За нашето училище

782
Ученици
31
Паралелки

Няколко думи за ПМГ "Константин Величков"

Какви са разликите между добрите и най-добрите училища? Ние вярваме, че яснотата на целите, които си поставяме, изключителните педагогически специалисти и високите резултати са емблемите на най-добрите гимназии. ПМГ „К. Величков” е място, доказало се във времето: богата история, утвърдени традиции и дълбоко посвещение на най-голямата ценност – образованието. Училището ни е дом на знанието, в който с обич и постоянство се подхранват интелектуалния, морално-етичния, емоционалния и социалния растеж на всеки ученик. При нас ученици, учители и родители се впускат отдадено на академично приключение с ясни и добре дефинирани цели. Опитът ни е пълен с радостта от (себе)развитието и вълнението, което ни носят предизвикателствата, които сами поставяме пред себе си, и безконечното развитие на потенциала си. Ние сме микросоциум, предан на идеята за прогрес и отличителност във всички аспекти на училищния живот. Малкото общество на ПМГ „К. Величков” се стреми да оставя отличителна и дълготрайна диря във времето, а нашите ученици – бивши, настоящи и бъдещи – са проводниците ѝ нататък в България и отвъд нея.

Казано с няколко думи, нашата мисия е да подготвим учениците за живот с цели, постижения и порив за личностно развитие, отговорност, лидерски дух и успех. Стремим се да поддържаме сигурна учебна среда, в която да събудим интелектуалното любопитство, да разширяваме кръгозори и да развиваме знания и умения, необходими за бъдещето, защото добре осъзнаваме, че non scholae sed vitae (не за училището учим, а за живота).

В ПМГ „Константин Величков“ се обучават 782 ученици в следните профили и професии:

  1. След завършен 4. Клас /от V до VІІ клас/ в профил със засилено изучаване на математика, информационни технологии и английски език.
  2. След завършен 7. Клас /от VІІІ до ХІІ клас/ в паралелки с:
  • Математически профил с профилиращи предмети: математика, информатика и английски език
  • Профил софтуерни и хардуерни науки с профилиращи предмети: информационни технологии, информатика и английски език
  • Профил природни науки с профилиращи предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и английски език
  1. След завършен 7. Клас /от VІІІ до ХІІ клас/ в професионални паралелки:
  • Специалност „Програмно осигуряване” и професия „Програмист”
  • Специалност „Приложно програмиране” и професия „Приложен програмист”

Ние сме най-добрите!

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.