Величка Милева

placeholder

Изпращане на съобщение

  Величка Милева

  Заместник-директор по административно-стопанската дейност

  Величка Петрова Милева- ЗДАСД

  Завършила Бизнесадминистрация в „Паисии Хилендарнски“  гр. Пловдив

  Стопанско управление в НБУ Магистърски факултет гр. София

  Финансов мениджмънт в Стопанска академия „Димитър Ценов“  гр. Свищов

  Педагогическа правоспособност „Тракийски университет“ гр. Стара Загора

  Курс Военна подготовка Военна Академия  „Г. С. Раковски“  гр. София

  Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.