В тази страница може да проследите проектните дейности по проекта  „Творчески подходи в преподаването“.

В началото на новата учебна година, в периода октомври – ноември 2020 г., ученици в ПМГ “Константин Величков” попълват анкета, която има за цел да проучи използването на креативни методи в различни аспекти в обучението в часовете по различни учебни предмети: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE_5lPDSS1c4m_QFv-9yE9jamImkLdgpRj70wqVlfESRtIPQ/viewform

През настоящата учебна година предстои да бъде проведени работни срещи, уебинари, в които всичко научено да бъде споделено с колегията, а в часовете по английски език ще бъдат приложени на практика интересни и творчески дейности.  Пожелаваме успех на колегите в творческото им начинание.

Когато говорим за съвременно образование е невъзможно да не засегнем нашумелите в последно време подходи: креативност, критично мислене и „меки умения”. В търсене на начини да развият тези способности у учениците си Елена Ненкова и Елица Бекярова, преподаватели по английски език при ПМГ “К. Величков“, гр. Пазарджик, посетиха двуседмичен структуриран курс на тема „Преподаването в 21 век – обучение, базирано на компетенции, меки умения и креативност“. Обучението се проведе в периода 6.09 – 17.09.2021 година в гр.Флоренция, Италия и е вторият реализиран курс от проекта „Творчески подходи в преподаването” по програмата „Еразъм +”.

По време на двете динамични и изключително полезни седмици, в обучението бяха застъпени различни методи и похвати за мотивиране на учениците и за това как да мислят извън установените рамки. В тази връзка учителят се изявява повече в ролята на ментор и мотиватор, чиято цел е подпомагане на учениците по пътя на тяхното развитие. Става ясно, че ученикът поема все по-голяма отговорност за собственото си обучение и реализация. Учителят съдейства в този процес не като предоставя информация наготово, а остава учениците сами да стигнат до отговорите с помощта на насочващи въпроси и практически задачи. За постигане на добри резултати все по-важно става изграждането на здрава психологическа връзка между учител и ученик, чрез добра комуникация, оказване на съдействие и активно участие в процеса от двете страни. Изключителна роля в този процес играят така наречените в буквален превод „меки умения“. По- правилният превод тук би бил „истински умения“, защото те стоят в основата на онова, от което се нуждае всеки един образован човек днес, а именно: наблюдателност, мотивираност, лидерски умения, умение за изслушване, търпеливост, способност да се разпределя правилно времето си, гъвкавост и адаптивност към непрекъснато променящата се ситуация, емпатия и много други. Ценното в  този курс е предоставянето на способи и идеи за развиването на тези умения у учениците, чрез провокиране на мисленето им и поставяне в предизвикателни ситуации.

Повече снимки може да разгледате тук.

Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ -гр.Пазарджик, спечели финансиране по европейската програма „Еразъм+“, КД1, Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“. Екип от седем учители работи по проект с име „Творчески подходи в преподаването“, който включват посещение на двуседмични структурирани курсове в три страни – Гърция, Испания, Италия. Обучението в чужбина е свързано с различни аспекти на творческата класна стая, като например създаване на филми и умения за развиване на истории в класната стая, използване на социални медии и уеб приложения, придобиване на меки умения и обучение, базирано на компетенции.

От остров Корфу, Гърция, наскоро се върнаха две от участничките,  Мирослава Такева-Ненчева и Димитрийка Боева, старши учители по английски език в гимназията, където осъществиха първата мобилност по проекта. Повече по темата можете да прочете тук.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.