Новини

Първа награда от осмата научна сесия  на Ученическия институт на БАН

„НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ“

ПЪРВА НАГРАДА

за

Божидар Каменски и  Калоян Пунчев – ученици от 12 а клас,

 с ръководители – Мая Зафирова и Илияна Тотлякова

Тази година осмата научна сесия  на Ученическия институт на БАН се проведе изцяло онлайн от 22 до 24 ноември.

Сред официалните гости бе зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова, която подчерта, че провеждането на сесията на УчИ-БАН, е едно изключително постижение, като се имат предвид трудностите, пред които е изправено образованието днес, поради пандемията от Covid-19.

Акад. Петър Кендеров припомни за инициативата на Министерството на образованието и науката „Образование с наука-2“, в рамките на която вече втора година ученици, учители и учени работят по различни проекти в иновативния формат „Малки учебно-изследователски общности“. Тази година 29 от представените в ученическата сесия 59 проекта са именно от тази програма, поясни той. И допълни, че това е доказателството за печелившата формула в образованието.

Ученическият институт на БАН е дългогодишна инициатива на Академията, която си поставя за цел да стимулира научния интерес в учениците от горните класове като ги кани да разработят с помощта на учители или учени проекти с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер. Ученическата научна сесия дава ежегодно форум за авторите на тези разработки да ги представят пред специалисти, за да получат обратна връзка, научна консултация и научно проследяване в бъдеще.

59 проекта на ученици от цялата страна се състезаваха в няколко научни области: биомедицина, биоразнообразие,  биология, физикохимия, информатиката, информационните технологии, техническите науки и математиката.

При участието ни в Седмата научна сесия, нашият проект  беше отличен с престижната ТРЕТА награда и затова като ръководители бяхме поканени от Академията да работим по Проект “Разширяване на мрежата от малки учебно-изследователски общности“ и да бъдем консултанти на проект с научно-изследователски характер наред с доценти, доктори на науката и професори  от различни Университети  и БАН.

Нашият екип бе удостоен с Първа награда в Секцията “Хуманитарни и социални науки“ за разработката и представянето на проекта “Психосоматика –„шифърът“ на душата и тялото“.

Рецензията  на проекта от д-р Елена Цанкова бе оценена на 49 точки от 50 възможни и беше повече от вдъхновяваща за нас: “Проектът демонстрира забележителна запознатост с класическата теория, както и с нови национални и чужди изследвания по разглежданата тема. Чрез научни методи се адресира сериозен и актуален социален проблем от национално значение, а чрез конкретни инженерни действия се предлага иновативно практическо решение. Намирам идеята и изпълнението за отлични. Впечатлена съм от обема и качеството на извършената работа!“

Изключително сме развълнувани  и удовлетворени от признанието на рецензента и комисията  за положения усърден труд през последните шест месеца.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечните и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.