Спонсорство

ПРАВИЛА

за кандидатстване на ученици от ПМГ „К. Величков“ Пазарджик

за спонсорство за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси за учебната 2021/2022 година

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите. Осигуряването на допълнителни възможности за участие на талантливи ученици в олимпиади, състезания, конкурси е от изключително значение за тяхното бъдещо  личностно и професионално развитие.

В тази връзка настоящата инициатива има за цел да подпомогне финансово участието на учениците от ПМГ „К. Величков“ Пазарджик в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, за които не е предвидено финансиране по НП „Ученически олимпиади и състезания“.

За да кандидатствате за финансиране (пътни, дневни, нощувки, такси правоучастие) е необходимо:

 1. Да сте ученик от 5. до 12. клас в ПМГ „К. Величков“ Пазарджик.
 2. Да нямате наложено наказание от Директора или Педагогическия съвет за учебната година, в която кандидатствате за финансиране.
 3. Да напишете мотивационно писмо и да го изпратите до [email protected] не по-късно от 2 месеца преди датата на олимпиадата/състезанието/конкурса, за който ви е необходимо финансирането.
 4. Мотивационното писмо /няма ограничение за дължината/ трябва да съдържа:
  • кратко описание на вас
  • кратко описание на идеята, която стои в основата на вашия проект
  • стегнато и разбираемо описание на проекта
  • описание на това, което искате да получите
  • данни за контакт
 5. Препоръка от ръководителя/научния консултант на проекта.

Кандидатстването за спонсорство не е обвързано с предишни успехи и участия. Може да се направи кратък разговор с кандидатите преди финалното одобрение.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.