Клуб “Родолюбие”

Клуб „Родолюбие” е неформална ученическа група сформирана през 1994 г.. Създател и ръководител на клуба е учителят по история и цивилизация д-р Ана Рабаджийска. Клубът, за своята дългогодишна дейност, има множество изяви и многобройни награди в различни национални конкурси. Първото „прохождане” е  участието на Нина Гинина от Х клас в националния ученически конкурс „Родолюбие”. За своята разработка „Априлско въстание” тя завоюва правото да участва в националния ученически сбор на Витоша.  През 2001/2002 г. за разработки на реферати са наградени 5 ученика: Пенка Павлова, Райна Спасова, Иванка Милева, Мина Милева и Мария Начева. През 2003 г.  Райна Спасова и Пенка Павлова са отличени за разработка свързана с участието на Станислав Доспевски в националноосвободителното движение. През 2004 г. Цветелина Чуралска е класирана на І-во място за презентации в ХІІ-я национален конкурс. На следващата година  Елена Арнаудова получава  І-ва награда за презентацията: „Етнографският музей – гр. Пазарджик”. През 2006 на ХV-я конкурс Мария Иванова заема ІІ-ро място за реферат на тема „Световната общественост в защита на българския народ след Априлското въстание”. На същия конкурс за презентации награди получават: Найден Ценов и Стоян Димков – ІІ-ро място и Димитър Навущанов – І-во място за разработката си: „Оръжието на Априлското въстание в ІV революционен окръг”. През 2007 г. Иванка Георгиева и Николета Илиева получават специална награда от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферата „Илинденско Преображенско въстание 1903”, а Кунка Кунчева се класира на I-во място за презентации. Тя представя отбелязването на Бъдни вечер и Коледа в родния ни край. През 2008 г. Харалан Добрев и Росица Секалова заемат II-ро място за филма „Руско-турската освободителна война и участието на българите в нея”. През 2009 г. Стела Герова е отличена за представения от нея културно-исторически маршрут. През 2010 г. Валентин Кунчев печели І-во място в раздела за реферати на тема „27-ми Чепински полк и неговият паметник в Пазарджик”. В ХІХ-я национален конкурс отново Валентин Кунчев е отличен със специалната награда на НИМ за реферата „Зографският манастир – българската светиня”. През 2012 г. Валентин Кунчев получава специалната награда на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферат на тема „250 години История славянобългарская”. Лора Александрова и Магдалена Тодорова печелят І-во място с презентацията „Райна Княгиня”. През 2013 г.  на ХХІ национален конкурс Българската генеалогична федерация „РОДОЗНАНИЕ” присъди специална награда на Петър Керелов за реферата „Моят род“. През 2015 г. на ХХІІІ-я национален ученически конкурс Стелиана Козарева с филма си „Българското участие в разгрома на хитлерофашизма” заслужи трето място. През 2016 г. Кристина Червенкова получи специална награда от Националния дворец на децата за своя реферат. Сред отличените участници е и Таня Урумова. На следващата година, на юбилейния XXV-ти национален ученически конкурс „Родолюбие”, Екатерина и Петя Попови получават специалната награда на Историческия факултет на Софийския университет за разработения от тях сайт „Истината за Батак”. Сред отличените за своите разработки са Иванка Шопова и Николета Чомакова. През 2018 г. на XXVI-я национален конкурс „Родолюбие” сред наградените са: Лушка Зънгарова и Надежда Иванчева (реферати), Мила Цветкова (изследване на родословното дърво на Яков Матакиев), Ангел Георгиев и Климент Гаджев (презентации). През 2020 г. рефератът на Цветелина Ташева и Божидар Лулчев на тема „Лейди Странгфорд и нейната благотворителна дейност в моя роден край“ получи специалната награда на СУ. Сред отличените за своите разработки са:  Стоян Хайдушки, Рени Денева и Стефан Пенев.

Клубът участва и в национални конкурси организирани от фондация „Ценности”. През 2003 Цветелина Чуралска за историческото си изследване „Първите летовници в курорта „Св. Константин” получава ІІІ-та награда. През 2005 Елена Арнаудова е допусната на национална защита, където проследява историята на своя род.

Членове на клуба се включват и в други конкурси. През 1997 г. отборът на клубът се класира за националния кръг на викторината, посветена на 120 г. от Руско-турската освободителна война. Стоянка Петрова печели І място на националния конкурс за есе, посветено на Христо Ботев. През 2006 г. Димитър Навущанов се класира на ІІІ-то място на І-я национален конкурс за мултимедийно представяне в гр. Сливен. Ангел Атанасов получи II-ра награда за есе в националния ученически конкурс, посветен на 100 от обявяване независимостта на България (2008). През 2012 г. Валентин Кунчев със свой репортаж  зае І-во място в национален конкурс, посветен на 100 години от Балканската война, а Гергана Минова – ІІІ-то място в категорията разкази.

През 2014 г. в гр. Казанлък се проведе VІІ-та национална олимпиада по история и цивилизация. Валентин Кунчев получи като крайна оценка в олимпиадата отличен 5.85, което се признава като кандидатстудентски изпит в Историческия факултет на СУ. През 2018 г. в осмото издание на конкурса „Народните будители и Аз”, в раздел презентации, II-ро място завоюва Николета Адова със своята разработка „Участие на опълченци от Пазарджишко в Руско-турската освободителна война”. Сред отличените презентации е и тази на Петя Попова за освобождението на гр. Пазарджик. Същата година Екатерина и Петя Попови печелят първо място на националния ученически конкурс „Места и памет“ с проучването си „Евреите в Пазарджик и борбата за тяхното спасяване“

Участниците в клуба изследват историята на нашето училище, на своето родно място, зимните и пролетни традиционни и религиозни празници, местните културно-исторически забележителности, животът на видни личности и пр. Клубът активно си сътрудничи с Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „Н. Фурнаджиев” и Етнографския музей. Учениците рисуват исторически картини, изработват сурвачки, мартеници, кукерски маски, макети на възрожденски къщи, изписват великденски яйца с восък – техника характерна за Велинградско.

Разнообразната дейност на клуб „Родолюбие” създава много положителни емоции сред учениците, обогатява техните знания, задълбочава връзката им с родовите корени. Учениците получават възможност да разширят своите индивидуални интереси, да бъдат откриватели и изследователи, да проявят творческото си мислене и изобретателност. Преоткриването на традициите и историческото минало, съчетано със съвременните умения знания – това се превръща в гаранция за бъдещи успехи!

Изготвено от: д-р Ана Рабаджийска

Цветелина Чуралска е класирана на І-во място за презентации в ХІІ-я национален конкурс „Родолюбие“.

2006 г. на ХV-я конкурс „Родолюбие“ за презентации награди получават: Найден Ценов и Стоян Димков – ІІ-ро място и Димитър Навущанов – І-во място за разработката си: „Оръжието на Априлското въстание в ІV революционен окръг”.

Харалан Добрев и Росица Секалова заемат II-ро място в националния конкурс „Родолюбие“ за филма „Руско-турската освободителна война и участието на българите в нея”.

Училищен отбор от 25 души, под ръководството на д-р Ана Рабаджийска и Цветелина Килитанова, участва по програмата Евроскола в дебатите на младежкия Европейски парламент в Страсбург, където отборът на Тодор Тодорин зае I-во място.

  • на ХVІІІ-ят национален ученически конкурс „Родолюбие” Валентин Кунчев спечели І-во място в раздела за реферати. Негов научен ръководител е д-р Ана Рабаджийска.

Валентин Кунчев получи специалната награда на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферат на тема „250 години История славянобългарская”. Лора Александрова и Магдалена Тодорова се класираха на І-во място с презентацията „Райна Княгиня”(ръководители д-р А. Рабаджийска и София Владова)

2013 г.  на ХХІ национален конкурс Българската генеалогична федерация „РОДОЗНАНИЕ” – присъди специална награда на Петър Керелов от МГ за реферата „Моят род“, с консултант д-р Ана Рабаджийска

  • В националния ученически конкурс, посветен на 100 години от Балканската война Валентин Кунчев бе класиран на I-во място за реферат, а Гергана Минова на III-то място за разказ.

2014 г. на VІІ-та национална олимпиада по история и цивилизация, проведена в гр. Казанлък, Валентин Кунчев от 12 клас получи оценка отличен 5.85, което се признава като кандидатстудентски изпит в Историческия факултет на СУ (учител д-р Ана Рабаджийска).

2015 г. на ХХІІІ-я национален ученически конкурс в раздел презентации при възрастова група IX – XII клас на трето място е Стелиана Козарева с консултант д-р Ана Рабаджийска за разработката си „Българското участие в разгрома на хитлерофашизма”.

2016 г. на XXIV-я национален ученически конкурс „Родолюбие” Кристина Червенкова получи специална награда от Националния дворец на децата за своя реферат. Сред отличените участници беше и Таня Урумова (ръководител д-р Ана Рабаджийска)

XXV-ти национален ученически конкурс „Родолюбие” Екатерина и Петя Попови (научен ръководител д-р Ана Рабаджийска) получиха специалната награда на Историческия факултет на Софийския университет за разработения от тях сайт „Истината за Батак”. Сред отличените за своите разработки бяха още две ученички на гимназията – Иванка Шопова и Николета Чомакова

2018 г.  на XXVI-я национален конкурс „Родолюбие” бяха отличени и наградени два реферата – на Лушка Зънгарова от 12 б клас и Надежда Иванчева от 11 г клас, изследването на родословното дърво на Яков Матакиев – на Мила Цветкова от 11 г клас и две презентации – на Ангел Георгиев от 11 г клас и Климент Гаджев (ръководител д-р Ана Рабаджийска)

2018 г. в гр. Кюстендил МОН награди ученическите проекти в националния конкурс на тема: „Места и памет” Екатерина Попова и Петя Попова от 11 клас спечелиха I-во място с реферат на тема: „Евреите в Пазарджик и борбата за тяхното спасение”(научен ръководител д-р Ана Рабаджийска)

2018 г.  в осмото издание на конкурса „Народните будители и Аз”, посветен на 140 години от Освобождението на България и 170 години от рождението на Христо Ботев, в раздел презентации II-ро място завоюва Николета Адова със своята разработка „Участие на опълченци от Пазарджишко в Руско-турската освободителна война”. Сред отличените презентации беше и тази на Петя Попова за освобождението на гр. Пазарджик (научен ръководител д-р Ана Рабаджийска).

Изяви, посветени на 50-годишния юбилей на училището:

– В Осмия национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ Антония Николова от 9 в клас, с ръководител д-р Ана Рабаджийска, спечели II-ро място и специалната награда на председателя на журито писателката Лора Лазар.

– В петото издание на националния ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Историческия факултет на ВТУ, Велина Консулова, с ръководител д-р Ана Рабаджийска, се класира на 5-то място от общо 62 участници със своя проект “Съкровището от с. Величково”.

 – На XXVIII-я национален ученически конкурс „Родолюбие“ Цветелина   Ташева и Божидар Лулчев получиха специалната награда на СУ “Св. Климент Охридски”, а Мила Коева, Стефан Пенев, Стоян Хайдушки, Рени Денева и Мария Каменска бяха отличени с грамоти.

Проекти, изготвени от ученици, под ръководството на д-р Ана Рабаджийска:

“Испански грип” – Вероника Дивитлийска от 9 а клас

“Българи изобретатели и откриватели” – Стелиана Козарева – 11б клас

„Холокостът“ – Васил Георгиев от 9 в клас

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

„Константин Величков“ – Сергея Добрева и Светослава Георгиева от 12г клас

„Константин Величков“ – Симона Козарева от 12в клас

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.