Машините оживяват!

„Най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчи любопитството.“

В ПМГ „К. Величков“ Пазарджик отвори врати нов STEM център.

Изграждането му е финансирано чрез Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

STEM средата е основана върху идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика, в интердисциплинарен и приложен подход. STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Приложението на роботите в българското образование става възможно чрез Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда. Програмата спомага за създаване на иновативна образователна среда, в която водещо е „обучението чрез преживяване“.

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки!

NAO е най-популярният образователен хуманоиден робот – програмируем инструмент, помощник и асистент на учителя. Той е автономен, програмируем хуманоиден робот , разработен от Aldebaran Robotics, френска компания за роботика със седалище в Париж.

Роботите Nao са били използвани за изследователски и образователни цели в много академични институции по целия свят. Към 2015 г. над 5000 Nao единици се използват в повече от 50 страни.

Те могат да говорят, да реагират интуитивно на жестове и допир, да движат пластично ръцете и тялото си, дори и да се смеят. Целта на проекта е, чрез предварително разработени програми и команди от страна на ученици и учители, роботите да се включват активно в учебните процеси и да спомогнат за по-достъпен и интерактивен начин за възприемане на учебните занимания.

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.