Education WordPress Theme - Smarty

ПМГ „К. Величков“ е модерно и конкурентноспособно училище, предоставящо качествено и съвременно образование, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Наш основен приоритет е поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес,  за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Стремим се да обединяваме – учител, ученик, родители, да работим съвместно. Сътрудничеството, иновативното обучение и професионализмът са в основата на училищната ни общност и правят възможно реализирането на потенциала на всеки ученик.

50 години ПМГ

ПМГ “Константин Величков” стана на 50 години.

Нови книги в библиотеката

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.