2018-1-ЕЕ01-КА229-047071_3

 ПМГ „К. Величков” през учебните 2018-2020 г. участва в нов международен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 на тема: „Our Green European Town”. В него са включени 6 държави: координатор Естония и партньори България, Италия, Испания, Франция и Португалия. Проектът има за цел учениците да разширят своите познания относно природосъобразния начин на живот, опазването на околната среда, устойчивото екологично развитие, възобновяемите енергийни източници, измененията в климата, намаляването и преработката на отпадъци и пр. В хода на работата ще се осъществи интердисциплинарно сътрудничество между различни предмети: природни науки, изобразително изкуство, английски език и информационни технологии. Задачите, за чието изпълнение ще отговарят нашите ученици, са създаване на брошури, електронни книги и уеб страница на нашия зелен европейски град. В края на работата по проекта, участващите шест училища, ще внесем нашите предложения под формата на харта в Европейския парламент в Страсбург.

     За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират и обработват  информация, ще развият необходимите творчески умения за работа в съвременния свят, ще се насърчи критичното им мислене. В отговор на предизвикателствата на 21-ви век проектът насърчава социалните, гражданските и междукултурните диалози, активното гражданско мислене, чуждоезиковите компетенции, компютърната и медийна грамотност.

Страните-участнички в проекта представиха особеностите на околната среда в своите региони, климатичните промени, биоразнообразието и най-често срещаните екологични проблеми. Проблемът с огромното количество отпадъци се оказва допирната точка за всичките шест европейски страни. Именно поради тази причина, около 50 ученици, снабдени с ръкавици и инструменти, със съвместни усилия, са почистили плажната ивица на курорта Куартейра.

Участниците присъстваха на лекция на Хосе Монтейро, професор в Университета в Алгарве, които е споделил идеи за ландшафтната архитектура, за значението и ползите от запазването и развиването на  природната среда в градското пространство. Те посетиха и агростопанства в покрайнините на града, където хората отглеждат екологично чисти зеленчуци. Интерес предизвика и посещението на биоферма за отглеждане на овце. Там се запознаха и с производството на мармалад от местни плодове.

Учениците от България, Португалия, Испания, Италия, Франция и Естония твориха в редица работилници, в които използваха рециклирани материали: кашони, стари списания, опаковъчни хартии и пр., Така те сътвориха чудесните идеи за представяне на своя екологичен отпечатък. Моделираха 3D проекти на еко-сгради, проектираха красив интериор за библиотеки, училища, къщи. Уъркшопът „Наблюдаване на градско пространство и представяне на идеи за неговото развитие и усъвършенстване“ им представи възможност да наблюдават парка до училището и да направят реални проекти за подобряване на неговата среда. При посещение на Архитектурния музей в Талин участниците в проекта бяха запознати с творенията на жените архитекти в Естония с помощта на интерактивни работни листове и интелигентна дискусия. Интересно преживяване беше и посещението на Музея на открито – Рока ал Маре.

Възпитаниците на Математическа гимназия бяха изключително любезни домакини и организираха много разнообразни дейности – екологични игри, решаване на казуси, изложби, сглобяване на 3D модели на къщи, създаване на красив интериор от рециклирани материали. Слушаха лекции на Драгомир Добрев, от Българското дружество за защита на птиците, за биоразнообразието на Пазарджишкия регион и на арх. Димитър Боюклиев – екологични тенденции в съвременното строителство.

Чрез експозициите в Етнографския музей и къщата-музей на К. Величков те запознаха своите гости с богатото културно-историческо наследство на Пазарджишки регион. Голям интерес предизвика и организираното посещение на биооранжерии „Гимел” и разсадник Нановски. В Пловдив учениците наблюдаваха устойчивото архитектурно развитие и слушаха лекция на един от създателите на www.trashedworld.com – Кийт Кели.

По време на последния ден от престоя си в Математическа гимназия, когато трябваше да споделят своите впечатления от работната среща, всички бяха единодушни: топло посрещане, гостоприемни хора, много забавления, нови приятели и незабравими мигове, които ще отнесат в своите домове.

Учениците от шестте училища-партньори се включиха в конференция, която се проведе в Културния център на Катания, на тема: „Устойчивост и мобилност в градските пространства“. Изслушаха лекциите на преподавателя от университета в Катания – Мусумеци Кутгана „Причини за замърсяване на околната среда и крайбрежието” и на проф. п С. Месина  от Астрофизичната обсерватория – „Проекти за възстановяване на околната среда”.

Нашият екип  презентира обобщените резултати от своето проучване на тема: „Боклукът, светът и аз”, като проследи видът на отпадъчните продукти от нашето ежедневие и техният път до обработването им. Изследването е част от участието на училището в глобалната мрежа Trashed Warld.

Всички участници в международната среща посетиха командния център към Института по астрофизика и вулканология в Катания. Там наблюдаваха денонощното регистриране на сеизмичната активност на вулкана и предизвиканите от това температурни и химически промени. В своите лекции професорите Джузепе Салерно и С. Джиаманко проследиха големите изригвания на Етна през вековете и тяхното въздействие върху живота на хората.

„Минало, настояще и бъдеще в архитектурата на родния ни край” – това беше темата, която обедини учениците представиха по време на поредната международна среща в Страсбург, Франция. След това разделени на екипи, участниците, под ръководството на Катерина Височина и Михаел Мюлер от Института по гражданско инженерство, се научиха да изработват кирпичени тухли, с които изградиха стена и направиха ограда от преплетени пръти, измазани с глина.

            По време на посещението ни в предприятието WeberHaus, в интерактивния музей, чрез машина на времето, се пренесохме назад през вековете. Отначало бяхме при първобитнообщинните хора през палеолита в Африка, преминахме през пирамидите и фараоните на древния Египет, Александрийската библиотека, горящия Рим по времето на император Нерон, за да попаднем в шатрата на бедуините в пустиня на Арабския п-ов, а от там сред буйната растителност и къща на тропически дървета сред островите в Южно море – навсякъде проследявайки особеностите в архитектурното развитие и промените в живота на хората.

            Работната среща продължи с двама лектори – Валери Лафорг и Мишел Байер, архитекти по градско планиране. Под тяхно ръководство, учениците, разпределени в работилници, проектираха върху план-скици на реално съществуващи квартали в Страсбург, как да се подобри градската среда чрез екологично строителство, създаване на зелени площи, изграждане на възобновяеми източници за енергия и пр.

            По време на мобилността посетихме Европейския парламент. Присъствахме на пленарно заседание, където депутатите гласуваха изменения в Декларация за климатичните промени и свързаните с тях промени в живота на хората, касаещи и жилищното строителство.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.